AMINTIRI

  CUPRINS:
Preliminarii 9
Copilaria in satul natal 9
Câteva date istorice 11
Limba, particularitățile de limbaj 14
Obiceiuri la sărbătorile de iarnă 19
Secerisul și treieratul 21
Școala primară 25
Nașterea și dezvoltarea nodului feroviar - Lipnic 27
Ultimatum-ul din 1940 și consecințele lui 29
Refugiul 34
Vânătoarea de „trădători“ 36
Seceta 39
Trecerea la viața de student 41
Începuturile vieții de familie 43
Încheiere 44
Rememorări fotografice 45
  PREZENTARE:
DESPRE AUTOR

Prof. univ. dr. ing. Nicolai ŢOPA
Locuri de muncă și profesii: Profesor la UTCB până la pensionare (1999). Apoi profesor consultant; colaborator permanent, consultant şi verificator de proiecte la firmele Search Corporation şi Consitrans; consultant, verificator şi expert, cu angajare pe obiect la firma Alfa Consulting (construcţii civile şi industriale).
Studii și titluri: 1953 - absolvent al Facultăţii de Poduri şi Construcţii Masive, Institutul de Construcţii Bucureşti; 1965 - doctor inginer, Institutul de Construcţii Bucureşti; 1999 - membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România; 2008 - Doctor Honoris Causa - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti; 1985 - Premiul „Aurel Vlaicu” pentru lucrarea „Teoria şi calculul plăcilor ortrotrope” acordat de Academia Republicii Socialiste România colectivului de elaborare; 2004 - Ordinul „Meritul pentru învăţământ” în grad de „Comandor” acordat de Preşedintele României; 2007 - Medalia pentru „Opera Omnia” acordată de AICPS; 2010 - Diploma de onoare ECO-EUROPA (menţionat în Dicţionarul personalităţilor din România); 2010 - Premiul II acordat de AICPS pentru „Pasaj rutier peste DN1, acces în Municipiul Câmpina” (împreună cu colectivul de elaborare); 2012 - Profesor Universitar Emerit; 2015 - Premiul I acordat de AICPS pentru lucrarea „Pod hobanat peste canalul Dunăre - Marea Neagră în portul Constanţa” (împreună cu colectivul de elaborare în calitate de verificator tehnic).
Domenii de activitate: Poduri, Construcţii edilitare, Construcţii civile şi industriale.
Activitate profesională ca inginer: -Elaborarea a numeroase proiecte de poduri (printre care un pod în sistem arc cu tirant având cea mai mare deschidere din România); - Colaborarea la proiectarea unor lucrări metalice unicat (printre care cupolele metalice din pieţele agroalimentare, Bucureşti); -Colaborarea la studiile seismice ale unor construcţii deosebite (printre care structura hotelului Intercontinental Bucureşti); - Execuţia podului peste râul Suceava la Burdujeni, ca şef de şantier.
Activitatea didactică: În primii 14 ani (1953 - 1966) având funcţia de bază în producţie, cadru didactic cu jumătate de normă (ca asistent şi şef de lucrări la Institutul de Construcţii Bucureşti). Între 1966 şi 1971 având funcţia de bază în învăţă-mântul superior, inginer proiectant la Institutul Proiect Bucureşti cu jumătate de normă.
În învăţământ: Conferenţiar la Catedra de Rezistenţa Materialelor, ICB; - Profesor între 1971 şi 1979 şi şef de catedră la Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare IANB; - Profesor în cadrul catedrei de Rezistenţa Materialelor, ICB între anii 1979 şi 1999 (pensionare).
- Între anii 1985 - 1990 şeful Catedrei lărgite de Mecanica, Statica, Rezistenţa Materialelor din ICB.
O perioadă de 10ani preşedinte al Comisiei pentru examenul de licenţă la Facultatea CFDP. - Conducător de doctorat (17 titluri de doctor-inginer finalizate).
Discipline predate: Statica construcţiilor, Dinamica şi stabilitatea Construcţiilor, Teoria elasticităţii şi a plăcilor plane şi curbe, Elemente de teoria plasticităţii, Beton armat (la secţia de subingineri), Calculul post elastic (la studii aprofundate), Plăci curbe subţiri şi bare cu pereţi subţiri (la studii aprofundate).
Domenii de activitate ştiinţifică: Calculul construcţiilor la acţiuni seismice; Calculul şi realizarea podurilor speciale; Calculul diafrag-melor cu goluri; Contribuţii substanţiale şi studii originale în metoda fâşiilor finite; Utilizarea metodei elementelor de contur într-o manieră personală; Pobleme legate de interacţiunea teren - construcţii subterane la mişcări seismice; Probleme de tip reologic la beton armat.
Alte activităţi: Delegat pentru schimb de experienţă la Moscova, Leningrad, Tbilisi, Nitra (Cehoslovacia); - Membru în comisia de atestare pentru verificatori şi experţi din cadrul MLPAT (timp de 5 ani); - Membru în diverse comisii de recepţie finală a unor lucrări; - Membru MLPAT în comisii de licitaţie etc.
  PREFATA:
Preliminarii

Trebuie specificat de la bun început că amintirile mele - cu excepţia celor din copilărie - sunt caracterizate mai mult cu o notă sumbră, dar aceasta a fost viaţa mea, cel puţin până la, aproximativ, jumătatea ei.
Pe alocuri, unde am simţit că sunt necesare anu¬mite incursiuni în afara tematicii de bază, a acestei prezentări, am folosit aceste extinderi cu explicaţia că în acele locuri amintirile mele vor fi mai bine înţelese.
  CUVINTE CHEIE: