TEORIA ȘI PRACTICA PROIECTĂRII SISTEMELOR

  CUPRINS:
Prefață3
Capitolul I. Proiectarea unui sistem și controlul acestuia5
Introducere5
Modelul matematic al unui sistemului mecanic7
Controlul sistemului18
Sistem în buclă închisă 20
Regulator proporțional23
Regulator derivativ27
Regulator integral29
Regulator proporțional, integral, derivativ(PID)30
Controlul unui motor de curent continuu32
Sistem asigurat cu arc supus la o viteză unghiulară foarte mare34
Un sistem instabil40
Un exercițiu complet43
Relații de calcul52
Reprezentarea în spațiul stărilor56
Cerințele generale pentru proiectarea unui controler PID69
Bibliografie75
Capitolul II. Analiza sistemelor cu ajutorul funcțiilor de transfer77
Introducere 77
Transformata Laplace77
Funcții de transfer87
Operații cu funcții de transfer94
Compunerea blocurilor în schemele sistemelor controlate97
Bibliografie100
Capitolul III. Stabilitatea sistemelor liniare101
Stabilitatea după Liapunov101
Stabilitatea după Liapunov, o alt ă dezvoltare107
Criteriile algebrice113
Criteriul de stabilitate Routh-Hurwitz116
Locul rădăcinilor133
Stabilitatea unor sisteme mai mari143
Ecuații de intrare-stare-ieșire144
Ecuația omogenă a stării145
Stabilitatea sistemului146
Modificarea matricei de stabilitate156
Localizarea valorilor proprii. Metoda inegalităților lui Gherșgorin157
Aprecierea stabilității după normele matricei B162
Exerciții164
Sisteme de ordinul II164
Sisteme de ordinul III171
Capitolul IV. Răspunsul sistemelor în frecvență181
Bibliografie180
Introducere181
Caracteristicile semnalelor, diagrame. Despre semnalul sinusoidal181
Criterii de frecvență193
Criteriul Bode și Nyquist194
Criteriul Mihailov195
Criteriul lui Cauchy202
Stabilitatea în buclă închisă204
Criteriul punctului critic207
Capitolul V. Exerciții diverse221
Exemplul nr.1221
Rezolvare222
Concluzii224
Schema bloc a sistemului 225
Îmbunătățirea răspunsului227
Schema bloc a sistemului cu controler PID231
Regulatorul liniar quadratic LQR 235
Matricea de control K și răspunsul sistemului236
Regulatorul liniar quadratic LQR , schema bloc238
Regulatorul diferențial integrat numeric240
Sistemul (5.1) compensat248
Schema bloc a sistemului cu compensatorul integrat după liniarizare250
Compensator cu zgomot. Filtrare cu filtru Kalman252
Exemplul nr.2253
Rezolvare253
Sistem de ordinul întâi compensat de sistemul anterior256
Schema bloc a sistemului cu compensator paralel259
Concluzii260
Capitolul VI. Reglarea controlerelor261
Scopul exercițiilor și aplicațiilor261
Exemple262
Selecția controlerelor după curbele logaritmice de amplitudine și fază. 263
Metoda Ziegler-Nichols267
Optimizarea291
Parametrii optimi ai unui controler PID294
Reglare în cascadă a unui proces297
Funcționarea schemei în cascadă298
Eroarea de stare302
Simularea unei scheme bloc 306
Concluzii308
Capitolul 7. Capitolul VII. Cerințele sistemelor la funcționare310

Analiza cerințelor sistemelor310
Controlul sistemelor cu regulatoare310
Regulator PI312
Schema logică a controlerului PI315
Regulatorul PD317
Regulatorul PID319
Un exemplu328
Concluzii331
Bibliografie332
Cuprins334
  PREZENTARE:
  PREFATA:
Cartea de teoria și practica proiectării sistemelor își propune să aducă în fața cititorilor câteva procedee de analiză în controlul sistemelor. Am insistat asupra felurilor de regulatoare mai ales a PID-urilor. Analiza este efectuată cu ajutorul funcțiilor de transfer.
Stabilitatea sistemelor este un punct esențial de atins, pentru că de aceasta depinde și modul în care funcționează sistemele conduse.
Modalitățile de studiu sunt diverse și, procedeul Leapunov este propus împreună cu locul rădăcinilor sau cu stabilitate după Routh și Hurwitz. Sunt prezentate și sistemele mari cu stabilitatea lor.
Răspunsul în frecvență este o alta abordare propusă de autor și, are în vedere diagramele de stabilitate în frecvență, mai ales Bode sau Nyquist.
Toate dezvoltările capitolelor din carte sunt concretizate prin exemple semnificative referitoare la stările sistemelor. Partea a doua a cărții este de exerciții pe care le propun în atenția cititorului.
Cartea suportă multe considerații și adăugiri și, dacă se scriu ușor atunci ar fi binevenite. Nu este la îndemână să poți concepe o carte din domeniul ingineriei.
Autorii Iulie 2017
  CUVINTE CHEIE: