Consfătuirea energetică națională „Criza energetică din România“

  CUPRINS:
I. Comunicări

I.1. Pot sursele regenerabile să acopere necesarul de energie al țării
(Prof.dr.ing. Nicolae Golovanov)14
I.2. Criza energetică din România - cauze și soluții de depășire
(Prof.dr.ing. Ștefan Gheorghe, Ing. Marian Cernat)19
I.3. Criza energetică din România. Măsuri de reducere a efectelor
crizei asupra economiei, energeticii și bunăstării generale
(Prof.dr.ing. Victor Vaida)24
1.4. Auditul energetic, radiografie către eficiența energetică
(Prof.dr.ing. Radu Pentiuc)37
1.5. Noul model de piață în contextul crizei energetice, la nivel european
(Dr.ing. Corina Popescu)59
I.6. CHEAP, un deziderat al hidroenergeticii românești
(Dr.ing. Cătălin Popescu, Dr.ing. Irinel Iacob)63
1.7. Soluții noi de stocare a energiei electrice, ca parte a foii de parcurs
privind strategia de dezvoltate a SEN (Prof.dr.ing. Mihai Sănduleac)72

II. Comunicări și propuneri

II.1. Pentru o politică de independență energetică a României
(Acad. Voicu Lupei)82
II.2. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investiții private în producția de electricitate din surse regenerabile. (Dr. ing. Gavril Baican)88
II.3. Să înțelegem situația pieței energiei în regiunea Balcanilor. De ce stocarea energiei trebuie să fie prioritatea strategică a României
(Dr. ing. Cătălin Dragostin, Ing. Boris Bobu)92
II.4. Asigurarea energetică a României (Dr. ing. Valentin Ștefănescu)98


III. Propuneri privind reducerea efectelor crizei energetice
asupra economiei, energeticii și bunăstării generale

III.1. Consfătuirea energetică națională ,,Criza energetică din România’’.
Propuneri. (Acad. Florin Tănăsescu)104
III.2. Propuneri privind reducerea efectelor crizei energetice asupra economiei, energeticii și bunăstării, rezultate din consfătuire106

IV. Concluzii.108
  PREZENTARE:
CUVÂNT INTRODUCTIVÎn anul 2021 a apărut criza prețurilor la energia electrică și gaze, care a luat prin surprindere conducerea țării și conducerile instituțiilor statului cu responsabilități în domeniul energetic.
Conducătorii instituțiilor statului nu au prezentat cauzele reale ale acestei crize a prețurilor și măsurile ce trebuie luate pentru reducerea efectelor crizei asupra economiei și nivelului de trai, limitându-se doar la măsuri de compensare financiară, pe o perioadă limitată, a efectelor crizei asupra consumatorilor, măsuri care nu acționează asupra cauzelor crizei energetice.
De asemenea nu s-a arătat că criza prețurilor, este doar o componentă a unei crize energetice profunde, care a început imediat după 1990 și care s-a manifestat pas cu pas în diferite forme.
De-a lungul a trei decenii, s-au luat măsuri care au făcut să apară pas cu pas criza energetică din țară și nu s-au luat măsuri, așa cum ar fi fost necesar, care să prevină, sau să oprească, criza energetică și crizele sale componentele.
În aceste condiții, am considerat că este mare nevoie, să fie prezentată adevărata criza energetică din România, apărută în urma măsurilor luate la nivel național și a influențelor externe europene și mondiale.
Criza s-a acutizat la nivel european și național odată cu declanșarea războiului din Ucraina, lucru care a arătat cât de importantă este energetica și resursele primare de energie pentru economia Europei și a României.
În aceste condiții am scris și a apărut în 2022 la Editura AGIR, cartea ,,Criza energetică din România’’, care arată cauzele și componentele crizei energetice și prezintă orientările strategice și propunerile de reducere a efectelor crizei energetice.
La ,,Conferința Națională de Energetică’’ organizată la Sinaia în octommbrie 2022, am prezentat un ,,Apel de unitate și solidaritate’’ către asociațiile și societățile științifice cu preocupări în domeniul energetic, pentru a acționa împreună în sprijinul conducerii țării și a intituțiilor statului cu responsabilități în domeniul energetic, pentru găsirea de soluții, de reducere a efectelor crizei energetice din România.

APEL DE UNITATE ȘI SOLIDARITATE
către societățile și asociațiile științifice din sectorul energetic

O temă principală pusă în dezbatere la Conferința Națională de Energetică, organizată de către Societatea Inginerilor Energeticieni din România - SIER la Sinaia, în perioada 26-28 Octombrie 2022, este Criza Energetică din România.
În 2021-2022, s-a instalat în România o criză energetică profundă, care a luat prin surprindere conducerea țării și instituțiile statului cu responsabilități în domeniul energetic.
Criza energetică este rezultatul insuficienței măsurilor de dezvoltare și de îmbunătățire a funcționării sistemului energetic, a măsurilor de restructurare a acestuia, a funcționării neeficientă a pieței de energie electrică și liberalizarea acesteia și a situației geopolitice actuală.
Criza energetică afectează grav economia și nivelul de trai al populației.
Măsurile luate de Guvernul României sunt doar financiare, pentru sprijinirea consumatorilor și nu acționează asupra cauzelor crizei energetice, pentru stoparea acesteia și limitarea efectelor sale.
Se constată că este mare nevoie ca societățile și asociațiile științifice din sectorul energetic cu sprijinul Academiei Române și Instituțiilor de învățământ Superior din energetică, să facă front comun și să sprijine Guvernul României și Instituțiile statului cu responsabilități în domeniul energetic, pentru găsirea soluțiilor necesare în vederea opririi crizei energetice și reducerea efectelor acesteia asupra economiei și nivelului de trai al populației.
SIER face un APEL DE UNITATE ȘI SOLIDARITARE și va propune organizarea unei Consultări a Societăților și Asociațiilor Științifice din sectorul energetic în luna noiembrie 2022.

Președinte SIER
Prof. dr. ing. Victor Vaida

În urma Apelului de unitate și solidaritate și a consultărilor, au răspuns favorabil organizării Consfătuiri energetice naționale ,,Criza energetică din România’’: Asociația Generală a Inginerilor din România - AGIR; Academia de Științte Tehnice din România - ASTR; Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei - CNR - CME; Societatea Inginerilor Energeticieni din România - SIER; Comitetul Național Român CIGRE; Comitetul Național Român al Marilor Baraje - CROMB și Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie - IRE.
Aducem calde mulțumiri conducerilor acestor asociații și societăți științifice, care participă la organizarea Consfătuirii energetice naționale ,,Criza energetică din România’’.
Aducem sincere mulțumirii colectivului de organizare a Consfătuirii energetice naționale ,,Criza energetică din România’’, format din reprezentați ai organizatorilor.
Aducem sincere mulțumirii autorilor referatelor și propunerilor, care au fost prezentate în consfătuire și care vor fi prinse în volumul consfătuirii, ce va fi dat dat publicității.
Aducem sincere mulțumirii participanților la consfătuire.
Față de comunicările propuse prin invitația program, care să fie susținute din partea organizatorilor, au fost înscrise pe ordinea de zi a consfătuirii unele comunicări suplimentare, ce vor apărea la partea II-a a volumului Comunicări și propuneri.
Volumul consfătuirii are următoarele părți:
I. Comunicări;
II. Comunicări și propuneri;
III. Propuneri privind reducerea efectelor crizei energetice asupra economiei, energeticii și bunăstării generale.
IV. Concluzii.
Autorii referatelor au prezentat subiecte de mare interes, privind: Criza energetică din România, cauze, componente; strategia energetică; piața de energie electrică; producția de energie electrică pe cărbune; producția de energie electrică din resurse regenerabile; Centrala hidroelectrică cu Acumulare și Pompaj Tarnița - Lăpuștești; Centrala nucleară Cernavodă; eficiența energetică; independența energetică; stocarea energiei; propuneri de măsuri privind reducerea efectelor crizei energetic ș.a.
Au participat la discuții un număr mare de participanți.
Calitatea comunicărilor, propunerilor și discuțiilor au arătat necesitatea consfătuirii și ținerea periodic a unor asemenea consfătuiri, pentru dezbaterea și găsirea soluțiilor pentru problemele crizei energetice din România, în context european și geopolitic.
Mulțumim Editurii AGIR, domnului redactor șef ing. Dan Bogdan și Editurii SIER, domnului director dr.ing. Fănică Vatră, pentru sprijinul acordat la editarea volumului consfătuirii ,,Criza energetic din România.

Prof. dr. ing. Victor Vaida
Coordonatorul consfătuirii
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: