ANALIZA VALORII

  CUPRINS:
CUPRINS:

1. Posibilitati de extindere a aplicarii principiilor (filosofiei) analizei valorii la sistemele economico-sociale;
2. Concepte fundamentale ale metodei analizei valorii;
3. Metodologia de reproiectare a managementului organizatiei prin analiza valorii;
4. Aplicarea metodologiei analizei valorii la reproiectarea sistemului de management al S.C. Plastifin S.A.;
5. Abordarea comparativa in reproiectarea managementului organizatiei prin metodologia analitica si prin metoda analizei valorii;
6. Directii majore de actiune in vederea profesionalizarii elaborarii si implementarii studiilor de proiectare/reproiectare prin metoda analizei valorii;
In loc de postfata;
Anexe;
Bibliografie.
  PREZENTARE:
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: