STATISTICA PENTRU ECONOMISTI

  CUPRINS:
1. Obiect de studiu şi noţiuni fundamentale
1.1. Istoric
1.2. Obiectul şi metoda statisticii
1.3. Concepte de bază ale statisticii
Concepte - cheie
Întrebări de autoevaluare
2. Metode de cercetare, prelucrare şi prezentare a datelor statistice
2.1. Observarea (înregistrarea) statistică
2.2. Prelucrarea datelor statistice
2.3. Prezentarea şi reprezentarea datelor statistice
2.4. Aplicaţii
Concepte - cheie
Întrebări de autoevaluare
3. Indicatorii statistici
3.1. Funcţiile indicatorilor statistici
3.2. Indicatorii derivaţi
3.3. Indicatorii de frecvenţă
3.4. Indicatorii de poziţie
3.5. Aplicaţii
Concepte - cheie
Întrebări de autoevaluare
4. Analiza statistică a variabilităţii faţă de tendinţa generală
4.1. Indicatorii simpli şi sintetici ai variației
4.2. Indicatorii variaţiei într-o serie de repartiție bidimensională
4.3. Aplicaţii
Concepte - cheie
Întrebări de autoevaluare
5. Verificarea ipotezelor statistice
5.1. Probleme ale testării ipotezelor statistice
5.2. Tipuri de teste statistice
5.3. Aplicaţii
Concepte - cheie
Întrebări de autoevaluare
6. Teoria şi practica sondajelor
6.1. Etapele cercetării selective
6.2. Planul de sondaj
6.3. Reprezentativitatea eşantionului
6.4. Principii şi procedee de eşantionare
6.5. Erorile cercetării selective
6.6. Tipuri de selecţie
6.7. Aplicaţii
Concepte - cheie
Întrebări de autoevaluare
7. Modele econometrice de analiză a regresiei şi corelaţiei liniare simple şi multiple
7.1. Tipuri de legături între fenomenele economice şi sociale
7.2. Metode elementare de caracterizare a legăturilor dintre variabile
7.3. Modelul regresiei şi corelației liniare simple
7.4. Indicatori de măsurare a corelaţiei liniare simple
7.5 Modelul regresiei şi corelaţiei liniare multiple
7.6. Indicatorii de corelaţie multiplă
7.7. Metode neparametrice de măsurare a legăturilor dintre fenomenele social-economice
7.8. Aplicaţii
Concepte - cheie
Întrebări de autoevaluare
8. Analiza seriilor cronologice
8.1. Proprietăţile seriilor cronologice
8.2. Indicatorii seriilor cronologice
8.3. Seriile cronologice de momente sau de stoc
8.4. Ajustarea seriilor de timp
8.5. Componentele seriilor cronologice şi măsurarea oscilaţiilor sezoniere
8.6. Aplicaţii
Concepte - cheie
Întrebări de autoevaluare
9. Indicii statistici
9.1. Noţiuni de bază privind indicii statistici
9.2. Clasificarea indicilor
9.3. Indicii individuali
9.4. Indicii agregaţi
9.5. Indicii de grup calculaţi ca medie a indicilor individuali
9.6. Indicii calculaţi ca raport a două medii
9.7. Descompunerea pe factori de influenţă variaţiei unui fenomen complex
prin metoda indicilor
9.8. Indicii cu ponderi constante şi indicii cu ponderi variabile
9.9. Aplicaţii
Concepte - cheie
Întrebări de autoevaluare
10. Statistica macroeconomică
10.1. Potenţialul tehnico-material, componentă a avuţiei naţionale
10.2. Sistemul de agregate macroeconomice - cerinţe şi principii
10.3. Sistemul conturilor naţionale (SCN)
10.4. Principalii indicatori macroeconomici de rezultate
10.5. Aspecte privind folosirea indicatorilor sintetici de rezultate în analizele macroeconomice
10.6. Folosirea indicatorilor macroeconomici în comparaţiile internaţionale
10.7. Indici de preţuri utilizaţi în statistica macroeconomică
10.8. Aplicaţii
Concepte - cheie
Întrebări de autoevaluare
Anexe
Glosar
Bibliografie
  PREZENTARE:
Cartea se adresează în mod deosebit studenților facultăților cu profil economic dar și cursanților programelor doctorale și de masterat (de orice profil) deoarece metodele și tehnicile statistice - de înregistrare, măsurare, analiză, prognoză și de verificare a ipotezelor - sunt aplicabile și adaptabile în orice domeniu de activitate. Cartea abordează conceptele, metodele și tehnicile specifice analizei statistice atât prin procedee simple cât și prin procedee moderne specifice tehnologiilor inteligente, tehnologii care marchează și domină acest început de secol.
Obiectivul acestei cărți este acela de a asigura studenților deprinderile și competențele necesare înțelegerii noțiunilor cu care operează statistica, de a le dezvolta abilitățile în folosirea mijloacelor și procedeelor de calcul modern prin folosirea procesorului de calcul tabelar Excel, componenta a popularului pachet de birotica MS Office, dar si a pachetului SPSS for Windows, un pachet statistic si de cercetare.
  PREFATA:
Statistica acoperă astăzi un spectru extrem de vast de activităţi ştiinţifice de la cele mai abstracte precum matematica şi cibernetica până la disciplinele aplicative cum ar fi comerţul sau tehnologiile inteligente. Motoarele de căutare, generatoarele de inferenţe ale sistemelor expert şi analizorii lexicali şi sintactici fac uz din plin de instrumentarul ştiinţific pus la dispoziţie de statistica matematică. Economia funcţională, în cadrul căreia competiţia este omniprezentă, necesită numeroase si permanente evaluări de performanţe, comparaţii şi selecţii pe baza unor criterii prestabilite în mod cât mai pertinent, transparent şi clar. Astfel, sunt permanent evaluate în mod cât mai obiectiv şi nediscriminatoriu posibil performanţele produselor, serviciilor, persoanelor, organizaţiilor, statelor.
Demersul cunoaşterii complexităţii fenomenelor şi proceselor economico-sociale pe plan naţional şi internaţional la nivel micro şi macroeconomic impune în mod cert participarea tuturor ştiinţelor, printre care şi statistica. Statistica îşi găseşte aplicabilitate în studiul fenomenelor din toate domeniile de activitate, conceptele sale fiind necesare limbajului omului modern în economia de piaţă. Statistica, prin tehnicile şi procedeele sale de calcul, evidenţiază gradul de influenţă a diferiţilor factori în producerea unor evenimente şi procese economice şi sociale, studiază dinamica şi mutaţiile structurale care au loc la nivelul subiectelor economice şi permite elaborarea unor studii de prognoză fundamentate prin procedee de calcul, de la cele mai simple şi mai operative pană la metode matematice, econometrice, bazate pe tehnologiile inteligente moderne.
Cartea se adresează în mod deosebit studenţilor facultăţilor cu profil economic dar şi cursanţilor programelor doctorale şi de masterat (de orice profil) deoarece metodele şi tehnicile statistice de înregistrare, măsurare, analiză, prognoză şi de verificare a ipotezelor sunt aplicabile şi adaptabile în orice domeniu de activitate. Cartea abordează conceptele, metodele şi tehnicile specifice analizei statistice atât prin procedee simple cât şi prin procedee moderne specifice tehnologiilor inteligente, tehnologii care marchează şi domină acest început de secol.
Obiectivul acestei cărţi este acela de a asigura studenţilor deprinderile şi competenţele necesare înţelegerii noţiunilor cu care operează statistica, de a le dezvolta abilităţile în folosirea mijloacelor şi procedeelor de calcul modern prin folosirea procesorului de calcul tabelar Excel, componentă a popularului pachet de birotică MS Office, dar şi a pachetului SPSS for Windows, un pachet statistic şi de cercetare. SPSS poate fi folosit într-o varietate de domenii: studii de piaţă, anchete, marketing, cercetare administrativă, cercetare medicală, cercetare socială, planificare, predicţie, optimizarea calităţii şi luarea deciziilor. Cu SPSS se pot genera rapid informaţii care pot fi folosite în procesul decizional, se pot prezenta rezultate şi grafice de înaltă calitate, iar rezultatele analizei datelor permit luarea de decizii inteligente.
Autorii
  CUVINTE CHEIE: