POLIURETANI - Chimia compusilor poliuretanici si tehnologii pentru fabricarea produselor din poliuretani

  CUPRINS:
Introducere1
1. Materii prime si materiale utilizate pentru fabricarea elastomerilor poliuretanici4
2. Elemente tehnologice privind fabricarea poliuretanilor9
2.1. Prezentarea celor mai importanti izocianati folositi uzual in fabricarea compusilor poliuretanici9
2.2. Metode privind prepararea izocianatilor, R - N = C = O10
2.3. Tehnologii industriale pentru fabricarea izocianatilor11
2.3.1. Reactia izocianatilor cu compusi care contin hidrogen activ, pentru a obtine produsi de aditie 12
2.3.2. Reactii ale izocianatilor cu compusi cu hidrogen activ ce conduc la formarea derivatilor12
2.3.2.1. Acid carbamic12
2.3.2.2. Alofanat13
2.3.2.3. Uree13
2.3.2.4. Biuret13
2.3.2.5. Uretan13
2.3.2.6. Amide13
2.3.2.7. Acil uree13
2.3.2.8. Amidina13
2.3.2.9. Amida13
2.3.2.10. Reactii de homo-aditie ale izocianatilor cu formare de uretdione si izocianurati14
2.3.2.10.1. Uretdione14
2.3.2.10.2. Izocianurati14
2.3.2.11. Poliamida15
2.3.2.12. Carbodiimide15
2.3.3. Caracteristicile reactiilor izocianatilor16
2.3.3.1. Reactii primare16
2.3.3.2. Reversibilitatea reactiilor izocianatilor17
2.3.3.3. Catalizatori utilizati in reactiile de aditie dintre di-izocianati si polioli17
2.3.3.4. Reactivitatea di-izocianatilor pe baza de toluilen-di-izocianat19
2.3.3.5. Folosirea inhibitorilor in controlul reactiilor de formare a poliuretanilor20
2.3.3.6. Aducti ai izocianatilor formati la temperatura camerei21
3. Fabricarea compusilor polihidroxilici22
3.1. Poliesteri23
3.2. Fabricarea polieterilor26
4. Chimismul fabricarii poliuretanilor28
4.1 Reactii generale28
4.2. Reactii de lungire a catenei macromoleculare29
4.2.1. Reactia cu apa29
4.2.2. Reactia cu glicoli30
4.2.3. Reactia cu diamine31
4.3. Reactiile de lungire a catenei moleculare32
4.4. Controlul reactiilor in formarea poliuretanilor33
5. Reactii de structurare34
5.1. Structura tridimensionala prin legaturi biuret34
5.2. Structura tridimensionala prin legaturi alofanat34
5.3. Structurare tridimensionala prin legaturi izocianurat35
6. Degradarea poliuretanilor36
6.1 Degradarea hidrolitica.36
6.2. Degradarea termica37
7. Structura elastomerilor uretanici38
7.1. Reticularea compusilor poliuretanici40
7.2. Clasificarea structurii poliuretanilor40
7.2.1. Structura catenei poliuretanilor40
7.2.2. Greutatea moleculara, ramificarea si reticularea poliuretanilor41
7.2.3. Poliuretani regulati42
7.2.4. Polimeri extinsi cu uretan45
7.2.5. Influenta intermediarului polimeric capabil sa reactioneze cu izocianat46
7.2.6. Influenta grupei uretan46
8. Domenii de utilizare a polimerilor uretanici48
8.1. Fire si filme din polimeri uretanici liniari48
8.2. Lacuri din poliuretani (DD)48
8.3. Adezivi pe baza de poliizocianati cu minim trei grupe izocianice in molecula50
8.4. Produse celulare „Moltopren”51
8.5. Tipuri de elastomeri poliuretanici52
8.5.1. Elastomeri poliuretanici prelucrabili prin procedeul de turnare54
8.5.1.1. Elemente si echipamente tehnologice pentru fabricarea cilindrilor de imprimerie54
8.5.1.2. Tehnologia de fabricatie si echipamente pentru producerea cilindrilor tipografici55
8.5.1.3. Utilaje si elemente tehnologice pentru fabricarea elastomerilor poliuretanici de tip Vulkollan prin procedeul de turnare in matrita si structurare la temperaturi de 100 - 110°C57
8.5.2. Cauciucuri poliuretanice cu prelucrabilitate prin malaxare pe valt si in malaxoare capsulate Intermix fabricate de Compania Francis Shaw - Anglia62
8.5.2.1. Fabricarea tipurilor de elastomerii poliuretanici prelucrabili prin masticare pe valturi si malaxoare Intermix63
8.5.2.2. Elastomeri poliuretanici cu denumirea generica de „UREPAN” sunt cauciucuri sintetice prelucrabile prin masticare pe valturi63
8.5.2.3. Caracteristici tehnice si recepturi pentru elastomerii poliuretanici de tip Urepan 640 in comparatie cu Urepan 64166
8.5.2.4. Caracteristici tehnice ale elastomerilor poliuretanici si stabilitatea termica a acestor elastomeri poliuretanici de tip ADIPRENE L, produsi ai Companiei Du Pont de Nemours din S.U.A.69
8.5.2.5. Elastomer poliuretanic malaxabil pe valt de tip DALTOFLEX 172
8.5.2.6. Informatii tehnice privind prelucrarea elastomerilor poliuretanici de tip Urepan, Adiprene si Datoflex 173
9. Produse si tehnologii pentru fabricarea articolelor tehnice din cauciuc prin procedeul de
injectie75
9.1. Sitele din poliuretan pentru sortarea pietrisului rezultat dupa concasare. Sunt un important domeniu de utilizare al poliuretanilor76
9.2. Elastomeri poliuretanici prelucrati prin procedeul de pulverizare78
9.3. Fire speciale de inalta elasticitate din elastomeri poliuretanici81
9.4. Utilaje, aparatura si tehnologii utilizate pentru fabricarea elastomerilor uretanici 84
9.5. Procedeul de turnare a poliuretanilor lichizi, instalatii si aparate pentru fabricarea pieselor din poliuretan lichid84
9.5.1. Pregatirea materiilor prime86
9.5.2. Forme utilizate pentru prelucrare prin procedeul de turnare87
9.6. Tehnologii pentru fabricarea elastomerilor poliuretanici prin turnare87
9.6.1. Procedeul de structurare cu glicoli87
9.6.2. Materii prime si recepturi pentru formarea preaductilor87
9.6.3. Prelucrare90
9.6.4. Procedee de fabricare a elastomerilor poliuretanici reticulati cu glicoli91
9.6.5. Proprietatile poliuretanilor structurati cu glicoli92
9.6.6. Procedee de reticulare a elastomerilor poliuretanici99
9.6.7. Proprietatile elastomerilor poliuretanici obtinuti prin alte procedee de reticulare 99
9.6.8. Elemente privind fabricarea preaductilor poliuretanici101
9.6.8.1. Sisteme poliuretanice care se intaresc la rece102
9.6.8.2. Mase pentru umplerea rosturilor si pentru etansari104
9.6.8.3. Procedee de prelucrare a cauciucului poliuretanic prin tehnologia clasica de amestecare pe valturi sau malaxoare Intermix105
9.6.8.4. Structurarea cu izocianati109
9.6.8.5. Compozitia amestecurilor111
9.6.8.6. Stabilitatea amestecurilor din cauciuc poliuretanic114
9.6.8.7. Formarea si structurarea115
9.6.8.8. Realizare garniturilor profilate din cauciuc poliuretanic de tip kedere pentru autovehicule116
9.6.8.9. Elastomeri poliuretanici pe baza de poliesteri118
9.6.8.10. Structurarea amestecurilor de poliuretani prelucrabili pe valturi sau malaxoare cu alte sisteme decat cele cu izocianati119
9.6.8.11. Efectuarea amestecurilor120
9.6.8.12. Produse structurate cu glicoli128
9.6.8.13. Produse celulare de tip elastomeri Vulkollan130
9.6.8.14. Materii prime si recepturi pentru produsele pe baza de poliuretani celulari „Adiprene”, fabricati de Compania Du Pont de Nemours131
9.6.8.15. Prelucrarea elastomerilor poliuretanici celulari136
9.6.8.16. Elastomeri poliuretanici termoplastici138
9.6.8.17. Prelucrarea prin calandrare (laminarea la calandru a foilor din cauciuc poliuretanic)142
9.6.8.18. Proprietatile elastomerilor poliuretanici termoplastici144
9.6.8.19. Proprietati fizice145
9.6.8.20. Proprietati chimice145
9.6.8.21. Caracterizarea elastomerilor poliuretanici145
9.6.8.22. Consideratii tehnice privind elastomerii poliuretanici compacti146
ANEXE156
Anexa 1. Poliesteri comercializati pentru productia de spume elastice156
Anexa 2. Poliesteri comercializati pentru spume dure si semidure157
Anexa 3. Poliesteri - produse comercializate pentru lacuri si acoperiri de protectie157
Anexa 4. Poliesteri comercializati pentru elastomeri poliuretanici158
Anexa 5. Poliesteri comercializati pe baza de propilenoxid pentru spume elastice159
Anexa 6. Poliesteri comercializati pentru spume rigide si semirigide160
Anexa 7. Poliizocianati - produse comercializate160
Anexa 8. Firme producatoare de materii prime pentru compusi poliuretanici162
Bibliografie163
  PREZENTARE:
DESPRE AUTOR:
Ing. CORNELIU IONESCU, este absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, Facultatea de Chimie Industriala, Sectia Chimie Organica, specialitatea Tehnologia compusilor macromoleculari, seria 1966.
Experienta profesionala:
1961-1966 - sef laborator tehnologic la Institutul de Cercetari Pielarie, Cauciuc, Mase plastice;
1966-1968 - Cercetator Stiintific la Institutul de Cercetari Pielarie, Cauciuc, Mase plastice;
1968-1971 - Sef sector Cercetare Articole Tehnice din Cauciuc;
1971-1983 - Inginer Sef la Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc, Jilava Bucuresti;
1983-1988 - Director General la Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc, Jilava Bucuresti;
1988-2001 - Sef serviciu Modernizare - Dezvoltare Investitii la Centrala Industriala de Anvelope Danubiana S. A. Bucuresti;
2001-2002 - Director General si Administrator la S.C. Ganne A.T.C.P.-Dragasani, Intreprindere cu capital francez producatoare de articole tehnice din cauciuc;
2002-2003 - Director coordonator la Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc, Jilava Bucuresti;
2003 - Director tehnic pentru activitatea de montaj si punere in functiune a fabricii de resapare anvelope camion dupa tehnologia Bandag USA la S.C. Rubber Grup S.A. - Bucuresti;
2003-2005 - Sef Serviciu Dezvoltari - Investitii la S.C. Tofan Grup S.A., Bucuresti;
2005-2006 - inginer specialist la societatea Brillanten Kley GmbH din Saarbruken - Germania;
2006 si in prezent - colaborator cu conventie civila la S.C. Leonard-Import-Export S.A. pentru activitatea de Import-Export utilaje si aparatura de laborator in domeniul cauciucului si al materialelor plastice si pentru activitati de punere in functiune si atingerea parametrilor proiectati;
2001-2005 - acordare de asistenta tehnica la intreprinderea de fabricatie benzi de transport si articole tehnice din cauciuc presate, la compania Brillianten Kley, Saarbruken - Germany.
Publicatii:
1964 - Corneliu Ionescu, Stefan Rasidescu - Realizarea presiunilor elastice din cauciuc pentru filaturile de bumbac si lana.
1967 - Corneliu Ionescu, Stefan Rasidescu, Adolf Spiegel - Studiu privind
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: