Tratat de inginerie termica.Alimentare cu caldura. Cogenerare

  CUPRINS:
1. SISTEME DE ALIMENTARE CU CALDURA - SAC;
1.1. Tipurile SAC;
1.2. Structura SAC;
1.3. Comparatie intre sistemele individuale si cele centralizate de alimentare cu caldura;

2. SARCINA TERMICA A SAC;
2.1. Clasificarea consumurilor de caldura;
2.2. Consumul de caldura pentru incalzirea cladirilor;
2.3. Consumul de caldura pentru ventilarea incintelor;
2.4. Consumul de caldura pentru climatizare;
2.5. Consumul de caldura pentru alimentarea cu apa calda de consum;
2.6. Consumul de caldura tehnologic;
2.7. Consumul de caldura pentru sere;
2.8. Sarcina termica a SAC;

3. SURSE DE PRODUCERE A CALDURII - SPC;
3.1. Tipuri de SPC;
3.2. Terminologie;
3.3. Alegerea SPC;

4. CICLURI DE COGENERARE, ASPECTE TERMODINAMICE SI ENERETICE. RESURSE PRIMARE DE ENERGIE;
4.1. Cicluri si surse termice teoretice. Clasificarea ciclurilor uzuale;
4.2. Cicluri si surse termice reale;
4.3. Analiza energetica a ciclurilor Rankine - Hirn din CTE si CCG cu ITA;
4.4. Prezentarea principiala a ciclurilor Stirling si Ericsson;
4.5. Analiza energetica a ciclurilor Otto - Diesel din CTE si CCG cu MP;
4.6. Analiza energetica a ciclurilor Brayton - Joule din CTE si CCG cu ITG;
4.7. Analiza energetica a ciclurilor combinate MP + ITA si TG + ITA;
4.8. Analiza comparativa a instalatiilor si ciclurilor termice din CTE si CCG cu ITA, ITG si MP;
4.9. Resurse primare de energie si tehnologiile de utilizare;

5. ECHIPAMENTE ENERGETICE DE BAZA ALE SURSELOR DE PRODUCERE A CALDURII;
5.1. Cazane de abur si de apa calda si/sau fierbinte;
5.2. Cazane recuperatoare;
5.3. Turbine cu abur;
5.4. Turbine cu gaze;
5.5. Motoare cu ardere interna;

6. STRUCTURA MODULARA A SURSELOR DE PRODUCERE A CALDURII - SCHEMELE DE PRINCIPIU;
6.1. Structura generala a surselor de producere a caldurii;
6.2. Schemele termice de principiu ale CT;
6.3. Schemele termice de principiu ale CCG;
6.4. Schemele termice de principiu ale centralelor de trigenerare - CTG;

7. INDICI SI INDICATORI ENERGETICI CARACTERISTICI SURSELOR DE PRODUCERE A CALDURII - SPC;
7.1. Indici si indicatori specifici - relatii de definitie;
7.2. Estimarea valorilor principalilor indici caracteristici surselor de producere a caldurii - SPC;

8. COMPARA IA ENERGETICA INTRE COGENERARE SI PRODUCEREA SEPARATA A CALDURII SI ENERGIEI ELECTRICE;
8.1. Structura sistemelor de alimentare cu caldura si energie electrica;
8.2. Randamentul global de producere a caldurii si energiei electrice;
8.3. Randamentul global al ansamblului sistemelor de alimentare cu caldura si energie electrica;
8.4. Emisiile poluante;
8.5. Reducerea costurilor de productie a energiei; 8.6. Reducerea pierderilor de energie electrica la transport;
8.7. Utilizarea cogenerarii ca sursa de energie electrica de siguranta;
8.8. Dezavantaje si conditionari ale cogenerarii;

9. INSTALATII SI SCHEME SPECIFICE CT SI CCG PENTRU LIVRAREA CALDURII SUB FORMA DE APA FIERBINTE;
9.1. Structura generala a schemelor de livrare a apei fierbinti;
9.2. Schemele pentru livrarea caldurii sub forma de apa fierbinte;
9.3. Schema pentru tratarea si preincalzirea apei de adaos aferenta retelei de apa fierbinte;
9.4. Pompele utilizate in instalatiile de livrare a apei fierbinti;

10. INSTALATII SI SCHEME SPECIFICE SURSELOR DE CALDURA PENTRU LIVRAREA CALDURII SUB FORMA DE ABUR;
10.1. Instalatiile surselor de caldura specifice livrarii aburului;
10.2. Instalatiile de reducere (IR), sau reducere si racire (IRR);
10.3. Termocompresoarele de abur - TCAb;
10.4. Transformatoarele de abur - TRFAb;

11. ACUMULAREA CALDURII;
11.1. Scopul si rolul acumularii energiei;
11.2. Acumularea caldurii, principii si solutii de realizare;
11.3. Acumularea caldurii in sistemele de alimentare cu caldura (SAC);
11.4. Incadrarea acumulatoarelor de caldura in SAC;
11.5. Incadrarea acumulatoarelor de caldura cu presiune variabila, in schema termica a sursei de caldura;
11.6. Incadrarea acumulatoarelor cu echipresiune, de apa fierbinte sau apa calda, in schema termica a sursei de caldura;
11.7. Eficienta utilizarii acumulatoarelor de caldura in SAC;

12. COGENERAREA DE MICA SI MEDIE PUTERE - CGMMP;
12.1. CGMMP - generalitati;
12.2. Tehnologii de cogenerare specifice CGMMP, caracteristici tehnice, economice si de mediu;
12.3. CGMMP utilizand resursele energetice regenerabile si gazificarea carbunilor;
12.4. Aplicatiile CGMMP;
12.5. Stadiul si perspectivele CGMMP;

13. TRIGENERAREA;
13.1. Conceptul de trigenerare;
13.2. Caracteristici generale ale trigenerarii - avantaje, dezavantaje, limitari;
13.3. Conceptia de ansamblu a sistemului de alimentare cu caldura si frig (SACF) din centralele de trigenerare (CTG);
13.4. Necesarul de frig;
13.5. Instalatii interioare specifice racirii - vara;
13.6. Transportul si distributia frigului, in sistemele de alimentare centralizata cu frig - SACF;
13.7. Instalatii frigorifice utilizate pentru trigenerare;
13.8. Incadrarea instalatiilor frigorifice in solutiile de trigenerare;
13.9. Eficienta tehnico-economica a trigenerarii;
13.10. Trigenerarea si mediul;
13.11. Trigenerarea in sectorul tertiar si similar;
13.12. Trigenerarea in domeniul hotelier;
13.13. Trigenerarea in domeniul spitalelor;
13.14. Trigenerarea in domeniul aeroporturilor;
13.15. Trigenerarea in sectorul comercial - exemple de caz;
13.16. Trigenerarea in sectorul rezidential si similar - exemple de caz;
13.17. Trigenerarea in domeniul industrial;

14. UTILIZAREA RESURSELOR ENERGETICE REGENERABILE SI A DESEURILOR PENTRU PRODUCEREA CALDURII;
14.1. Aspecte generale privitoare la valorificarea energetica a resurselor regenerabile si a deseurilor;
14.2. Tipuri de resurse regenerabile si deseuri valorificabile in Romania;
14.3. Filiere tehnologice de producere a caldurii prin valorificarea directa a resurselor regenerabile sau a deseurilor;
14.4. Filierele tehnologice de producere a caldurii prin valorificarea indirecta a resurselor regenerabile sau a deseurilor;
14.5. Mecanisme de sprijin pentru finantarea proiectelor de valorificare energetica a resurselor regenerabile sau a deseurilor;
14.6. Bariere si modalitati de promovare a energiei termice produse din deseuri sau resurse regenerabile;

15. COGENERAREA SI MEDIUL;
15.1. Aspecte legislative privind cogenerarea si impactul asupra mediului;
15.2. Metodologii de evaluare a impactului asupra mediului al centralelor de cogenerare; 15.3. Tipuri de impact asupra mediului al diferitelor centrale de cogenerare - indicatori; 15.4. Cuantificarea economica a efectelor ecologice ale centralelor de cogenerare;
15.5. Model de analiza a impactului asupra mediului si internalizarea efectelor de mediu pentru centralele de cogenerare;
15.6. Exemple privind analiza impactului asupra mediului si internalizarea efectelor de mediu pentru centralele de cogenerare;

16. NATURA SI PARAMETRII AGENTILOR TERMICI UTILIZATI IN SISTEMELE DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A CALDURII - STDC;
16.1. Structura STDC;
16.2. Pozitia surselor de caldura fata de consumatori;
16.3. Agentii termici utilizati in STDC;
16.4. Stabilirea parametrilor nominali ai agentilor termici;

17. SISTEMELE DE RETELE TERMICE - SRT;
17.1. SRT, un subansamblu al SAC;
17.2. Tipuri de SRT, in cadrul STDC;
17.3. Marimi caracteristice ale SRT;
17.4. Elemente constructive specifice SRT;
17.5. Calculul termic al SRT;
17.6. Calculul hidraulic al SRT;

18. SISTEME DE RACORDARE A CONSUMATORILOR DE CALDURA;
18.1. Generalitati;
18.2. Racordarea consumatorilor la retelele termice de apa fierbinte;
18.3. Racordarea consumatorilor la retelele de abur;
18.4. Module termice - MT;

19. FUNCTIONAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU CALDURA;
19.1. Conditiile generale impuse alimentarii cu caldura;
19.2. Regimurile de alimentare cu caldura a consumatorilor de abur;
19.3. Regimurile de alimentare cu caldura a consumatorilor de apa fierbinte;
19.4. Aspecte specifice metodelor de reglare a regimului termic;
19.5. Reglarea regimului hidraulic;
19.6. Reglarea in timp a livrarii caldurii;
19.7. Alegerea metodelor de reglare ale livrarii caldurii, in cazul SACC de apa fierbinte;

20. COSTURILE DE PRODUCERE A ENERGIEI IN COGENERARE SI TRIGENERARE;
20.1. Aspecte generale;
20.2. Structura productiei de energie intr-o CCG;
20.3. Structura consumului anual de combustibil al unei CCG;
20.4. Structura costurilor de productie ale CCG;
20.5. Principiul stabilirii costurilor unitare ale caldurii si energiei electrice produse in CCG; 20.6. Repartitia costurilor variabile de producere a energiei in CCG;
20.7. Repartitia costurilor fixe de producere a energiei, in CCG;
20.8. Repartitia consumurilor totale ale serviciilor proprii ale CCG, dupa metoda calitativa - UPB;
20.9. Sensibilitatea metodei calitative - UPB;
20.10. Marimi de intrare necesare aplicarii metodei calitative - UPB;
20.11. Comparatie intre diversele metode de repartitie a costurilor de productie ale unei CCG;
20.12. Efectele evolutiei pretului combustibilului, asupra pretului energiei termice si electrice produse in cogenerare;
20.13. Efectele economice, asupra CCG, ale metodei de stabilire a tarifelor pentru caldura si energie electrica;
20.14. Aplicatie a comparatiei intre diversele metode de repartitie a costurilor de producere in conditiile reale ale unui ansamblu de CCG dintr-un oras;
20.15. Metoda noua, de piata, a tarifarii energiei electrice si termice produse in CCG;

21. METODE DE ANALIZA EFICIEN EI ECONOMICE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU CALDURA;
21.1. Generalitati;
21.2. Concepte de baza in analizele financiare si economice;
21.3. Criterii si indicatori de analiza economica pentru evaluarea proiectelor de investitii;
Mic dictionar roman - englez - francez de termeni folositi;

22. STADIUL SI PERSPECTIVELE ALIMENTARII CU CALDURA SI FRIG;
22.1. Stadiul sistemelor de alimentare cu caldura - SAC - si frig - SAF;
22.2. Elemente specifice SACC si SACF pentru diverse tari;

23. FACTORI CARE INFLUENTEAZA DEZVOLTAREA COGENERARII/TRIGENERARII;
23.1. Principii de avut in vedere;
23.2. Factorii de influenta a deciziei privind aplicarea cogenerarii/trigenerarii;
23.3. Concluzii; Bibliografie.
  PREZENTARE:
Lucrarea „Alimentari cu caldura - cogenerare” reprezinta o monografie despre problemele prezente si de perspectiva ridicate de alimentarea cu caldura a consumatorilor urbani, tertiari si industriali, in contextul noilor conditii impuse de reducerea poluarii mediului. Ca urmare, autorii au insistat mai mult pe aspectele legate de cogenerare si trigenerare, ca solutii de crestere a eficientei energetice pentru producerea caldurii si a energiei electrice care, prin economia de energie primara astfel realizata, fata de producerea lor separata, reprezinta una din principalele cai de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, reducand totodata factura energetica totala pentru utilitati, la nivelul consumatorilor.

Plecand de la conceptul ca alimentarea cu caldura - in general - si mai ales cogenerarea reprezinta in fond un sistem integrat format din producere, transport, distributie si consumul final de caldura, autorii au tratat diversele probleme tehnice, de mediu si economice specifice fiecarui subansamblu al acestui sistem, avand in vedere legaturile biunivoce dintre acestea si efectele finale asupra ansamblului. In acest sens, este de remarcat faptul ca fiecare problema tehnica este analizata in final din punctul de vedere al eficientei economice, care decide utilitatea aplicarii practice a solutiilor propuse. Din acest punct de vedere sunt de remarcat analizele tehnico-economice prezentate detaliat, pentru justificarea alegerii diverselor solutii tehnice propuse ca alternative.

Sunt tratate amplu si solutii tehnice mai noi, de mare perspectiva, cum ar fi „cogenerarea de mica putere” in contextul noii tendinte de producere distribuita a energiei electrice, precum si „trigenerarea” pentru producerea caldurii, frigului si a energiei electrice.

Este de subliniat abordarea aspectelor economice ridicate de solutiile de cogenerare/trigenerare, pe baza unor analize critice concrete, vizand ansamblul sistemelor de alimentare cu caldura si in final nivelul costurilor la consumatori.

Tratarea complexa a diverselor probleme probeaza profesionalismul colectivului de autori, printre care unii au o vechime in domeniul respectiv de peste 40 de ani.

Prin continutul si prin modul complet de tratare a diverselor probleme, lucrarea este utila tuturor specialistilor din domeniu, inclusiv cadrelor de decizie. Totodata, in mod selectiv, ea este utila studentilor, masteranzilor si doctoranzilor care doresc sa se pregateasca in domeniul alimentarii cu caldura.
  PREFATA:
DESPRE AUTORI:

Conf. dr. ing. Ion-Sotir DUMITRESCU a absolvit Facultatea de Energetica din Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, specializarea Termoenergetica, in anul 1970. Dupa absolvire, a fost repartizat ca asistent la Catedra de Centrale Electrice din cadrul Facultatii de Energetica, unde isi desfasoara activitatea si in prezent, in calitate de conferentiar la Catedra de Producere si Utilizare a Energiei. In cei 40 de ani munca a desfasurat o bogata activitate ingineresca, stiintifica si didactica in domeniul cogenerarii, alimentarilor cu caldura, utilizarii energiei termice in industrie si eficientei proiectelor energetice. A elaborat, in calitate de autor unic sau de coautor, 14 carti, monografii si cursuri universitare, 75 lucrari publicate si comunicari stiintifice in tara si in strainatate si peste 90 de contracte de cercetare stiintifica.


Conf. univ. dr. ing. Cristian RADUCANU este absolvent al Facultatii de Energetica din Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, specializarea Termoenergetica, in anul 1974. In anul 1987 a obtinut titlul de doctor in stiinte tehnice in specialitatea Centrale Termoelectrice, in cadrul Universitatii “Politehnica” din Bucuresti. In prezent este conferentiar universitar la Catedra de Producere si Utilizare a Energiei din Facultatea de Energetica. Activitatea sa didactica si stiintifica s-a inscris in domeniile: centrale termoelectrice, centrale solaro-electrice, instalatii termice industriale, cogenerare si alimentari cu caldura si evaluarea eficientei energetice.


Prof. dr. ing. Victor Gheorghe ATHANASOVICI a absolvit in anul 1965 Facultatea de Energetica, sectia Termoenergetica. Este profesor la aceeasi facultate, din anul 1968. Doctor inginer, din 1975, in specialitatea Termoficare. Autor/coautor a 25 de carti, monografii si cursuri universitare: Termoenergetica industriala, Termoenergetica industriala si termoficare, Posibilitati de economisire a combustibililor si caldurii in centralele termoelectrice, Indreptarul inginerului energetician din intreprinderile industriale, Manualul inginerului energetician, Utilizarea caldurii in industrie (vol. I si II), Eficienta energetica a utilizarii aerului comprimat in industrie s.a. Autor/coautor a 231 comunicari stiintifice/articole in reviste de specialitate. Coordonator/participant la 162 de contracte de cercetare stiintifica. Specialist in: Eficienta utilizarii energiei in industrie, conservarea energiei, recuperarea resurselor energetice industriale, Alimentari cu caldura - cogenerare, trigenerare, Elaborarea strategiilor de alimentare cu caldura a localitatilor si a auditurilor energetice si economice ale acestora. Inginer proiectant in ISPE (1965-1968). Profesor asociat la Ecole des Mines de Nantes. Stagii la: Gaz de France - Mission cogeneration, Ecole des Mines de Paris, INSA Lyon. Expert atestat de UE pentru studii PHARE in domeniul energiei, expert al BM-FREE. Vicepresedinte al Societatii de Termoenergetica si Termoficare din Romania.


Prof. dr. ing. Florin - Niculae ALEXE a absolvit in anul 1970 U.P.B., Facultatea de Energetica, sectia C.N.E. Intre anii 1970 si 1975 a lucrat ca asistent universitar la U.P.B., Facultatea de Mecanica. A obtinut diploma de doctor in 1979, in specializarea „Turbine cu abur si gaze”. Intre 1975 si 1992 a lucrat ca asistent universitar, apoi sef de lucrari si conferentiar la U.P.B., Facultatea de Energetica. Intre 1992 si 1996 a lucrat ca director stiintific, director de program si CS gr I la Icemenerg - Conel. Din septembrie 1996 este profesor universitar la U.P.B., Facultatea de Energetica. Are experienta didactica, tehnico-stiintifica si in management de programe. A elaborat lucrari de cercetare - inginerie (7 in echipe internationale) in domeniul C.T.E., C.E.T., partii clasice a C.N.E. (probe U 1 la C.N.E. Cernavoda), impactului C.T.E. si C.E.T. asupra mediului etc. Este autor si coautor la 13 carti, 49 articole in reviste (7 in strainatate), peste 100 de publicatii la manifestari stiintifice de prestigiu (8 in strainatate) si 4 brevete de inventii. A efectuat doua stagii de specializare in tara si 6 in strainatate. A participat ca expert in comisii de analiza a unor evenimente de exploatare din C.T.E. romanesti. A evaluat teme de cercetare in programe nationale. A fost presedinte / vicepresedinte / moderator / membru in comitete de organizare si prezidii la manifestari stiintifice internationale si membru in comisii de acordare a diplomelor de doctorat. Este referent stiintific la reviste, a fost inscris la Nr. T569534 in „Expert Roster” la AIEA - Viena si este membru individual in asociatii profesionale relevante (CNR-CME, IRE, APER, STTR, AREN).


Conf. dr. ing. Roxana PATRASCU, doctor in Termoenergetica din anul 1997, este conferentiar in cadrul Facultatii de Energetica a Universitatii “Politehnica” din Bucuresti, Catedra de Producere si Utilizare a Energiei, titulara a diciplinelor: Utilizarea energiei, Dezvoltare durabila, Audit energetic, Tehnologii curate. Este autoare si coautoare a 14 carti de specialitate si cursuri universitare, precum si a peste 100 de articole stiintifice. Desfasoara o activitate stiintifica sustinuta in domenii cum sunt: Eficienta energetica, Impactul producerii si utilizarii energiei asupra mediului, Tehnologii curate in industrie s.a., facand parte din colectivele a peste 40 de contracte de cercetare, din care la 10, in calitate de conducator stiintific. Din anul 2007 este director de proiect, in cadrul Programului PNTCDI II, la contractul “Promovarea tehnologiilor energetice curate in industria sticlei de menaj si tehnice, in contextul dezvoltarii durabile”. A efectuat numeroase stagii de specializare in domeniile amintite, la universitati prestigioase din Franta, Italia, Spania, Portugalia: INSA Lyon, CNAM Paris, Universitatea Tehnica din Barcelona, Universitatea Tehnica din Lisaborna, Universitatea Tehnica din Trento. Din anul 2003 coordoneaza, in cadrul Facultatii de Energetica, desfasurarea cursurilor postuniversitare pentru formarea deauditori energetici si manageri energetici, in vederea atestarii de catre ARCE. Este membra a Comitetului Roman al Consiliului Mondial al Energiei si a Asociatiei Termotehnicienilor din Romania.


Dr. ing. Eduard MINCIUC este absolvent al Universitatii Tehnice din Moldova, Facultatea de Energetica, specializarea Termoenergetica, promotia 1996. In prezent este lector la Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, Facultatea de Energetica, unde isi desfasoara activitatea din anul 2003. Este doctor in Termoenergetica si autor sau coautor a 5 carti (Trigenerarea. Concept si realizari; Bilanturi termoenergetice; Energii regenerabile and eficienta energetica. Ghid de instruire), 26 articole in reviste si la conferinte internationale, 21 articole in reviste si la conferinte din Romania. A participat la numeroase contracte de cercetare in domeniile: cogenerare urbana si industriala, eficienta energetica, audit energetic, trigenerare, resurse regenerabile de energie, impactul producerii de energie asupra mediului. Din 1997 pana in prezent colaboreaza cu diverse companii de consultanta din domeniul energetic. In perioada 2004-2006 a colaborat, in calitate de expert in eficienta energetica, cu Fondul Roman pentru Eficienta Energetica. A efectuat stagii de doctorat si de documentare la Royal Institute of Technology, Stockholm, Suedia (2000-2001), Ecole des Mines de Nantes, Franta (2002-2003), Universita degli Studi di Trento, Italia (2005).


Sef de lucrari dr. ing. Ioan BITIR este absolvent al Facultatii de Energetica din Universitatea “Politehnica” - Bucuresti, sectia Energetica industriala, ca sef depromotie, in anul 1996. Dupa un scurt stagiu in cadrul RENEL - GSCI, a urmat perioada de doctorat realizata in cea mai mare parte la Ecole des Mines de Nantes - Franta. Teza cu titlul “Oportunitatea valorificarii prin cogenerare a biogazului provenit din tratarea deseurilor” fost sustinuta in anul 2001, autorul primind titlul de doctor in termoenergetica. In prezent, acesta este titularul cursului de “Impact ecologic al utilizarii energiei”, adresat studentilor din ciclul de master al Facultatii de Energetica. Simultan cu publicarea a 4 carti de specialitate si a peste 23 de articole stiintifice internationale, autorul a avut si o importanta activitate de consultanta in domeniul proiectelor de investitii in energetica.


Sef de lucrari Victor-Eduard CENUSA este absolvent al Facultatii de Energetica din Universitatea “Politehnica” - Bucuresti, specializarea Centrale termoelectrice, promotia 1998. In perioada 1998-1999 a urmat Studiile aprofundate, in cadrul aceleiasi facultati, la specializarea Modelarea si proiectarea asistata de calculator in termoenergetica. Doctoratul a fost realizat in cotutela, in anul 2004 obtinand titlul stiintific de doctor in energetica la Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, Facultatea de Energetica si titlul stiintific de doctor in mecanica si energetica la Universitatea “Henri Poincare” Nancy 1, Facultatea de Stiinte Tehnice (Faculte des Sciences and Technique), Franta. Teza a fost realizata in domeniul instalatiilor de turbine cu gaze si a ciclurilor combinate gaze-abur. De asemenea, are preocupari intense pe linie didactica si stiintifica in domeniile producerii energiei si impactului producerii energiei asupra mediului. Este autor si coautor la 3 carti, peste 20 de articole in reviste (6 in strainatate) si peste 30 de publicatii la manifestari stiintifice de prestigiu (19 in strainatate). Din 1998 si-a inceput activitatea didactica universitara; in prezent este sef de lucrari la Catedra de Producere si Utilizare a Energiei din cadrul Facultatii de Energetica.


Ing. Cristinel Ionut CONSTANTIN, absolvent al Facultati de Energetica din cadrul Universitatii “Politehnica” - Bucuresti, are o experienta de peste sapte ani in domeniile: surse de producere si sisteme de transport si distributie a energiei electrice si termice; cogenerare; trigenerare; eficienta energetica; reabilitarea termica a cladirilor; managementul proiectelor energetice, consultanta tehnica de specialitate in domeniul energetic. Activitatea incepua in anul 2002 alaturi de o echipa prestigioasa de cadre universitare din Facultatea de Energetica s-a concretizat prin mai mult de 60 de studii si proiecte. Totodata, in aceasta perioada a fost publicat 8 articole la evenimente nationale si internationale. In ultimii ani s-a implicat in programele de finantare si implementare a proiectelor de eficienta energetica atat in Marea Britanie: (Management consultant on CHPQA programme in UK, 2008-2009), cat si in Romania (consultant senior in programul UE/BERD Energy Efficiency Finance Facility, 2009-2011).


Ing. Carmen COMAN (Zorojanu) este absolventa a Facultatii de Energetica din cadrul Universitatii “Politehnica” - Bucuresti, promotia 1989 si absolventa a cursurilor de master in “Managementul energiei”, urmate la Facultatea de Energetica din cadrul Univeristatii “Politehnica” - Bucuresti, promotia 2003. A urmat cursuri de perfectionare in domeniul programarii in Visual Basic, C++, baze de date, la “International Computer School” din Bucuresti, in anul 2005. A lucrat la CET Isalnita si CNE Cernavoda (1989-1991), la SC Electrocentrale Bucuresti (1991-2007) si la ATH Energ din Bucuresti (2007 - prezent). Este doctorand la Facultatea de Energetica din cadrul Universitatii “Politehnica” din Bucuresti. In cadrul activitatii la SC ATH Energ SRL a participat in calitate de co-autor la 14 studii de strategie sau fezabilitate, realizate in orasele din Romania in domeniul alimentarii cu caldura, si a fost co-autor la 10 lucrari de specialitate prezentate la diferite conferinte.
  CUVINTE CHEIE: