INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ. MODELE OPERAȚIONALE LOGICE

  CUPRINS:
1. Contextul inteligentei artificiale si dimensiunile sale 1
1.1. Elementele definitorii ale inteligentei artificiale 1
1.2. Inteligenta artificiala mecatronica si robotica 5
1.3. Hartile inteligentei artificiale 8
1.3.1. Harta proceselor inteligentei artificiale 8
1.3.2. Harta rationalitatii inteligentei artificiale 14

2. Logica si modelele rationalitatii inteligentei artificiale 17
2.1. Propozitii si semnificatii in inteligenta artificiala 18
2.2. Constructia limbajului simbolic al rationalitatii logice a inteligentei artificiale 20

3. Logica propozitiilor in dezvoltarea rationalitatii inteligentei artificiale 25
3.1. Propozitii, obiecte si esente 25
3.2. Limbajul simbolic al logicii propozitiilor 28
3.3. Formalismul de reprezentare si expresie al logicii propozitiilor 29
3.4. Clasificarea enunturilor si formule de transformare 32

4. Structuri fundamentale ale rationarii in inteligenta artificiala prin logica propozitiilor 37
4.1. Structuri singulare pentru inferenta in logica propozitiilor 37
4.2. Forme normale conjunctive si clauze in logica propozitiilor 42
4.3. Structuri multiple de cunostinte pentru inferenta in logica propozitiilor 45
4.4. Implicatia cauzala in inferenta 47

5. Metode de inferenta in inteligenta artificiala prin logica propozitiilor 49
5.1. Argumentatia logica in inteligenta artificiala 49
5.2. Inferenta prin argumentatie logica 50
5.3. Argumentatia ca interconectare logico-lingvistica in inteligenta artificiala 69

6. Inferente unidimensionale, bidimensionale si dileme in inteligenta artificiala prin logica propozitiilor 71
6.1. Inferenta unidimensionala modus ponens 71
6.2. Inferenta unidimensionala ipotetic pura. Metoda rezolutiei 73
6.3. Inferenta bidimensionala modus ponens - modus tolens (MP/T) 75
6.4. Inferenta bidimensionala cu identificarea regulilor de catre stari sau actiuni 76
6.5. Rationamentul dilematic in inteligenta artificiala 77

7. Model operational al mediilor externe discrete bidimensionale. Contextul logicii propozitiilor 85
7.1. Medii externe discrete bidimensionale 85
7.2. Identificarea regulilor care guverneaza relatia configuratie mediu bidimensional - informatie 89
7.3. Functionalitatea procesului de inferenta in mediul discret bidimensional 94

8. Dezvoltarea bazei de cunostinte extinse a mediului discret bidimensional 95
8.1. Baza de cunostinte extinsa a mediului discret bidimensional 95
8.2. Dezvoltarea bazei de cunostinte extinse la nivel de clauze 98

9. Dezvoltarea bazei de cunostinte restranse a mediului discret bidimensional 107
9.1. Dezvoltarea bazei de cunostinte restranse la nivel de reguli 107
9.2. Dezvoltarea bazei de cunostinte restranse la nivel de clauze 110
9.3. Consideratii privind compactarea bazelor de cunostinte restranse 114

10. Model operational de inferenta bazat pe argumentatie logica si inlantuire in logica propozitiilor pentru medii discrete bidimensionale 119
10.1. Desfasurarea procesului de inferenta prin argumentatie logica si inlantuire 119
10.2. Harta mediului rezultata dupa inferenta prin argumentatie logica 138
11. Model operational de inferenta bazat pe rezolutie in logica propozitiilor pentru medii discrete bidimensionale 141
11.1. Desfasurarea procesului de inferenta prin rezolutie 141
11.2. Harta mediului determinata prin rezolutie 157
12. Dezvoltarea rationalitatii inteligentei artificiale prin logica predicatelor 161
12.1. Reprezentarea cunostintelor in logica predicatelor 161
12.2. Interconectarea categoriilor in inteligenta artificiala prin logica predicatelor 173
12.3. Substitutie si unificare in logica predicatelor 174

13. Transformari ale reprezentarilor pentru dezvoltarea rationalitatii inteligentei artificiale in logica predicatelor 183
13.1. Legi de transformare a reprezentarilor in logica predicatelor 183
13.2. Forme normale prenex (FNP) 185
13.3. Forme normale Skolem (FNS) 185
13.4. Modele de transformare a reprezentarilor de tip reguli in forme normale prenex si Skolem 187
13.5. Clauze in dezvoltarea inteligentei artificiale prin logica predicatelor 189

14. Inferente generale de interconectare a categoriilor in inteligenta artificiala prin logica predicatelor 195
14.1. Inferente generale directe de interconectare a categoriilor in logica predicatelor 195
14.2. Modele operationale de inferenta directa in inteligenta artificiala 197
14.3. Inferente generale silogistice de interconectare a categoriilor in logica predicatelor 202
14.4. Inferente generale silogistice indirecte de interconectare a categoriilor in logica predicatelor 219

15. Rationamentele inteligentei artificiale in logica predicatelor 237
15.1. Inferentele inteligentei artificiale prin argumentatie logica 237
15.2. Modele operationale de inferenta prin argumentatie logica 238
15.2.1. Descrierea unui robot prin posibilitatile sale de miscare 238
15.2.2. Reconfigurarea structurala a unui mediu 243
15.3. Inferentele inteligentei artificiale prin metoda rezolutiei in logica predicatelor 246
15.4. Modele operationale de inferenta prin metoda rezolutiei in logica predicatelor 247
15.4.1. Descrierea unui robot prin posibilitatile sale de miscare in contextul rationarii prin rezolutie si unificare 247
15.4.2. Reconfigurarea structurala a unui mediu in contextul rationarii prin rezolutie si unificare 251

16. Model operational de inferenta in logica predicatelor pentru mediul discret bidimensional 255
16.1. Baza de cunostinte pentru mediul discret bidimensional la nivel de reguli in logica predicatelor 255
16.2. Desfasurarea procesului de inferenta prin argumentare si inlantuire in logica predicatelor 258
16.3. Aspecte ale realizarii procesului de inferenta prin metoda rezolutiei in logica predicatelor 295

17. Inferenta planurilor de actiuni ale inteligentei artificiale in contextul modificat al logicii predicatelor 299
17.1. Actiuni in inteligenta artificiala 299
17.2. Contextul modificat al logicii predicatelor in reprezentarea actiunilor 300
17.3. Model operational de rationare in contextul modificat al logicii predicatelor pentru un robot social de deservire 302
17.3.1. Determinarea bazei de cunostinte pentru robotul social de deservire 308
17.3.2. Determinarea procesului de inferenta la nivelul robotului social de deservire 309

Bibliografie 319
  PREZENTARE:
CUVANT INAINTE

Inteligenta artificiala prezinta o dinamica si o perspectiva puternica in contextul stiintific, tehnic si tehnologic actual, evidentiind o serie de domenii si directii specifice atat la nivelul conceptual, cat si la cel al structurilor suport de implementare si procesare.

Obiectivul major vizat este cel al realizarii sferei gandirii si rationarii simbolice intr-un context tehnic, astfel incat entitatile create sa reprezinte sisteme de interactiune si suport cu factorul uman atat in contextele de executie, cat si in cele intelectuale.

In acest cadru al orientarii spre crearea de entitati rationale, prezenta lucrare dezvolta problematica inteligentei artificiale din perspectiva modelului de gandire al logicii, evidentiind relatiile si integrarea inteligentei artificiale cu domeniile deschise sinergetice ale mecatronicii si roboticii.

Prin toate aceste aspecte, lucrarea se adreseaza specialistilor din domeniile inteligentei artificiale, roboticii si mecatronicii, dar si viitorilor experti orientati catre proiectarea de sisteme inteligente.
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: