MODELAREA MATEMATICĂ - INVESTIGATOR EFICIENT AL INCIDENTELOR ȘI ACCIDENTELOR LA LUCRĂRILE HIDROTEHNICE - DISCURS DE RECEPȚIE

  CUPRINS:
DISCURS DE RECEPTIE 7

1. Unele consideratii privind modelarea matematica in prognoza comportarii constructiilor hidrotehnice 9

2. Particularitati ale barajelor si amenajarilor hidrotehnice 11

3. Depistarea prin modelare matematica a cauzelor unor incidente de exploatare la barajele arcuite 12
3.1. Cauzele fisurarii barajului Tarnita 12
3.2. Cauzele incidentului de comportare la barajul Paltinu 20
3.3. Evaluarea riscului de punere sub sarcina a barajului Herculane cu rosturile neinjectate 25

4. Investigarea pe model matematic a comportarii versantilor cu geologie adversa 29
4.1. Cauzele accidentului tehnic de la galeria fortata a CHE Leresti si verificarea solutiilor de remediere 29
4.2. Efectul faliilor de la versantul stang asupra rezemarii barajului Poiana Rusca. Solutii de ranforsare 33
4.3. Selectia solutiilor de stabilizare a versantului drept al barajului Sacele 38

Bibliografie 42

CUVANT DE RASPUNS - Prof. dr. ing. DHC Mihai MIHAITA 44
  PREZENTARE:
Discurs de receptie rostit la 21 noiembrie 2014

Cuvant de raspuns: Prof. dr. ing. DHC Mihai MIHAITA, Presedintele ASTR
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: