Monitorizarea Impactului de Mediu în Procesul de Închidere a Minelor - Plan de Monitorizare al Mediului (PMM)

  CUPRINS:
CUPRINS:
1. INTRODUCERE 11
2. SFERA DE CUPRINDERE SI OBIECTIVE 14
3. CARACTERISTICILE GENERALE ALE STRATEGIEI DE MONITORIZARE 22
3.1. Colectarea de date din teren sau analize de laborator 22
3.2. Monitorizarea pre- si post-inchidere 23
3.3. Aspecte geografice 23
4. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A AERULUI 25
4.1. Metodologie 25
4.1.1. Monitorizarea inainte de executarea lucrarilor de inchidere 25
4.1.2. Monitorizarea pe parcursul executarii lucrarilor de inchidere si reconstructie ecologica 27 4.1.3. Monitorizarea post-inchidere 27
4.1.4. Standarde 28
4.2. Completari ale programului de monitorizare a aerului 28
4.2.1. Monitorizarea emisiilor de gaze 28
4.3.2. Programul de monitorizare a pulberilor in aerul ambiental 30
4.4. Echipamentele si costurile estimate 32
4.5. Lucrari necesare 32
5. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A APEI 34
5.1. Metodologie 34
5.1.1. Elaborarea programului de monitorizare 34
5.1.2. Apa subterana 36
5.1.3. Apa de suprafata, zona minei si zonele iazurilor de decantare 36
5.1.4. Apele de suprafata, Raul Aries 37
5.1.5. Metode 37
5.1.6. Analizele 44
5.2. Programul propus 46
5.2.1. Programul de monitorizare regulata 46
5.3.2. Programul specific pentru analiza initiala 48
5.3.3. Programul specific pentru monitorizarea post-inchidere 49
5.4. Echipamente si estimari de costuri 49
5.4.1. Masurarea debitelor si adancimii apei 49
5.4.2. Analizele in teren si echipamentele de prelevare 50
5.4.3. Analizele de laborator 51
5.5. Lucrarile necesare 52
5.5.1. Dispozitivele de masurare a debitelor 52
5.5.2. Laboratorul de pe amplasament 52
5.5.3. Monitorizarea apei de suprafata 52
5.5.4. Monitorizarea apei subterane 53
5.5.5. Crearea unui sistem de urmarire a sigurantei iazurilor de decantare, haldelor de steril si sol 53
5.5.6. Programul de monitorizare a apei 54
5.5.7. Statia de masurare permanenta [indicator al nivelului apei si mira (rigla) gradata pentru masurat adancime] 54
5.5.7.1. Instalarea generala 54
5.5.7.2. Canalul colector Incinta Pacea 55
5.5.8. Punctele de masurare continua a deversarilor (prag cu decupaj in forma de V) 56
5.5.8.1. Instalarea generala 56
5.5.8.2. Iazul Valea Sartas 56
5.5.8.3. Iazul de decantare Valea Cutii 56
5.5.8.4. Iazul de decantare Brazesti 59
5.5.9. Punctele de masurare a scurgerilor instantanee 60
5.5.10. Prelevarea probelor de apa si punctele de masurare 61
5.5.11. Laboratorul de pe amplasament 62
6. EVALUAREA SCURGERILOR ACIDE 64
6.1. Scurgerile acide 64
6.2. Metodologie 65
6.3. Programul propus 69
6.4. Echipamentele si costurile estimate 69
6.5. Lucrari necesare 70
7. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A SOLULUI SI VEGETATIEI 71
7.1. Metodologie 71
7.1.1. Amplasamentul minier si iazurile de decantare 71
7.1.2. Zonele cultivate si pasunile 71
7.2. Programul propus pentru obiectivul minier Baia de Aries 72
7.2.1. Valea Sartas si Valea Cutii 72
7.2.2. Zonele cultivate si pasunile 73
7.3. Echipamentele si costurile estimate 73
7.4. Lucrari necesare 75
8. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A SEDIMENTELOR 76
8.1. Metodologie 76
8.2. Programul propus 77
8.3. Echipamentele si costurile estimate 77
8.4. Lucrari necesare 78
9. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A STABILITATII SOLULUI (SUBSIDENTEI MINIERE) SI A HALDELOR DE STERIL 79
9.1. Metodologie 79
9.2. Program propus 81
9.3. Echipamentele si costurile estimate 82
9.4. Lucrari necesare 83
9.4.1. Construirea reperului 85
9.4.2. Locatia reperului 86
9.4.3. Locatia statiei la distanta 87
10. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A STABILITATII IAZURILOR DE DECANTARE 88
10.1. Metodologie 89
10.1.1. Aspecte generale 89
10.1.2. Abordarea din BAT MTWR 89
10.2. Programul propus pentru iazurile aferente obiectivului minier Baia de Aries 92
10.2.1. Analiza informatiilor initiale 92
10.2.2. Programul tehnic 94
10.3. Echipamentele si costurile estimate 95
10.4. Lucrari necesare 97
10.4.1. Instalarea si reabilitarea piezometrelor deschise 97
10.4.1.1. Piezometrele existente 97
10.4.1.2. Dispozitive noi 98
10.4.2. Exfiltratiile de la piciorul aval 100
10.4.3. Ridicari topografice 100
10.5. Instalarea inclinometrelor 100
10.6. Amplasament 101
11. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR 102
11.1. Metodologie 102
11.2. Programul propus 103
11.3. Echipamentele si costurile estimate 103
11.4. Lucrarile necesare 103
12. PROGRAMUL DE MONITORIZARE A CONDITIILOR METEOROLOGICE 104
12.1. Metodologie 104
12.2. Programul propus 105
12.3. Echipamentele si costurile estimate 105
12.4. Lucrarile necesare 105
13. DATE PRIVIND SITUATIA INITIALA EXISTENTA LA OBIECTIVUL MINIER BAIA DE ARIES 107 13.1. Date generale 107
13.2. Analiza evaluarii de mediu si expertiza asupra planului de siguranta existent 108
13.2.1. Comentarii privind evaluarile de mediu anterioare 108
13.2.2. Comentarii privind programul de monitorizare al CEPROMIN, elaborat pentru obiectivul minier Baia de Aries. Sumarul programului de monitorizare al CEPROMIN 108
13.2.3. Posibilitatea de a evalua conformarea legislativa 110
13.2.4. Posibilitatea de identificare a pericolelor de mediu majore 110
13.2.5. Observatii privind unele optiuni din programul de inchidere care vor afecta monitorizarea 111
13.2.6. Trecerea in revista a practicilor UE si internationale de prelevare a probelor, a standardelor analitice etc. 111
13.2.7. Evaluarea impacturilor de mediu potentiale 112
13.2.8. Identificarea indicatorilor de analiza a sigurantei, a factorilor de mediu si a parametrilor 115
14. CENTRALIZATOR DE COSTURI 121
BIBLIOGRAFIE 122
ANEXE
Anexa 1. Lista standardelor aplicabile 124
Anexa 2. Program de monitorizare a factorilor de mediu pentru perioada de executie a lucrarilor de inchidere si ecologizare (Studiu de caz „Obiectivul Minier Baia de Aries”) 127
Anexa 3. Plan de monitorizare a mediului la mina Baia de Aries (estimarea costurilor in preturi 2014) 156
Anexa 4. Exemplificarea modului de alegere, localizare si codificare a punctelor de prelevare probe si/sau efectuare de masuratori in cadrul derularii pmm la mina Baia de Aries 159
Anexa 5. Harti ale iazurilor de decantare de la Baia de Aries 170
Anexa 6. Selectie de fotografii privind implementarea PMM la mina Baia de Aries 173
  PREZENTARE:
  PREFATA:
Romania este o tara cu o veche traditie in exploatarea si valorificarea zacamintelor de substante minerale utile. De-a lungul timpului au fost exploatate din subsolul tarii zacaminte de carbuni, minereuri metalifere, minereuri nemetalifere, roci utile de toate provenientele etc.
Industria miniera din Romania, care s-a aflat intr-o continua dezvoltare decenii la rand, a intrat, dupa anul 1990, intr-o perioada de profunde transformari si adaptari pentru tranzitia la economia de piata.
Unul din conceptele strategice care s-a aplicat in actiunea de restructurare de fond a industriei miniere a constat in restrangerea sau sistarea activitatii productive la minele cu rezerve geologice in epuizare, precum si la cele cu conditii geologo-miniere grele si care aveau costuri de productie mari si foarte mari. Ca urmare Statul Roman, in calitatea sa de proprietar al zacamintelor, prin 11 hotarari succesive de Guvern, a decis inchiderea a 556 obiective miniere de pe tot cuprinsul tarii. In urma acestei hotarari si-au incetat activitatea si au fost inchise aproape toate minele de carbune brun si lignit, de minereuri metalifere, si multe unitati miniere care exploatau substante minerale utile nemetalifere de pe tot cuprinsul tarii.
Aplicarea pe teren a deciziilor de inchidere a minelor a adus in sfera de activitate a specialistilor din domeniu o problema deosebit de importanta si anume cuantificarea si protectia factorilor de mediu inainte, in timpul si dupa inchiderea obiectivelor miniere. Ca urmare, preocuparea Domnului dr. ing. Ervin Robert Medves, specialist de inalta clasa in domeniul problemelor miniere, de a redacta si publica o lucrare cu titlul „Monitorizarea impactului de mediu in procesul inchiderii minelor - Plan de Monitorizare a Mediului (P.M.M.)“ o gasesc deosebit de importanta si utila pentru toti cei care activeaza in domeniul geologiei si mineritului din Romania.
Lucrarea scrisa de Dl. dr. ing. Ervin Robert Medves, are ca obiectiv general prezentarea modului de elaborare a unui Plan de Monitorizare a Mediului (PMM) si doreste sa vina in sprijinul specialistilor implicati in monitorizarea mediului in situatia inchiderii minelor si reconstructia ecologica a zonelor afectate de activitatile extractive a substantelor minerale utile.
Lucrarea incepe cu prezentarea succinta dar foarte clara a celor sapte activitati din cadrul etapelor de pregatire pentru elaborarea Planului de Monitorizare a Mediului. Retin atentia, din aceasta parte a lucrarii, sursele de poluare, caile de transmitere si tintele poluarii potentiale. Are deosebita importanta, pentru lucrare, evaluarea impacturilor potentiale de mediu, monitorizarea mediului, echipamente pentru monitorizare, analize de teren si in laborator, necesare pentru implementarea planului.
In continuare se prezinta programele de monitorizare pentru aer, pulberi si gaze, ape de suprafata si subterane - inclusiv scurgerile acide, sol si vegetatie, stabilitatea haldelor si iazurilor de decantare, zgomote si vibratii. Se remarca faptul ca pentru fiecare factor de mediu monitorizat sunt prezentate echipamentele necesare, modul de lucru si costurile estimate. Acest lucru este deosebit de important pentru proiectanti si util pentru operatorii din teren.
Materialul continua cu trecerea in revista a practicilor Uniunii Europene si internationale de monitorizare a factorilor de mediu in situatia inchiderii minelor.
Lucrarea se incheie cu o serie de anexe care completeaza foarte bine materialul de baza, intre care se remarca: Studiu de caz pe obiectivul minier Baia de Aries; Programul de monitorizare a factorilor de mediu pentru perioada de executie a lucrarilor de inchidere si ecologizare.
In contextul actual cand un numar mare de mine intra in programul de inchidere si ecologizare, monitorizarea factorilor de mediu reprezinta o problema importanta pentru pastrarea mediului inconjurator curat si neafectat de fostele unitati miniere si ca urmare aparitia acestei lucrari este bine venita indeplinind un rol informativ dar mai ales formativ pentru un mare numar de specialisti.
Continutul si structura materialului reflecta preocuparea autorului de a sintetiza intr-un volum cu dezvoltare rezonabila multitudinea problemelor si aspectelor ce intervin in monitorizarea factorilor de mediu, reflectand noul si esntialul din acest domeniu de activitate. Citind aceasta lucrare nu poti sa nu remarci marea experienta in activitatea de cercetare, proiectare si didactica universitara a autorului, prin claritatea si concizia ideilor si notiunilor specifice domeniului abordat.
Lucrarea se adreseaza specialistilor implicati in monitorizarea mediului, agentilor economici cu activitati de proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica pentru inchiderea minelor si reconstructie ecologica, cercetatorilor si proiectantilor precum si studentilor si masteranzilor din domeniile geologie si minerit. Lucrarea reprezinta un material deosebit de util celor care vor sa se informeze, sa invete si sa se perfectioneze in domeniul monitorizarii factorilor de mediu.
Prof. univ. dr. ing. Dumitru Fodor
Membru Titular al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania
  CUVINTE CHEIE: