BULETINUL AGIR Nr. 2/2016 - VOLUM

  CUPRINS:
Numar publicat cu sprijinul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica)
Conferinţa Naţională „Interacţiuni dintre transporturi și dezvoltarea regională”, TRANSLU ’16, organizată de Universitatea Politehnica din București, 24 iunie 2016
Editorial
„RISC RUTIER - SIGURANŢĂ RUTIERĂ” - ÎN SPRIJINUL UNUI PLUS DE CUNOAȘTERE ȘI RESPONSABILIZARE
Prof. em. dr. ing. Șerban RAICU, Conf. dr. ing. Dorinela COSTESCU
ASUPRA DEPENDENŢEI DINTRE VITEZĂ ŞI DENSITATE ÎN TRAFICUL RUTIER
Conf.dr.ing. Vasile DRAGU, Prof.dr.ing. Mihaela POPA, Asist.dr.ing. Eugenia Alina ROMAN
MĂSURI PENTRU CREŞTEREA SIGURANŢEI DEPLASĂRILOR PE REŢEAUA RUTIERĂ - CÂTEVA PROPUNERI PENTRU MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Conf. dr. arh. Mihaela Hermina NEGULESCU
NECESITATEA REGLEMENTĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE SPECIFICE DRUMURILOR URBANE
Drd. ing. Flavius-Florin PAVĂL, Prof. dr. ing. Mihai DICU
EVALUAREA MĂRIMII FLUXURILOR DE TRAFIC DIN INTERSECŢIILE ÎN SENS GIRATORIU
Drd. ing. Andrei-Alexandru BOROIU, Dr. ing. Alexandru BOROIU
ASUPRA FLUIDIZĂRII CIRCULAŢIEI ÎNTR-O INTERSECŢIE URBANĂ
As.dr.ing. Cristina OPREA, Ş.l.dr.ing. Oana DINU, As.dr.ing. Anamaria ILIE, Ş.l.dr.ing. Ştefan BURCIU
TRANSPORTUL SUBURBAN/REGIONAL PE ȘINE, SOLUŢIE ALTERNATIVĂ ATRACTIVĂ PENTRU DIMINUAREA NAVETISMULUI CU AUTOTURISME
Ing. Octavian UDRIȘTE
NODURILE REŢELELOR DE TRANSPORT ȘI STRUCTURAREA SPAŢIULUI
As. drd. ing. Sergiu OLTEANU, Drd. ing. Amedeo NECULCEA, Șl. dr. ing. Mircea ROȘCA
REZOLVARE DETERMINISTĂ VERSUS REZOLVARE FUZZY
Conf dr.ing. Florian GHIONEA, As.drd.ing. Emma POPA
ALGORITM GENETIC PENTRU STABILIREA LOCAŢIEI OPTIME A UNEI PLATFORME DE DEPOZITARE INTERMEDIARĂ
Prof.univ.dr. Doina CARP, Asist.univ.drd. Viorela- Georgiana STÎNGĂ
UTILIZAREA SISTEMULUI DE LOCALIZARE AUTOMATĂ A VEHICULELOR ÎN EVALUAREA RITMICITĂŢII CIRCULAŢIEI AUTOBUZELOR
Drd. ing. Paula IONESCU
  PREZENTARE:
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: