ACUM, LA APEL, SENIORII!

  CUPRINS:
CUVÂNT ÎNAINTE - Gl. Bg. Radu-Marius Pop - IX
PREFAŢĂ - Gl. mr. (rtr) Ionel Dumitrescu -XI
MESAJUL - Gl. mr. (r) Ion Cerăceanu - XXI
SALUTUL - Gl. mr. (rtr) Ionel Dumitrescu - XXII
Gl. Bg. (rtr) ing. Toma Anton - ... Aş urma, fără ezitare, acelaşi drum ... - 1
Col. (rtr) Constantin Teodor Baba - Prima stație de radioamatori „YO3KSA“ - 5
Gl. mr. (r.) dr. Adrian-Leonard Bantaş - Funcţia de comandant ... cea mai frumoasă ... din cariera militară - 9
Col. (rtr) ing. Romeo Barabaş - Fragmente târzii - 17
Gl. Bg. (rtr) ing. Valeriu Benea - Destin în culoare kaki ... - 31
Col. (rtr) ing. Ion Bleoju - Amintiri recuperate - 61
Gl. mr. (r) dr. Petre Botezatu-Enescu - Credinţă, demnitate şi onoare - 69
Col. (rtr) Dumitru Iancu Boţilă - „Amaradia“ sunt „Babele“, cum mă auzi Recepţie! - 95
Col. (rtr) ing. Constantin Chircu M. Bozgă - O viaţă dedicată profesiei alese - 101
Col. (rtr) Victor Bozgă - ... „SALCOMRAD“ ... - 109
Col. (rtr) Chirilă I. Brujan - Şef centru de transmisiuni pe trenul de
comandament - 123
Col. (rtr) ing. Constantin-Mircea Bucur - Cum am devenit ... transmisionist! - 127
Col. (rtr) Paul Ceauşu - Luptând pentru adevăr - 179
Gl. mr. (r) Ion Cerăceanu - 40 de ani în uniformă - 189
Gl. lt. (rtr) Anton Chiţacu - Mai mult decât un C.V. - 211
Col. (rtr) Marian Nicolae Cristescu - Tânărul pilot şi maşina lui zburătoare ... - 221
Plt. adj. pr. (r) Gheorghe Cus - Legături de suflet - 225
Gl. Bg. (rtr) ing. Mitică Detot - Transmisionist şi diplomat militar - 231
Gl. mr. (rtr) ing. Virgil V. Dobrin - ... „Radist de onoare“ al Ministerului Poştei şi Telecomunicaţiilor - 243
Col. (rtr) Vasile Gheorghe Draşoveanu - „710“, sunt „711“! Cum mă auzi Recepţie! - 247
Lt. (trs) Ionel Ion Dumitrescu - Io, Dumitrescu Ion Ionel, de la Găgeni - 251
Col. (rtr) ing. Eftimie C. Dragomir - Confecţionând tehnică de transmisiuni - 279
Col. (rtr) ing. Ştefan Enache - ... Transmisionist la vânătorii de munte ... - 285
Col. (rtr) dr. med. Radian Ion Folescu - Medic şi transmisionist ... - 303
Col. (rtr) Nicolae Coloman Iosif Gazdovits - ... Am fost şeful catedrei militare ... - 309
Col. (rtr) Duţu Costică Gheorghe - ... Am fost campion pe şcolile militare ... - 315
Gl. mr. (r) dr. ing. Victor Greu - Momente şi episoade memorabile din viaţa de transmisionist ... - 319
Col. (rtr) ing. Neculai Grigoraş - „Om şi ofiţer român“ ... - 329
Col. (r) ing. Florinel Ilie - Telecomunicaţii şi transmisiuni ... - 341
Col. (rtr) ing. Marian N. Ilie - La ceas de bilanţ ... - 347
Lt. col. (r) ing. Adrian Ionescu - Am iubit culoarea kaki - 365
Col. (rtr) ing. Mircea N. Ioniţă - ... Am lucrat la tancul românesc ... - 381
Col. (rtr.) Neculai Gh. Ivănel - ... Unul dintre ofiţerii promoţiei 9 mai 1949 ... -389
Col. (rtr) Ion P. Lărgeanu - ... Un transmisionist la Tokio ... - 395
Gl. Bg. (rtr) ing. Neculai N. Matei - ... În departamentul înzestrării ... - 413
Col. (rtr) ing. Constantin A. Mihai - ... Prima promoţie de ingineri militari de calculatoare electronice din armată ... - 425
Col. (rtr) Ion C. Mihai - Obsedantul indicativ „cărarea“ - 429
Col. (rtr) Vasile Mihăilă - ... În acele zile din august - septembrie 1968, zile fierbinţi ... - 435
Col. (r) ing. Viorel Muntean - Cum am început ... - 453
Col. (rtr) Dragomir Zaharia Olariu - ... Pe cer se vede primul satelit artificial ... - 455
Gl. lt. (rtr) ing. Petru Gh. Pană - Radiotelegrafist, inginer, secretar de stat ... - 459
Col. (rtr) ing. Constantin Penciu - Amintiri ... amintiri ... amintiri ... fulgi de pui în cuibul gol - 469
Col. (rtr) Petre Pârvu Petre - De la Marina Militară, la Transmisiuni - 495
Gl. Bg. (rtr) prof. dr. ing. Radu Mihai - Întâmplări care mi-au marcat viaţa - 507
Col. (rtr) Gheorghe Ioan Rădulescu - ... Într-o Arcadie! - 527
Col. (r) dr. ing. Viile Râmniceanu - Povestiri transmisionistice - 531
Col. (rtr) ing. Romeo Demostene Săvulescu - Pe tabla de şah ... a transmisiunilor - 553
Col. (r) Emilian Stamate - Gânduri la aniversare ... - 561
Col. (rtr) Ion Nedelea Stănculescu - ... Am fost şi lucrător de cadre ... - 567
Col. (rtr) ing. Costache Şerban - ... Cercetător ştiinţific la Clinceni ... - 575
Col. (r) ing. Mihai Sandu-Marin Tănase - Şef al organului central de cifru - 591
Col. (rt.) ing. Ionel Constantin Teodorescu - Am fost „de bază“ şi „în bază“, 22 ani ... - 595
Col. (rtr) ing. Ion Gheorghe Toma - Transmisionist am fost, transmisionist rămân -621
Col. (rtr) ing. George Tudor - ... Am lucrat în „DIA“ şi în „BAZĂ“ ... - 635
Gl. Bg. (rtr) ing. Marcu Tudor - O viaţă între milenii ... - 675
Col. (r) dr. Emil Tudose - Viaţa şi cariera, la raport - 691
Locot. maj. (rtr) Victor Vernescu - O viaţă cât un crâmpei, un crâmpei cât o viaţă - 711
Gl. Bg. (r) dr. ing. Dumitru Vintea - De ce m-ai făcut inginer, mă` tată, mă` De transmisii! - 735
TRANSMISIONIŞTII - Gl. mr. (rtr) Ionel Dumitrescu - 737
ALBUM - 745
  PREZENTARE:
AUTORI:
Toma ANTON
Constantin Teodor BABA
Adrian-Leonard BANTAŞ
Romeo BARABAŞ
Valeriu BENEA
Ion BLEOJU
Petre BOTEZATU-ENESCU
Dumitru Iancu BOŢILĂ
Constantin Chircu M. BOZGĂ
Victor BOZGĂ
Chirilă I. BRUJAN
Constantin-Mircea BUCUR
Paul CEAUŞU
Ion CERĂCEANU
Anton CHIŢACU
Marian Nicolae CRISTESCU
Gheorghe CUS
Mitică DETOT
Virgil V. DOBRIN
Vasile Gheorghe DRAŞOVEANU
Ionel Ion DUMITRESCU
Eftimie C. DRAGOMIR
Ştefan ENACHE
Radian Ion FOLESCU
Nicolae Coloman Iosif GAZDOVITS
Duţu Costică GHEORGHE
Victor GREU
Neculai GRIGORAŞ
Florinel ILIE
Marian N. ILIE
Adrian IONESCU
Mircea N. IONIŢĂ
Niculai Gh. IVĂNEL
Ion P. LĂRGEANU
Neculai N. MATEI
Constantin A. MIHAI
Ion C. MIHAI
Vasile MIHĂILĂ
Viorel MUNTEAN
Dragomir Zaharia OLARIU
Petru Gh. PANĂ
Constantin PENCIU
Petre Pârvu PETRE
Mihai RADU
Gheorghe Ioan RĂDULESCU
Viile RÂMNICEANU
Romeo Demostene SĂVULESCU
Emilian STAMATE
Ion Nedelea STĂNCULESCU
Costache ŞERBAN
Mihai Sandu-Marin TĂNASE
Ionel Constantin TEODORESCU
Ion Gheorghe TOMA
George TUDOR
Marcu TUDOR
Emil TUDOSE
Victor VERNESCU
Dumitru VINTEA
  PREFATA:
A-ţi sluji ţara cu onoare, sub faldurile tricolorului, reprezintă cea mai mare îndato¬rire faţă de patria-mamă, cea care ne dă nume şi pentru care avem sfânta obligaţie de a o apăra, la nevoie, chiar cu preţul vieţii.
Aşa ne-au lăsat ca moştenire bunii şi străbunii noştri, care au luptat cu vitejie la vreme de război, au făcut-o cu tenacitate şi iubire la vreme de pace pentru siguranţa şi prosperitatea neamului nostru.
Mă simt onorat de invitaţia făcută de preşedintele Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Armele Transmisiuni, Informatică şi Război Electronic pentru a scrie un „Cuvânt înainte” la această carte; în paginile acesteia cititorul va găsi crâmpeie din viaţa unor membri ai asociaţiei (cei care au dorit să participe la scrierea ei), parcursul devenirii lor ca profesionişti în domeniile în care şi-au desfăşurat activitatea.
Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Armele Transmisiuni, Informatică şi Război Electronic, constituită ca urmare a dorinţei fireşti a unor adevăraţi transmisionişti, informaticieni şi slujitori ai războiului electronic, are menirea de a menţine viu spiritul de corp de elită al acestor specialişti şi dincolo de porţile cazărmilor.
Dorinţa de continuare a activităţii şi după trecerea în rezervă sau în retragere, sub o formă nouă, de întrajutorare camaraderească, a unit în asociaţie generali şi ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, simpatizanţi ai armelor transmisiuni, informatică şi război electronic.
Între membrii asociaţiei se regăsesc: profesori şi profesori univer¬sitari, doctori în ştiinţe, comandanţi de unităţi şi de mari unităţi militare, foşti directori şi directori generali, şefi de secţii sau direcţii, secretari de stat, alte profesii şi funcţii ce onorează munca;
Rolul asociaţiei a fost şi a rămas promovarea valorilor civice ale demo¬craţiei şi ale statului de drept, a tradiţiilor, a prezentului şi viitorului armelor transmisiuni, informatică şi război electronic, a tuturor valorilor sistemului naţional de apărare, a slujitorilor acestora aflaţi în rezervă sau în retragere.
Rolul asociaţiei este de a reuni inteligenţa, dorinţa de cunoaştere şi acţiune într-un adevărat „club al specialiştilor” apropiat preocu¬părilor, vârstei şi sentimentelor membrilor acesteia.
Conştiinţa ne determină să ne îndreptăm gândurile către cei care au contribuit cu mintea, cu inima şi, nu de puţine ori, cu sacrificii personale, pentru făurirea sistemului de transmisiuni al vremii scriind, cu sau fără voie, istoria armelor din care au făcut parte.
Noi, generaţiile de astăzi, avem obligaţia nu numai profesională, ci şi morală, să păstrăm cu grijă ceea ce am moştenit de la dumnea¬voastră, comandanţii, profesorii, pedagogii şi educatorii noştri pe diferite trepte ale evoluţiei în cariera militară ... „Cu cât poţi privi mai departe îndărăt, cu atât poţi vedea mai departe înainte!” sau, cum bine a zis Confucius (551 - 479 Î. Hr.): „Pentru a cunoaşte ce va fi, trebuie să ţinem seama de ce a fost.”
Vă asigur de întreaga noastră consideraţie pentru răbdarea cu care
v-aţi preocupat să lăsaţi armatei române specialişti în fiecare domeniu, cu înaltă pregătire profesională, dar şi morală, aidoma modelelor pe care le-aţi reprezentat pentru zeci de generaţii de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri.
Memoria vorbei este scurtă, memoria istorică, (deşi selectivă), slova, rămâne mărturie peste timp pentru generaţiile viitoare.
Lucrarea de faţă va rămâne, nu mă îndoiesc, pentru cei interesaţi, o mărturie a evoluţiei în carieră a unor caractere - oameni - aspiraţii şi realizări, trăiri interioare şi frământări, bucurii şi tristeţi, într-un cuvânt, vieţile unor oameni care s-au dăruit unei meserii nobile: transmisiuni, ce integrează concepte moderne şi eficiente: comunicaţii, informatică, război electronic.

„Căci, de-ai trecut prin şcoala toamnei
Și-a-nfioraţilor nămeţi,
Tu ştii s-ajungi bogat şi tânăr
La poarta ... nesfârşitei vieţi!”

Comandantul Comandamentului
Comunicaţii şi Informatică
General de brigadă
Radu-Marius POP
  CUVINTE CHEIE: