Organe de masini - Indrumar de laborator

  CUPRINS:
Lucrarea 1
Determinarea experimentală a capacităţii portante a unei asamblări cu
şuruburi montate cu joc solicitate de forţe transversale ................................ 9
Lucrarea 2
Verificarea experimentală a secţiunii penelor longitudinal paralele
solicitate la forfecare ................................................................................... 12
Lucrarea 3
Rulmenţi ....................................................................................................... 16
Lucrarea 4
Transmisii mecanice .................................................................................... 26
Lucrarea 5
Sisteme de etanşare ...................................................................................... 37
Lucrarea 6
Reductoare ................................................................................................... 45
Lucrarea 7
Determinarea legii de variaţie a coeficientului de frecare la transmisiile
prin curele trapezoidale ............................................................................... 52
Lucrarea 8
Variatoare continui de turaţie ...................................................................... 56
Lucrarea 9
Determinarea experimentală a momentului de torsiune transmis de
cuplajele de fricţiune .................................................................................... 61
Lucrarea 10
Determinarea şi verificarea caracteristicilor arcurilor elicoidale de
compresiune ................................................................................................. 67
Lucrarea 11
Determinarea caracteristicilor constructive ale unui angrenaj cilindric
cu dinţi drepţi ............................................................................................... 71
Bibliografie ................................................................................................. 75
  PREZENTARE:
  PREFATA:
Lucrarea se adresează studenţilor specializărilor tehnice şi are
ca scop punerea în evidenţă a tensiunilor existente în piese în
timpul exploatării.
Astfel, fiecare lucrare îşi propune să vizualizeze un tip de
efort, care poate fi uşor observat cât şi dimensionat, prin aparate
de măsură corespunzătoare.
În acest mod studentul poate face mai uşor legătura între
noţiunile pe care le află în timpul şedinţelor de curs şi modul în
care acestea se aplică la funcţionarea şi exploatarea oricărui tip
de instalaţie, echipament, utilaj.
Modul de lucru este specific fiecărei lucrări, este explicat în
detaliu, iar analiza şi interpretarea rezultatelor sunt pârghii în
procesul cunoaşterii şi aprofundării materiei.
Autorul
  CUVINTE CHEIE: