Nervi electrici, muschi hidraulici - o sansa pentru performanta. Discurs de receptie

  CUPRINS:
Discurs de receptie rostit la 21 noiembrie 2014

Cuvant de raspuns - Prof.univ.dr.ing. Ioan Dumitrache

CUPRINS:

DISCURS DE RECEPTIE 7
1. Servovalve electrohidraulice 14
2. Sisteme de protectie seismica a constructiilor utilizand disipatori fluidici semiactivi 22
2.1. Analiza preliminara 22
2.1.1. Sisteme pentru controlul pasiv al vibratiei structurale seismice 22
2.1.2. Sisteme pentru controlul activ al vibratiilor structurale ale cladirilor 23
2.1.3. Sisteme pentru controlul semi-activ al vibratiilor structurale ale cladirilor 25
2.2. Analize structurale 26
2.2.1. Structura in cadre de beton armat P + 8E 27
2.2.2. Structura metalica P + 25 34
2.3. Reglarea automata a fortei disipative - structuri din beton armat (drosele fixe - fanta circulara) 36
2.3.1. Legea de reglaj 36
2.3.2. Dimensionarea fantei rezistive 37
2.3.3. Rezistenta hidraulica echivalenta a ansamblului rezistiv 38
2.4. Rezultate sintetice ale simularilor sistemului de reglare automata 39

CUVANT DE RASPUNS - Prof. univ. dr. ing. Ioan DUMITRACHE 51
  PREZENTARE:
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: