EVALUĂRI ALE IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE OCUPARE 2014 - 2020

  CUPRINS:
CUPRINS
1Mecanismul de monitorizare al strategiei naționale7
1.1.Obiectivele Strategiei Naționale pentru Ocuparea
Forței de Muncă............................................................7
1.2.Responsabilități, instrumente, indicatori8
2Caracterizarea contextului și a dinamicii ocupării în
perioada post-criză11
2.1.Aspecte demografice12
2.2.Populația în vârstă demuncă15
2.3.Populația inactivă16
2.4.Analiza factorilor de influență în îndeplinirea
indicatorilor - abordare calitativă18
3Monitorizarea Strategiei Naționale de Ocupare
2014-202023
3.1.Rate de activitate23
3.2.Șomajul25
3.3.Tinerii care nici nu lucrează și nu sunt nici
în educațieși formare profesională (NEET)29
4. Atingerea țintei de ocupare în ipoteza a 3 scenarii30
4.1.Descrierea scenariilor..................................................30
4.2.Concluzii cu privire la stadiul actual și la
perspectivele îndeplinirii țintei de ocupare35
4.3.Creșterea ocupării în rândul tinerilor: Scenarii
de evoluție42
Concluzii cu privire la stadiul actual și la perspectivele creșterii ocupării în rândul tinerilor50
4.4.Prelungirea vieții active a persoanelor în vârstă52
4.4.Scenarii de evoluție a principalelor categorii pe piața muncii pentru femei53
5 Recomandări și priorități (noi) de acțiune rezultate din analiza stadiului intermediar de implementare a SNO62
Bibliografie68
  PREZENTARE:
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: