Sisteme informatice pentru managementul calitatii

  CUPRINS:
- Calitatea si tehnologia informationala
- Cadrul conceptual al implementarii unui sistem de management al calitatii
- Sisteme informationale pentru managementul calitatii
- Utilizarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor calitatii in sistemele informationale pentru managementul calitatii
- Sisteme informatice pentru managementul calitatii
- Sisteme informatice tip Computer Aided Quality (CAQ)
- Utilizarea integratorilor in contextul managementului calitatii
- Bibliografie
  PREZENTARE:
[...] Cartea are un puternic caracter didactic datorat modului structurat și logic de prezentare a informației, fiecare capitol încheindu-se cu o sinteză și câteva întrebări recapitulative. Cred că ea va fi primită cu satisfacție de informaticienii care doresc să înțeleagă problematica managementului calității în vederea dezvoltării de soluții software de implementare. Pentru toți cartea oferă suport teoretic dar și soluții utile, prezentate într-o manieră ușor de înțeles atât de specialiștii din domeniu, dar mai ales de nespecialiști.
Cartea se adresează de asemenea și studenților de la specializarea Managementul firmei dar ea poate fi folosită și de către alți studenți care au în programa de învățământ studiul managementului calității. Cartea va fi utilă celor care studiază la masterat și chiar doctoranzilor care doresc să-și aprofundeze cunoștințele în domeniile sistemelor informatice de gestiune sau managementului și asigurării calității.
  PREFATA:
Sistemele informatice pot fi definite ca structuri care permit achiziția de informație, stocarea și preluarea informației și extragerea acesteia sub formă de rapoarte.
În societatea contemporană sistemele informatice sunt utilizate în cele mai variate domenii, cum ar fi: în industrie pentru conducerea proceselor sau în economie pentru managementul financiar, managementul resurselor umane etc. Mai mult, la ora actuală, există sisteme informatice, sau produse software, care sunt destinate utilizării private pentru cumpărături din magazine virtuale, internet banking etc.
Pe măsură ce s-au dezvoltat noile tehnologii din domeniul calculatoarelor, au apărut noi produse software din ce în ce mai complexe și cu aplicabilitate în tot mai multe domenii.
Istoria calculatoarelor este foarte veche. Primul calculator care a fost proiectat și parțial construit, doar unitatea de procesare aritmetică, realizat de Charles Baddage în 1822 se află la ora actuală în Muzeul de Știință din Londra. Acest calculator este important și prin aceea că a introdus pentru prima dată noțiunea de programator. Astfel, primul programator a fost Ada Augusta, după care a fost denumit limbajul performant Ada.
Din anii ’70 calculatoarele au devenit de uz general și inventarea Internet-ului (World Wide Web) la începutul anilor ’90 a accelerat crearea unei rețele globale deschise. Aceasta a condus la creșterea rapidă a comunicațiilor (e-mail), livrărilor de produse software, dar și a tranzacțiilor economice de tipul vânzări, cumpărări, publicitate.
La ora actual există sau se dezvoltă sisteme informatice pentru orice domeniu. O categorie important de sisteme informatice este cea destinată managementului unei firme. Aceste sisteme cuprind orice formă de management.
Noțiunea de calitate are o istorie vastă, dar a devenit din ce în ce mai importantă în ultimii 20 de ani, datorită crizei materiilor prime.
Actual aproape toate firmele și întreprinderile au încorporat în structura lor birouri sau departamentele de control și asigurare a calității. Acestea constituie o componentă extrem de importantă în prevenirea și corectarea erorilor ce pot să apară în funcționare.
De aceea o carte de Sisteme informaționale pentru managementul calității este foarte utilă mai ales dacă ea are și aplicații. Prezenta carte este realizată pe baza unei experiențe bogate desfășurată pe parcursul multor ani în care autoarea a studiat în detaliu problema managementului calității și a participat la proiecte de implementare practică a unor sisteme de asigurare a calității.
  CUVINTE CHEIE: