Codul bunelor practici

  CUPRINS:
1. Proprietati fizico-chimice ale agentilor frigorifici (AF). Pericole.;
2. Dimensionarea componentelor;
3. Proiectare si montaj, incercari si verificari;
4. Intretinerea instalatiilor;
5. Documentatia aferenta sistemelor frigorifice;
6. Oprirea si dezafectarea instalatiei;
Anexe;
Bibliografie.
  PREZENTARE:
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: