SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ELECTRICA IN SISTEMUL ELECTROENERGETIC

  CUPRINS:
1. Surse regenerabile de energie electrica si mediul ambiant 11
1.1 Aspecte generale 11
1.2 Conectarea surselor regenerabile la reteaua electrica publica 14
1.3 Restrictii privind conectarea la reteaua electrica publica a surselor regenerabile de energie 17
1.4 Siguranta in functionarea sistemului electroenergetic in prezenta surselor regenerabile de energie 18
Bibliografie 20

2. Reglementari ale Uniunii Europene si ale Comisiei Europene privind sursele
regenerabile de energie 21
2.1 Aspecte generale 21
2.2 Cartea Alba a UE 22
2.2.1 Obiective cuprinse in Cartea Alba 23
2.2.2 Cooperarea in domeniul surselor regenerabile de energie 25
2.3 Directiva 2001/77/CE 26
2.4 Directiva 2009/28/CE 28
2.4.1 Dezvoltarea si evaluarea surselor regenerabile de energie 28
2.4.2 Integrarea surselor regenerabile de energie in reteaua electrica publica 30
2.5 Consiliul European din octombrie 2014 Bruxelles 33
2.6 Uniunea Energetica Europeana 35
Bibliografie 36

3. Functionarea surselor regenerabile de energie electrica in prezenta surselor clasice 37
3.1 Aspecte generale 37
3.2 Starea actuala a sistemului electroenergetic 38
3.3 Dezvoltarea retelei de transport 42
3.4 Sistemul energetic in prezenta surselor regenerabile 42
3.5 Conectarea surselor regenerabile de energie la reteaua electrica publica 44
3.6 Controlul tensiunii in prezenta surselor regenerabile de energie 48
3.6.1 Controlul puterii reactive la bornele centralelor cu surse regenerabile 48
3.6.2 Influente la nivel zonal 48
3.7 Conditii generale pentru conectarea la reteaua electrica a surselor regenerabile de energie 49
3.8 Punerea sub tensiune pe perioade de probe 49
3.9 Monitorizarea perturbatiilor determinate de variabilitatea surselor regenerabile 50
Bibliografie 52

4. Instalatii eoliene. Conectarea in reteaua electrica 53
4.1 Aspecte generale 53
4.2 Fizica vantului 54
4.3 Tipuri de turbine eoliene 56
4.4 Puterea preluata din masele de aer in miscare 59
4.5 Energia generata de instalatii eoliene 63
4.5.1 Repartitie Weibull 65
4.5.2 Estimarea energiei generata intr-un an 66
4.6 Controlul si limitarea puterii dezvoltate 69
4.6.1 Controlul orientarii dupa vant 70
4.6.2 Controlul vitezei de rotatie in instalatiile cu viteza constanta 70
4.6.3 Controlul vitezei de rotatie in instalatiile cu viteza variabila 72
4.7 Amplasarea centralelor eoliene in teren 74
4.8 Alegerea grupului eolian 80
4.8.1 Generator asincron cu rotorul in scurtcircuit 81
4.8.2 Generator asincron cu dubla alimentare 84
4.8.3 Generator sincron 86
4.9 Structura retelei electrice a parcului eolian 88
4.10 Conectarea in reteaua publica a parcurilor eoliene 92
4.10.1 Toleranta la goluri de tensiune 95
4.10.2 Controlul puterii reactive 96
4.11 Efectul instalatiilor eoliene asupa calitatii energiei electrice 100
4.11.1 Perturbatii sub forma de fluctuatii de tensiune 102
4.11.2 Fluctuatii de tensiune datorate comutatiilor 105
4.11.3 Variatii lente de tensiune 107
4.11.4 Armonice determinate de functionarea instalatiilor eoliene 110
4.12 Utilizarea instalatiilor de stocare a energiei in prezenta instalatiilor eoliene 110
4.13 Legarea la pamant a instalatiilor eoliene 112
4.14 Protectia instalatiilor eoliene 113
4.14.1 Protectia contra loviturilor de trasnet 113
4.14.2 Protectia la defecte din reteaua proprie si din reteaua publica 116
4.15 Prognoza vitezelor vantului 116
4.16 Incadrarea in mediu a instalatiilor eoliene 117
4.16.1 Perturbatii acustice 117
4.16.2 Interferente electromagnetice si impactul vizual 118
4.17 Structura costurilor pentru dezvoltare unei instalatii eoliene 120
4.18 Instalatii hidroelectrice 122
Bibliografie 123

5. Centrale hidroelectrice de mica putere 125
5.1 Aspecte generale 125
5.2 Caracteristici ale microhidrocentralelor 126
5.3 Alegerea tipului turbinelor din microhidrocentrala 130
5.4 Amenajari hidroenergetice 133
5.5 Conectarea microhidrocentralelor la reteaua electrica 134
5.6 Conditii pentru conectarea la reteaua electrica publica 137
5.7 Managementul CHEMP 137
5.7.1 Sistemul de avertizare - alarmare 138
5.7.2 Debitul minim necesar a fi asigurat in albie, in aval de baraj 139
5.7.3 Caracteristici tehnice ale amenajarii 139
Bibliografie 140

6. Instalatii fotoelectrice. Conectarea la reteaua electrica 141
6.1 Aspecte generale 141
6.2 Radiatia solara 142
6.3 Celule fotoelectrice 147
6.3.1 Tipuri de celule fotoelectrice 147
6.3.2 Schema echivalenta a unei celule fotoelectrice 152
6.4 Module si panouri fotoelectrice 154
6.5 Instalatii fotoelectrice 158
6.6 Dimensionarea instalatiilor fotoelectrice 162
6.6.1 Alegerea schemei instalatiei 162
6.6.2 Alegerea numarului de panouri 164
6.6.3 Alegerea echipamentelor din schema instalatiei 165
6.7 Estimarea energiei generate de instalatiile fotoelectrice 170
6.8 Influenta asupra calitatii energiei electrice 173
6.9 Conectarea la reteaua electrica publica a parcurilor fotoelectrice 175
6.10 Utilizarea instalatiilor fotoelectrice 177
6.11 Protectia la defecte in instalatiile fotoelectrice 181
6.12 Protectia la supratensiuni a instalatiilor fotoelectrice 183
6.13 Invertorul de interfata cu reteaua electrica 184
6.14 Utilizarea energiei solare pentru centrale termoelectrice 187
6.15 Costul energiei electrice generata de instalatii fotoelectrice 187
Bibliografie 189

7. Biomasa. Instalatii energetice 191
7.1 Aspecte generale 191
7.2 Producerea biomasei 191
7.3 Utilizarea biomasei pentru producerea de energie 193
7.4 Instalatii pentru producerea energiei electrice 198
7.4.1 Combustibili pentru centralele electrice utilizand biomasa 198
7.4.2 Instalatii cu ardere directa a biomasei 199
7.4.3 Instalatii cu turbine cu gaz 202
7.4.4 Instalatii cu celule cu combustibil 203
7.5 Caracteristici ale centralelor electrice cu biomasa 204
7.6 Costul energiei electrice obtinuta din biomasa 204
Bibliografie 206

8. Energia valurilor 207
8.1 Aspecte generale 207
8.2 Energia preluata din masele de apa in miscare 208
8.3 Producerea energiei electrice din energia valurilor 210
8.4 Valorificarea energiei mareelor 215
8.4.1 Energia mareelor 215
8.4.2 Centrale mareomotrice 217
Bibliografie 220

9. Centrale electrice geotermale 221
9.1 Aspecte generale 221
9.2 Utilizarea surselor geotermale 222
9.3 Centrale electrice utilizand surse geotermale 224
9.4 Caracteristici ale centralelor geotermale 230
9.5 Costuri ale centralelor geotermale 231
Bibliografie 232

10. Stocarea energiei electrice 233
10.1 Aspecte generale 233
10.2 Sisteme de stocare in sistemul electroenergetic 234
10.2.1 Aplatizarea graficului de sarcina 235
10.2.2 Acoperirea necesarului de energie 236
10.3 Caracteristici ale sistemelor de stocare a energiei 237
10.4 Sisteme de stocare chimica 239
10.4.1 Sisteme de stocare cu baterii de acumulatoare 239
10.4.2 Sisteme de stocare cu baterii REDOX 247
10.5 Stocare sub forma de hidrogen 250
10.5.1 Hidrogenul ca purtator de energie 250
10.5.2 Producerea hidrogenului 252
10.5.3 Celule cu combustibil 258
10.6 Sisteme de stocare in lacuri de acumulare 263
10.7 Sisteme de stocare cu aer comprimat 266
10.8 Sisteme de stocare cu volant 268
10.9 Sisteme de stocare in camp electric (supercondensatoare) 271
10.10 Stocarea in bobine supraconductoare 272
10.11 Sisteme hibride de stocare a energiei 274
10.12 Utilizarea sistemelor de stocare 275
10.12.1 Utilizarea bateriilor de acumulatoare pentru alimentarea de siguranta a utilizatorilor de tensiune continua 276
10.12.2 Utilizarea surselor de stocare a energiei pentru limitarea varfurilor de sarcina in industrie 278
10.12.3 Utilizarea sistemelor de stocare a energiei pentru aplatizarea graficului de sarcina 279
10.12.4 Utilizarea instalatiilor de stocare pentru rezerva turnanta a sistemului electroenergetic 282
10.12.5 Utilizarea instalatiilor de stocare pentru imbunatatirea calitatii energiei electrice 283
10.12.6 Utilizarea celulelor cu combustibil pentru alimentarea serviciilor proprii 284
Bibliografie 285

11. Functionarea insularizata a surselor regenerabile de energie 287
11.1 Aspecte generale 287
11.2 Functionarea insularizata neintentionata 289
11.3 Metode de detectare a aparitiei fenomenului de insula neintentionata 291
11.3.1 Metode pasive de depistare a insularizarii 291
11.3.2 Metode active de depistare a insularizarii 308
11.4 Coordonarea protectiilor 319
11.5 Reglementari in Romania privind insularizarea grupurilor surselor regenerabile 320
Bibliografie 321

12. Managementul surselor regenerabile in sistemul electroenergetic 325
12.1 Aspecte generale 325
12.2 Dezvoltarea proiectelor privind sursele regenerabile de energie 328
12.3 Venituri obtinute la proiectele de surse regenerabile de energie 331
12.4 Implementarea unui proiect de surse regenerabile de energie 334
12.5 Finantarea investitiilor in surse regenerabile de energie 335
12.6 Prognoza productiei de energie electrica in centralele eoliene si fotoelectrice 336
12.6.1 Prognoza la centralele eoliene 337
12.6.2 Prognoza la centralele fotovoltaice 338
12.7 Calitatea energiei electrice, eficienta energetica si economica 339
12.8 Recomandari privind managementul surselor regenerabile de energie electrica 340
ANEXA 342
Bibliografie 344

13. Definitii. Standarde 345
13.1 Definitii 345
13.2 Abrevieri 350
13.3 Standarde si normative in domeniul surselor regenerabile de energie 354
  PREZENTARE:
Modificarile climatice si posibila epuizare a resurselor de combustibil fosil sunt doua din marile preocupari atat ale oamenilor de stiinta cat si a decidentilor politici. Solutia care pare sa rezolve pe termen lung aceste probleme o constituie utilizarea energiilor regenerabile in productia de energie electrica.

Lucrarea ``Surse regenerabile de energie electrica in sistemul electroenergetic``, avand ca autori cunoscuti specialisti in domeniul energetic din Romania si Republica Moldova, publicata in Editura AGIR, reprezinta o contributie importanta in cunoasterea problemelor legate de productia de energie electrica din surse regenerabile si conectarea la sistem a acestor unitati de productie.

In prima parte a lucrarii, capitolele 1-3, sunt prezentate aspecte generale privind sursele regenerabile de energie electrica si mediul ambiant, reglementari in domeniu la nivel European si functionarea surselor regenerabile impreuna cu sursele clasice.

Partea a 2-a a lucrarii (cap.4-9) prezinta probleme legate de producerea energiei electrice din sursele regenerabile: eoliene, solare, centrale hidroelectrice cu puteri mici, Pi < 10Kw, biomasa, energia valurilor si centralele geotermale.

In toate cazurile sunt descrise principiile de transformare a energiei din resurse regenerabile in energie electrica, si se prezinta principalele tipuri de instalatii utilizate, problemele legate de conectarea la retea si functionarea acestor instalatii.

Autorii au acordat o atentie deosebita centralelor eoliene si fotovoltaice care au o productie variabila in limite foarte mari in cursul unei zile; sunt descrise in acest caz influentele asupra retelei si a calitatii energiei si unele probleme speciale cum ar fi protectia instalatiilor eoliene contra loviturilor de trasnet, perturbatiile acustice si vizuale generate de acestea.

Multi specialisti considera ca dezvoltarea surselor mici de energie regenerabila si stocarea acesteia constituie o solutie de viitor atat pentru zone izolate si case individuale cat si pentru mici consumatori industriali sau comerciali, fapt ce va determina o schimbare fundamentala de paradigma in proiectarea si functionarea sistemelor electroenergetice.

Plecand de la realitatea ca energia din sursele regenerabile, in special eoliene si fotovoltaice, are o variabilitate foarte mare in capitolul 10 se prezinta in detaliu sisteme de stocare a energiei electrice si posibilitatile de utilizare a acestora.

In partea finala, cap. 12, sunt descrise aspecte legate de managementul surselor regenerablie in sistemul electroenergetic cu referire la finantarea, dezvoltarea si implementarea proectelor, dar si la problema extrem de importanta a prognozei productiei acestor centrale.

Lucrarea este una de referinta destinata specialistilor din domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile cat si a celor din retelele electrice la care acestea sunt racordate; este utila de asemenea studentilor si masteranzilor in domeniu, dar si altor specialisti dornici de a patrunde in tainele producerii energiei electrice din surse regenerabile.

Bucuresti, 22 Oct. 2015
Dr.ing. Ion LUNGU

DESPRE AUTORI:

Nicolae GOLOVANOV a absolvit Institutul Politehnic Bucuresti in anul 1961, obtinand titlul de inginer in specialitatea Electroenergetica, iar in anul 1975, titlul de doctor in specialitatea Energetica. Incepand din anul 1961 a activat in invatamantul superior, parcurgand toate treptele didactice. In prezent este profesor emerit si conducator de doctorat in domeniul Energetica. Pe tot parcursul celor peste 50 de ani de activitate didactica a avut o colaborare activa cu specialistii din sistemul electroenergetic, participand la numeroase studii si cercetari din domeniul utilizarii eficiente a energiei electrice si al calitatii energiei electrice. Cele peste 150 de lucrari publicate in reviste de specialitate din tara si din strainatate, precum si cele peste 30 de carti de specialitate adresate studentilor, dar si operatorilor din sistemul electroenergetic, cuprind instrumente utile pentru pregatirea specialistilor in domeniu. Pentru activitatea depusa a primit distinctia de Doctor Honoris Causa al Universitatii Tehnice a Moldovei. Este vicepresedintele Sectiei Electrotehnica si Energetica a Academiei de Stiinte Tehnice din Romania. A fost unul dintre initiatorii studiilor in domeniul calitatii energiei electrice din Romania.

Hermina ALBERT a obtinut titlul de inginer electroenergetician la Facultatea de Electrotehnica a Institutului Politehnic Bucuresti, sectia Electroenergetica, in anul 1949. A desfasurat o ampla activitate in cadrul sistemul energetic din Romania, ca sef serviciu ISPE, dispecer-sef la Dispecerul Energetic National, director adjunct la Ministerul Energiei Electrice, consilier si expert la ISPE. A avut o colaborare de lunga durata cu invatamantul superior, la catedra Electrotehnica. A participat la elaborarea primului plan de electrificare din Romania si a avut contributii importante la dezvoltarea instrumentelor de studiu si analiza in sistemul electroenergetic. A publicat peste 350 de articole in reviste de specialitate din Romania si din strainatate, a elaborat numeroase normative pentru sistemul electroenergetic si peste 15 carti destinate specialistilor din sistemul energetic. De asemenea, a pus la dispozitia specialistilor traduceri ale celor mai importante lucrari straine din domeniu. Meritele deosebite in domeniul energeticii romanesti, de-a lungul intregii sale cariere, i-au fost recunoscute prin acordarea a numeroase ordine, medalii si diplome, dintre care se pot mentiona: Premiul Aurel Vlaicu al Academiei Romane, Ordinul Muncii cl. a III-a, Ordinul National Steaua Romanei in gradul de Cavaler, acordat de Presedintele Romaniei. Are contributii deosebite la dezvoltarea domeniului calitatii energiei electrice.

Stefan GHEORGHE a absolvit, in anul 1981, Facultatea de Energetica a Institutului Politehnic Bucuresti (actualmente Universitatea Politehnica), unde obtine si titlul de doctor in stiinte ingineresti, in anul 1994. Dupa absolvire, isi desfasoara activitatea in sectorul energetic din Romania, in diverse pozitii de executie si management al activitatilor de transport, distributie, furnizare si producere a energiei electrice. Incepand cu anul 1994, desfasoara si o cariera didactica la Universitatea Valahia din Targoviste, Facultatea de Inginerie Electrica, in calitate de profesor universitar asociat, continuand sa profeseze si in prezent. In anul 2004 devine absolvent MBA al OPEN University Business School din Anglia. In calitate de autor sau coautor, a publicat aproape 100 de lucrari stiintifice in tara si in strainatate, carti, cursuri universitare si rapoarte internationale in domeniul energiei. Este initiatorul si organizatorul Simpozionului National de Calitate a Energiei Electrice de la Targoviste, incepand cu anul 1995. Din anul 2001, este titularul cursului Calitatea energiei electrice, la Universitatea Valahia - Targoviste, si indrumator al studentilor pentru proiectele de diploma in domeniul calitatii energiei electrice, la absolvirea facultatii. A avut contributii in studiile din domeniul calitatii energiei electrice din Romania si prin preluarea/integrarea notiunilor de calitate a energiei electrice, din cursurile de specialitate electroenergetica ale facultatilor de profil.

Nicolae MOGOREANU este licentiat al Facultatii de Energetica - Universitatea Tehnica a Republicii Moldova, promotia 1969, Nicolae Mogoreanu si-a dedicat intreaga cariera profesionala invatamantului superior. Dupa absolvirea facultatii a ramas in invatamant parcurgand toate etapele stiintifice: asistent universitar, sef de lucrari, conferentiar, profesor, sef al Departamentului de Cercetare al Universitatii Tehnice din Republica Moldova. In anul 1989 a fost numit decanul Facultatii de Energetica. Este doctor in stiinte tehnice din anul 1976. In prezent este profesor la Universitatea Tehnica din Republica Moldova, fiind in paralel presedintele Asociatiei Consumatorilor de Energie din Republica Moldova, membru in Consiliul Consultativ al Ministerului Economiei, in Grupul de Lucru al Comisiei de Stat pentru Supravegherea Activitatii de Intreprinzator si in Consiliul Confederatiei Nationale a Patronatelor din Republica Moldova, precum si membru onorific al Asociatiei CNR-CME din Romania. Cu specializari in Rusia, Cehoslovacia, Germania, Franta, Canada, SUA, Romania pe teme privind „utilizarea energiei electrice, echipamente electrice, sisteme si echipamente electroenergetice, iluminatul electric“, profesorul Nicolae Mogoreanu este autorul a peste 95 de lucrari si articole prezentate si publicate in tara si in strainatate, a trei brevete de inventator si a 11 carti tehnice in domeniile: metode electrice de tratare a materialelor, principii ale managementului energetic, procese industrial tehnologice, elaborarea mecanismelor de stimulare pentru utilizarea eficienta a resurselor energetice etc. La data de 21 noiembrie, 2014, profesorul Nicolae Mogoreanu i-a fost conferit ordinul „Gloria Muncii“ de catre Presedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, in semn de inalta apreciere a meritelor sale deosebite fata de stat, pentru munca indelungata si prodigioasa in domeniul sau de activitate si pentru inalta maiestrie profesionala. Prin felul sau special de a fi, domnul profesor Nicolae Mogoreanu a reusit sa-si faca multi prieteni printre colegii din Romania, care il apreciaza in mod deosebit pentru pregatirea sa, pentru colegialitate si omenie.

George Cristian LAZAROIU a absolvit Facultatea de Energetica din Universitatea Politehnica din Bucuresti in anul 2002. A obtinut titlul de doctor in Inginerie Electrica in anul 2006 la Politecnico di Milano, Italia si titlul de doctor in Inginerie Energetica la Universitatea Politehnica din Bucuresti in anul 2009, avand o importanta activitate didactica si stiintifica in domeniile: calitatea energiei electrice, modelarea si simularea surselor de generare distribuita in retelele electrice, piata de energie electrica. Membru al IEEE si al Institutului National Roman pentru Studiul Amenajarii si Folosirii Surselor de Energie.
  PREFATA:
Preocuparile actuale privind poluarea mediului ambiant si modificarile climatice au determinat acordarea unei atentii deosebite sectorului producerii energiei electrice bazat pe arderea combustibililor fosili, ca unul dintre marii producatori de emisii responsabile pentru aceste fenomene. Studiile tehnice si stiintifice s-au axat pe dezvoltarea unor sisteme de generare a energiei electrice care sa utilizeze surse de energie care sa nu afecteze mediul ambiant.

Inca de la inceput s-a acordat o atentie deosebita energiei din surse regenerabile, care nu determina emisii perturbatoare pe durata de functionare sau au o influenta nesemnificativa asupra mediului ambiant. Noile surse regenerabile se dezvolta in ritm alert si cunoasterea problemelor care apar la conectarea la retea si la functionarea lor in prezenta surselor clasice este utila atat inginerilor de sistem, cat si viitorilor ingineri, masteranzi si doctoranzi care se pregatesc in domeniul energetic.

Lucrarea, structurata pe 13 capitole, prezinta intr-o maniera unitara sursele regenerabila de energie, din punctul de vedere al sistemului electroenergetic si se bazeaza pe experienta acumulata de autori in activitatea practica de proiectare si exploatare, cat si didactica si pedagogica de predare.

In capitolul 1 sunt prezentate beneficiile asupra mediului ambiant ale utilizarii surselor regenerabile de energie prin sustenabilitatea lor si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Totodata, este prezentat potentialul surselor regenerabile din Romania si principalele probleme ale conectarii acestora la reteaua electrica publica.

Principalele Reglementari ale Uniunii Europene si ale Comisiei Europene privind sursele regenerabile de energie sunt expuse in capitolul 2, corelate cu obiectivele generale ale Horizont 2020.

Functionarea surselor regenerabile de energie electrica, conectate la sistemul electroenergetic, necesita operarea in comun a acestora cu sursele clasice de energie pentru alimentarea in conditii de siguranta a utilizatorilor dar si pentru realizarea unui sistem sigur si fiabil. Aceste aspecte sunt analizate in capitolul 3.

Producerea energiei electrice in instalatii eoliene si conectarea acestora la reteaua electrica este analizata in capitolul 4. Sunt prezentate principalele tipuri de turbine eoliene, energia ce poate fi preluata din masele de aer in miscare, controlul si limitarea puterii dezvoltate, cat si amplasarea centralelor eoliene, alegerea tipului de generator, conectarea la retea si impactul asupra mediului si a calitatii energiei electrice furnizare.

In capitolul 5 sunt prezentate principalele tipuri de microhidrocentrale, conditiile pentru conectarea la reteaua electrica publica si managementul centralelor electrice de mica putere (CHEMP).

Ca sursa de energie de importanta deosibta, in capitolul 6 sunt prezentate aspectele legate de conversia energiei solare in energie electrica, sunt analizate problemele privind conectarea la retea, de dimensionare a instalatiilor si de determinare a energiei de poate fi furnizata de astfel de instalatii.

Utilizarea biomasei ca sursa de energie electrica este analizata in capitolul 7, unde sunt prezentate, principalele tipuri de instalatii de conversie a biomasei in energie electrica si este subliniata necesitatea de a obtine si a utiliza biomasa sustenabila.

In capitolul 8 sunt prezentate aspectele referitoare la valorificarea energiei valurilor, iar in capitolul 9 sunt prezentate centrale electrice geotermale.

Utilizarea surselor regenerabile de energie, care au o doza mare de incertitudine, necesita realizarea unor sisteme de stocare a energiei electrice fiabile si eficiente, analizate in capitolul 10.

Aspectele legate de functionarea insularizata a surselor regenerabile de energie si mai ales a mijloacelor de depistare a aparitiei starii de insularizare sunt analizate in detaliu in cadrul capitolului 11.

Capitolul 12 este dedicat managementului surselor regenerabile in sistemul electroenergetic, pentru a asigura siguranta in functionare, securitatea alimentarii cu energie electrica si optimizarea economica a operarii sistemului.

In final, capitolul 13 sunt prezentate principalele definitii ale conceptelor si marimilor utilizate in cadrul lucrari, cat si abrevierile utilizate. Sunt indicate cele mai importante standarde si normative care se refera la aspecte privind functionarea surselor regenerabile de energie in sistemele electroenergetice si la care se fac referiri in lucrare.

Autorii multumesc conducerii AGIR pentru sprijinul acordat in elaborarea lucrarii.

AUTORII
  CUVINTE CHEIE: