TRATAT DE CHIMIE ORGANICĂ INDUSTRIALĂ

  CUPRINS:
Partea I - INTRODUCERE, MATERII PRIME, PROPRIETATI, STRUCTURA SI REACTIILE COMPUSILOR ORGANICI
1. Introducere 3
1.1. Obiectul chimiei organice 3
1.2. Materii prime si energii 4
1.2.1. Petrolul 5
1.2.2. Gazele naturale 7
1.2.3. Carbunele 9
1.2.4. Energia nucleara 11
1.2.5. Perspectivele asigurarii cu energie 14
1.3. Structura atomului 16

2. Elemente de structura, reactivitate si proprietati ale compusilor organici 24
2.1. Compozitia compusilor organici 24
2.2. Teoria legaturilor chimice 25
2.2.1. Legaturi electronice 25
2.2.2. Legaturi covalente 27
2.2.3. Legaturi metalice 30
2.2.4. Legaturi de hidrogen 32
2.2.5. Legaturi intermoleculare Van der Waals 36
2.3. Relatia dintre proprietatile fizice si structura 39
2.3.1. Punctul de fierbere 39
2.3.2. Punctul de topire 41
2.3.3. Solubilitatea 43

3. Reactiile compusilor organici 45
3.1. Tipuri de reactii ale compusilor organici 45
3.1.1. Reactii de aditie cu acizi puternici Bronsted 45
3.1.2. Reactii de eliminare 49
3.1.3. Reactii de substitutie si eliminare 54
3.1.4. Reactii de rearanjare moleculara 60
3.2. Termodinamica reactiilor chimice 66
3.2.1. Principiile termodinamice 66
3.2.2 Termodinamica reactiilor chimice organice 71
3.2.3 Stabilitatea termodinamica a hidrocarburilor 73
3.3. Cinetica chimica 79
3.4. Cataliza chimica 102
3.4.1. Cataliza omogena 103
3.4.2. Cataliza eterogena 111

4. Teoria rezonantei 128

5. Metateza olefinelor si tautomerism 133
5.1. Metateza olefinelor 133
5.2. Tautomerism 138

Partea a II-a - HIDROCARBURI
6. Alcani 143
6.1. Nomenclatura alcanilor 145
6.2. Proprietati fizice 146
6.3. Proprietati chimice 148
6.4. Resurse si procedee de sinteza 154
6.4.1. Resurse 154
6.4.2. Procedee de sinteza a alcanilor 162
6.5. Reprezentanti mai importanti ai seriei alcanice 165
6.5.1. Metanul CH4 165
6.5.2. Etanul C2H6 174
6.5.3. Propanul C3H8 181
6.5.4. n Butanul C4H10 188
6.5.5. Pentanul C5H12 196
6.5.6. n-Hexanul C6H14 198
6.5.7. n Alcani C10-C14 200

7. Izoalcani 202
7.1. Denumirea izoalcanilor 202
7.2. Structura izoalcanilor 204
7.3. Proprietatile fizice ale izoalcanilor 206
7.4. Obtinerea izoalcanilor 206
7.5. Reactivitatea izoalcanilor 208
7.6. Reprezentanti importanti ai izoalcanilor 210
7.6.1. Izobutanul 210
7.6.2. Izopentanul 211
7.6.3. Izooctanul 212

8. Cicloalcani 215
8.1. Denumirea cicloalcanilor 215
8.2. Stabilitatea ciclurilor alcanice 216
8.3. Conformatiile cicloalcanilor 219
8.4. Procedee de obtinere a cicloalcanilor 224
8.5. Proprietatile cicloalcanilor 225
8.6. Reprezentanti de seama ai cicloalcanilor 228
8.6.1. Ciclohexanul 228
8.6.2. Cicloalcani policiclici. Decalina 230

9. Alchene 233
9.1. Denumirea alchenelor 233
9.2. Structura alchenelor 235
9.3. Reactii de obtinere a alchenelor 238
9.4. Proprietatile fizice ale alchenelor 240
9.5. Reactivitatea hidrocarburilor alchenice 241
9.6. Reprezentanti mai importanti ai alchenelor 250
9.6.1. Etena si propena 250
9.6.2. Alte procedee de fabricare a etenei si propenei 255
9.6.3. Propena si butena 259
9.7. Sinteza reactivitatii 270

10. Alchine 274
10.1. Denumirea alchinelor 275
10.2. Proprietatile alchinelor 276
10.3. Structura alchinelor 277
10.4. Obtinerea alchinelor 278
10.4.1. Acetilena 278
10.4.2. Propina 281
10.5. Reactivitatea alchinelor 282
10.6. Utilizarile alchinelor 292

11. Alene si cumulene 299
11.1. Denumirea alchenelor cu mai mult decat o grupa functionala 299
11.2. Structura alenelor 300
11.3. Sinteza alenelor si cumulenelor 303
11.4. Reactivitatea alenelor 304

12. Diene si polidiene cu duble legaturi conjugate 308
12.1. Denumirea dienelor si polidienelor 308
12.2. Structura dienelor 309
12.3. Proprietati fizice 313
12.4. Reactivitatea alchenelor 313
12.5. Procedee de polimerizare 325
12.6. Procedee de obtinere a dienelor cu duble legaturi conjugate 330

13. Hidrocarburi aromatice 336
13.1. Hidrocarburi aromatice monociclice 336
13.1.1. Proprietatile fizice principale ale hidrocarburilor aromatice monociclice 344
13.1.2. Reactivitatea hidrocarburilor aromatice 345
13.1.3. Surse naturale si procedee industriale de sinteza a hidrocarburilor aromatice 359
13.1.4. Procedee de perspectiva pentru fabricarea hidrocarburilor aromatice 366
13.1.5. Sinteza unor compusi aromatici monociclici reprezentativi 366
13.2. Hidrocarburi aromatice policiclice 381
14. Anulene 398

Partea a III-a - COMPUSI ORGANICI CU COMBINATII MONOVALENTE SI MULTIPLE
15. Determinarea structurii compusilor organici 405

16. Compusi halogenati 417
16.1. Denumirea compusilor halogenati 418
16.2. Structura si proprietati 421
16.3. Procedee de sinteza 422
16.3.1. Sinteza compusilor halogenati saturati 422
16.3.2. Sinteza compusilor halogenati nesaturati 425
16.3.3. Sinteze de compusi halogenati aromatici 426
16.4. Compusi halogenati reprezentativi 427
16.4.1. Clorura de vinil 427
16.4.2. Clorura de viniliden 432
16.4.3. Tricloro- si tetracloroetena 434
16.4.4. Tetrafluoroetena 435
16.4.5. Clorura de alil 441
16.4.6. Propenclorhidrina 442

17. Alcooli 449
17.1. Proprietatile alcoolilor 450
17.2. Reactivitatea alcoolilor 453
17.3. Metode de preparare a alcoolilor 459
17.3.1. Alcoolii monohidroxilici 459
17.3.2. Alcoolii di- si polihidroxilici 462
17.4. Reprezentanti mai importanti ai alcoolilor 463
17.4.1. Metanolul 463
17.4.2. Alcoolul etilic 467
17.4.3. Izopropanol 471
17.4.4. Butanoli 473
17.4.5. Alcooli amilici 478
17.4.6. Alcooli superiori monohidrici 479
17.4.7. Alcooli polihidrici 481

18. Fenoli 484
18.1. Structura si proprietati 486
18.2. Sinteza fenolilor 488
18.3. Reactivitatea fenolilor 491
18.4. Reprezentanti importanti ai fenolilor 495
18.4.1. Fenolul 495
18.4.2. Bisfenolul A (BPA) 506
18.4.3. Alchil fenoli superiori 517
18.4.4. Alchil fenoli inferiori 518
18.4.5. Polieteri lineari 519
18.4.6. Dihidrobenzeni 519
18.5. Tautomeria enolilor si fenolilor polihidroxilici 521
18.5.1. Tautomeria enolilor 522
18.5.2. Tautomeria fenolilor 523

19. Eteri 525
19.1. Eteri aciclici 528
19.2. Eteri ciclici 531
19.3. Reprezentanti importanti ai eterilor 535
19.3.1. Oxidul de etena 535
19.3.2. Propenoxid 544
19.4. Utilizari ale etenglicolului 548

20. Compusi carbonilici. Aldehide, cetone, cetene si chinone 550
20.1. Aldehide si cetone 552
20.1.1. Denumirea aldehidelor si cetonelor 553
20.1.2. Reactivitatea chimica 555
20.1.3. Proprietati fizice 567
20.1.4. Metode de sinteza a aldehidelor si cetonelor 568
20.1.5. Reprezentanti mai importanti ai aldehidelor si cetonelor 579
20.2. Cetene 591
20.2.1. Cetena 591
20.2.2. Acroleina 592
20.3. Compusi carbonilici alfa, beta-nesaturati 595
20.4. Chinone si coloranti chimici 596
20.4.1. Chinone 596
20.4.2. Hidroxichinona 601
20.4.3. Chinon-imine 602
20.4.4. Semichinone 603
20.4.5. Coloranti azinici 603
20.4.6. Coloranti cu sulf 606
20.4.7. Metilenchinone 606
20.4.8. Difenil-trifenilmetan 607
20.4.9. Coloranti antrachinonici 608
20.4.10. Spectrul vizibil si colorantii 609

21. Acizi carboxilici 615
21.1. Denumirea acizilor carboxilici 616
21.2. Structura si proprietati 618
21.2.1. Proprietati fizice 618
21.2.2. Metode de sinteza 623
21.2.3. Reactivitatea acizilor monocarboxilici 626
21.2.4. Reactivitatea acizilor dicarboxilici 628
21.2.5. Reactiile acizilor carboxilici 630
21.3. Reprezentanti mai importanti ai acizilor carboxilici 631
21.3.1. Acizi monocarboxilici 632
21.3.2. Acizi dicarboxilici 642
21.3.3. Acizi carboxilici nesaturati 654
21.4. Derivatii acizilor carboxilici 664
21.4.1. Halogenuri acide 665
21.4.2. Anhidride acide 669
21.4.3. Esteri 670
21.4.4. Amide 672
21.4.5. Nitrili 673
21.4.6. Vitamina C 675
22. Acidul carbonic si derivati 678
22.1. Acidul carbonic 678
22.2. Derivatii acidului carbonic 680
22.3. Reprezentanti de seama ai derivatilor acidului carbonic 683
22.3.1. Fosgenul sau clorura de carbonil 683
22.3.2. Ureea 685
22.3.3. Izocianati 694
23. Acizi carbonilici 703
23.1. Acizi alfa-carbonilici 703
23.2. Acizi beta-carbonilici 705

24. Hidroxiacizi 712
24.1. Hidroxiacizi alifatici 712
24.2. Hidroxiacizi aromatici (fenolici) 718

25. Compusi aromatici heterociclici 723
25.1. Denumirile compusilor heterociclici 723
25.2. Compusi heterociclici aromatici cu un heteroatom 726
25.2.1. Metode de sinteza 727
25.2.2. Proprietatile chimice 730
25.3. Indolul 732
25.4. Piridina 741
25.5. Benzopiridine 747
25.6. Compusi heterociclici aromatici poliheteroatomici 750
25.6.1. Azoli 750
25.6.2. Azine 755
25.6.3. Purine 757
25.6.4. Acizi nucleici 759
25.6.5. Enzime 761
25.6.6. Coloranti 765

26. Compusii organici ai sulfului 769
26.1. Tioalcooli si tiofenoli 770
26.2. Tioeteri 772
26.3. Sulfoxizi 775
26.4. Sulfone 776
26.5. Acizi sulfonici 777
26.6. Polisulfuri 781
26.7. Polisulfone 785

27. Compusii organici ai azotului 793
27.1. Amine 793
27.1.1. Proprietatile fizico-chimice ale aminelor 794
27.1.2. Metode de sinteza 796
27.1.3. Reactivitatea aminelor 800
27.1.4. Amine reprezentative 800
27.2. Nitroderivati 802
27.2.1. Structura si proprietati 803
27.2.2. Sinteza nitroderivatilor 804
27.2.3. Reactivitatea nitroderivatilor 806
27.3. Nitrozoderivati 809
27.4. Azo-derivati 810
27.5. Diazoalcani 812
27.6. Azide 813

Partea a IV-a - PRODUSI ORGANICI NATURALI
28. Proteine 817
28.1. Aminoacizi 818
28.1.1. Structura si proprietatile aminoacizilor 821
28.1.2. Sinteza aminoacizilor 823
28.1.3. Reactii ale alfa-aminoacizilor 825
28.2. Peptide si proteine 828
28.2.1. Sinteza peptidelor 831
28.2.2. Structura proteinelor 832

29. Biomolecule 836
29.1. Grasimi, ceruri si uleiuri 836
29.2. Sapunuri 839
29.3. Detergenti 840
29.4. Fosfolipide 841
29.5. Prostaglandine 843
29.6. Terpeni 845
29.6.1. Terpeni si terpenoide monociclice 847
29.6.2. Terpeni si terpenoide biciclice 847
29.6.3. Carotinoide 848
29.7. Steroizi 848
29.7.1. Colesterolul 849
29.7.2. Vitamina D 850
29.7.3. Hormoni steroizi 852
29.7.4. Biosinteza steroizilor 854

30. Carbohidrati 856
30.1. Clasificarea hidratilor de carbon 857
30.1.1. Monozaharide 858
30.1.2. Oligozaharide 872
30.1.3. Polizaharide 875
30.2. Reprezentanti mai importanti 878
30.2.1. Monozaharide 878
30.2.2. Dizaharide 881
30.2.3. Polizaharide 883

Partea a V-a - CHIMIZARE CARBUNI
31. Chimizarea gazului de sinteza 887
31.1. Carbunele 887
31.2. Bazele teoretice ale gazeificarii 888
31.3. Clasificarea procedeelor de gazeificare 895
31.3.1. Gazeificatoare pentru carbuni inferiori 895
31.3.2. Gazeificarea subterana 902
31.3.3. Gazeificarea in plasma 905
31.4. Biomasa 907

Bibliografie 919

Index tematic 927
  PREZENTARE:
PREFATA AUTORULUI:

Necesitatea cunoasterii si studierii chimiei organice deriva din faptul ca chimia este prezenta in tot ceea ce ne inconjoara: in structura organismelor vii, sub forma de proteine care contribuie la cresterea parului, a pielii si muschilor, in ADN care controleaza mostenirea genetica, in alimentele cu care ne hranim, in medicamentele cu care ne vindecam, in vesmintele cu care ne imbracam, in constructia de locuinte, mijloace de transport terestru, naval, aerian si in spatiul extraterestru, in echipamentele electrice, electronice, in calculatoare, radiolocatie, telefonie etc.

Studiul chimiei organice implica cercetarea compusilor carbonului care reprezinta cea mai mare parte din structura celor 50 de milioane de compusi chimici cunoscuti in prezent, ca urmare a faptului ca elementul carbon dispune de patru valente electronice si poate sa formeze lanturi lungi (de la metan la ADN care contine peste 100 milioane de carboni), dar si cicluri cu numar variabil de atomi. Evident ca nu toti compusii organici deriva din organisme vii, ci si prin metode de sinteza chimica moderna, efectuate in laboratoarele de cercetare si dezvoltare de procedee sofisticate.

.....................................................................................................................................

Potrivit publicatiei „Scientia Forum“, care se refera la oameni de stiinta si inventatori romani din domeniul chimiei, citand cuvantarea regretatului academician Radu P. Voinea, din 1999: „Poporul roman - desi in conditii istorice grele - s-a aflat in avangarda creatiei umane, contribuind determinant, in unele domenii, la cresterea nivelului de dezvoltare materiala si spirituala a societatii omenesti. Oameni nascuti pe meleagurile romanesti s-au remarcat prin idei novatoare, prin descoperiri si inventii care au reprezentat nota de originalitate si cota lor de participare la progresul stiintei si tehnicii mondiale“.

Dintre sutele de mii de inventatori romani, prezentam in anexa la prefata autorului fisele catorva zeci de chimisti romani, nominalizandu-i impreuna cu inventiile lor cele mai importante.

In constructia lucrarii am avut in vedere o imbinare rationala a cunostintelor de chimie organica cu realizarile industriale la zi, precum si cu perspectivele de dezvoltare pe termen mediu, spre deosebire de lucrarile similare publicate, care trateaza fie domeniul chimiei organice, fie realizarile industriale, cu trimiterile corespunzatoare la lucrarile din prima categorie.

Tematica este impartita in cinci parti principale, si anume:
Partea I - Introducere (materii prime, proprietati, structura si reactiile compusilor organici);
Partea a II-a - Hidrocarburi;
Partea a III-a - Compusi organici cu combinatii monovalente si multiple;
Partea a IV-a - Produsi organici naturali;
Partea a V-a - Chimizare carbuni, cu subcapitolele prezentate in cuprinsul lucrarii.

Ultima parte, chimizarea carbunilor, pare a fi o intoarcere in trecut, dar realitatea zilelor noastre dovedeste ca diversificarea resurselor de materii prime necesare industriei chimice organice si petrochimice nu are „prejudecati“, astfel ca biomasa, carbunii, gazele de sist si chiar reziduurile municipale sunt deja resurse considerabile folosite in SUA si China, pentru chimizare.

In lucrare au fost mentionate, acolo unde a fost cazul, realizarile scolii de chimie din Romania, dar si cele industriale din chimie si petrochimie, cu precadere (ca partea cea mai dinamica a chimiei organice), precum si ceea ce a mai ramas dupa dezindustrializarea Romaniei, dupa 1990.

Dupa 1990 s-a creat o ruptura intre marea industrie, considerata apanajul Germaniei si al altor cateva state, si dezvoltarea industriala a noilor state din Estul Europei, acceptate doar ca piata de desfacere si consum.

Romania a cazut in capcana desfiintarii industriei mari si dezvoltarii cu prioritate a intreprinderilor mici si mijlocii, care nu pot exista insa fara marea industrie nationala a fiecarei tari. Potrivit declaratiei prof. dr. Constantin Ciutacu, director la Institutul de Economie al Academiei Romane, „dupa anul 2000 au fost exportate din Romania 50 de milioane de tone de fier vechi din demolarea industriei mari“.

Pentru formarea unei imagini reale a dezastrului, adaug informatia - prin demolarea unei singure rafinarii de petrol, cum ar fi cazul Arpechim Pitesti, cu capacitatea de 3,5 milioane de petrol pe an (sper sa nu fie cazul), s-ar obtine cca 54.000 tone de fier vechi (in afara de alte materiale nemetalice), ceea ce inseamna ca in Romania s-a demolat echivalentul a 925 de rafinarii de petrol prin dezafectarea unitatilor din: constructia de masini, siderurgie, metalurgie, industria chimica si petrochimica, agricultura, irigatii, electronica, electrotehnica, cai ferate, mine de carbune, santiere navale etc.

Intr-un moment crucial pentru destinul industrial al Romaniei, cartea de fata indeamna pe cititor la reflectii si actiune, privind viitorul si bunastarea unui popor indelung incercat.

Multumesc, pe aceasta cale, domnului dr. chim. Florea Dumitrascu de la Institutul de Chimie Organica „C.D. Nenitescu“, care a acceptat sa ma ajute in realizarea lucrarii, in calitate de „Consultant stiintific“, precum si colegilor din cadrul Sectiei de Inginerie chimica a ASTR pentru sustinerea acordata.

Multumesc, de asemenea, colectivului de redactie al Editurii AGIR si stradaniei celor care au trudit timp de peste un an pentru editarea lucrarii.

Multumesc familiei si prietenilor care m-au sustinut de-a lungul celor trei ani de elaborare a lucrarii.

Bucuresti, februarie 2016
Gheorghe IVANUS
  PREFATA:
DESPRE AUTOR:

Dr. ing. Gheorghe IVANUS este absolvent al Institutului de Petrol si Gaze Bucuresti, Facultatea de Prelucrare a Petrolului, seria 1956; a obtinut titlul de doctor inginer in Petrochimie 1979.

Experienta profesionala
1956-1960 - Sef instalatie distilarea primara a titeiului, Rafinaria nr. 7, Brazi;
1960-1968 - Sef proiect tehnolog pentru instalatii chimice si petrochimice IPROCHIM Bucuresti;
1968-1972 - Sef proiect complex, Combinat Petrochimic Brazi;
1973-1984 - Sef sectie pentru Departamentul de Petrochimie;
1990 - Cercetator stiintific gradul I;
1980-1992 - Profesor asociat, UPB, Facultatea de Chimie Industriala;
1985-1993 - Presedintele Consiliului Stiintific Departamentul Petrochimie, IPROCHIM, si Petrodesign Bucuresti;
1994-2015 - Actionar SC Global Partner Com SRL si SC Global Petrochem SRL, cu profil de inginerie chimica.

Cercetare-dezvoltare
- 1970 - Expert UNIDO Viena, in probleme de inginerie petrochimica;
- Lucrarea de doctorat „Cinetica pirolizei amestecului de hidrocarburi“ a constituit un moment de dezvoltare a cercetarii cineticii pirolizei hidrocarburilor in amestec (1979);
- Contributie la proiectarea si constructia „Complexe integrate rafinarie-petrochimie“ inainte de recunoasterea internationala a metodei: Buenos Aires - 1993; Congresul Mondial al Petrolului;
- Din 1990 - Contributie la renasterea petrochimiei romanesti, economii de resurse energetice fosile cu resurse regenerabile din care se obtin produse petrochimice de uz general (brevete, procese tehnologice, patente);
- 1980-1992 - Titular curs Proiectarea si montajul instalatiilor chimice - UPB, primul curs din Romania, si Materiale compozite.

Publicatii
1980 - „Piroliza hidrocarburilor“ (coautor), Editura Tehnica;
1985 - „Proiectarea tehnologica si montajul instalatiilor chimice“. Curs IPB (autor), Editura IPB;
1990 - „Monomeri de sinteza“ vol. I si II (coautor), Editura Tehnica;
1993 - „Proprietatile fizice ale fluidelor“ (coautor), Editura Tehnica;
1996 - „Ingineria fluidizarii“ (autor principal), Editura Tehnica;
1999 - „Introducere in sinteza schemelor tehnologice“ (autor principal), Editura Semne;
1999 - „Materiale compozite“ (coautor), Editura Semne;
2004 - „Istoria petrolului in Romania“ (autor principal), Editura AGIR;
2009 - „Industria de petrol si gaze din Romania“ (autor principal), Editura AGIR;
2009 - „Strategia de restructurare a industriei petrochimice din Romania“ (autor principal), Editura AGIR;
2009 - „Repere petrochimice - Discurs de receptie in ASTR“, Editura AGIR;
2009 - „The restructuring strategy of Petrochemistry in Romania“ (autor principal), Editura AGIR.
2009 - „The Petroleum and Gas Industry in Romania“ (autor principal), Editura AGIR;
2010 - „Tratat de petrochimie. Vol. I. Produse petrochimice de baza“ (autor), Editura AGIR.
2012 - „Tratat de petrochimie. Vol. II. Produse petrochimice macromoleculare“ (autor), Editura AGIR.
2014 - „Tratat de petrochimie. Vol. III. Produse petrochimice prelucrate“ (autor principal), Editura AGIR.

Distinctii
- Premiul „Gh. Spacu“ al Academiei Romane pentru cercetare-proiectare in domeniul petrochimiei, in anul 1980;
- Membru titular al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania - ASTR, din 2000, Sectia de Inginerie Chimica.
- Premiul AGIR, 2014, pentru Tratatul de petrochimie (vol. I, II si III).
  CUVINTE CHEIE: