Contributii in domeniul energiei

  CUPRINS:
Tipizarea rețelelor electrice de distribuție 1947-1950
Proiectarea, împreună cu ing. V. Livizeanu, a primei linii de 110 kv din țara noastră,
linia Cluj - Câmpia Turzii, între anii 1947-1949
Coordonarea elaborării Planului de Electrificare a României, 1951-1953
Determinarea criteriilor de calcul al conductoarelor datorită depunerii de chiciură 1949-1950
Stabilirea zonelor de izokeraunicitate din țara noastră, 1952-1955
Înființarea specialității de Tehnica tensiunilor înalte (T.T.I.) în țara noastră
Promovarea domeniului de T.T.I
Preocupări în domeniul Istoriei științei
Contribuții punctuale
Preocupări în domeniul terminologiei cognitive
Activitatea în învățământ
Colaborări internaționale
Colaborare cu Electricite de France (1972-1988)
Colaborare cu Universitatea din Leeds (1975-1982)
Colaborare cu Universitatea di Roma La Sapienza (Italia)
Colaborare cu Universitatea Tehnică din Lisabona
Colaborare cu Universitatea din Bologna - Italia (din 1998)
Activitate în cadrul CIGRE
Anexa 1. Lista cărților publicate
Anexa 2. Lista lucrărilor științifice publicate
Anexa 3. Dicționare explicative elaborate sub coordonarea acad. GLEB DRĂGAN,
președintele Secției de Științe Tehnice și al Comisiei de Terminologie pentru
Științele Exacte a Academiei Române
(dicționare publicate în coeditare cu Editura Academiei Române)
Album
  PREZENTARE:
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: