Mesajul Foren 2014. Sinteze, concluzii, recomandări

  CUPRINS:
PREAMBUL ................................................................................................. 7
SINTEZE EVENIMENTE IMPORTANTE ............................................. 9
Sesiunea de deschidere FOREN 2014 .................................................. 9
Ziua regională a energiei ....................................................................... 12
Keynote Adresses .................................................................................. 15
KA 1: Pieţe de energie ................................................................... 15
KA 2: Resurse globale de energie .................................................. 17
Trilema Energiei ................................................................................... 20
Round Table Forum (RTF) ................................................................... 23
RTF 1: Energia nucleară ................................................................ 23
RTF 2: Smart Grids ........................................................................ 25
RTF 3: Surse regenerabile de energie ............................................ 26
RTF 4: Combustibili fosili ............................................................. 29
Work Study Sessions (WSS)................................................................. 31
WSS 1: Cooperarea regională ........................................................ 31
WSS 2: Eficienţa energetică .......................................................... 33
WSS 3: Resurse şi tehnologii energertice ...................................... 34
Întâlnirea regională CME ...................................................................... 35
SINTEZE SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE (DS) .............. 38
DISCUSSION SESSIONS (DS) ........................................................... 38
DS 1: Politici naţionale şi politici energetice ................................. 38
DS 2: Pieţe de energie .................................................................... 39
DS 3: Energia nucleară şi surse regenerabile ................................. 41
DS 4: Petrol şi gaze ........................................................................ 42
DS 5: Cărbune şi tehnologii curate ................................................ 44
CNR-CME: „90 de ani de brand energetic românesc“ ......................... 46
WORKSHOP VLER .................................................................................. 49
Declaraţia VLER ................................................................................... 50
LUCRĂRI PREMIATE............................................................................. 53
EXPO FOREN 2014 ................................................................................... 56
FOREN ÎN DATE ŞI CIFRE .................................................................... 61
MESAJE, CONCLUZII, RECOMANDĂRI ........................................... 63
Mesaje cheie .......................................................................................... 63
Concluzii şi recomandări ...................................................................... 66
Politici energetice ........................................................................... 68
Piaţa de energie .............................................................................. 70
Securitatea energetică .................................................................... 71
Eficienţa energetică ........................................................................ 73
Surse de energie ............................................................................. 74
Finanţarea investiţiilor ................................................................... 75
CONCLUZIA GENERALĂ
PRIVIND ORGANIZAREA FOREN 2014 ............................................. 77
MULŢUMIRI ............................................................................................. 79
  PREZENTARE:
  PREFATA:
Sub auspiciile Consiliului Mondial al Energiei - London Office şi organizate de către Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), în perioada 22 - 26 iunie 2014 s-au desfăşurat la Bucureşti lucrările Forumului Regional al Energiei din Europa Centrală şi de Est - FOREN 2014, cu tema „Energia de mâine - de la viziune la realitate“.


Subiectele de conţinut, evenimentele principale organizate, ţintele către care au fost orientate scopurile şi concluziile Forumului au fost stabilite încă din luna martie 2013, la Întâlnirea Regională de la Bucureşti a reprezen-tanţilor Comitetelor Naţionale Membre ale CME din Europa Centrală şi de Est şi în cadrul dialogurilor bilaterale ale acestora cu Secretariatul Executiv al Comitetului Naţional Român pe întreaga perioadă de pregătire.
Pentru prima oară în cele 12 ediţii de organizare tradiţională la fiecare doi ani a FOREN la Neptun - România şi ca o încercare de ridicare a stan-dardului acestuia, ediţia a 12-a a Forumului Regional - FOREN 2014 a fost organi¬zată la Bucureşti, în monumentalul edificiu al Palatului Parlamentului României. Deşi s-a sperat într-o participare mai numeroasă, mizându-se pe condiţiile superioare ale capitalei României privind amplasamentul, capa¬cităţile de organizare şi cazare, FOREN 2014 a înregistrat totuşi o scădere a numărului de participanţi la toate evenimentele sale: sesiuni ştiinţifice (cinci la număr), evenimente importante (14), Mese Rotunde corporative şi standuri expoziţionale.
Principalele probleme ale regiunii central şi est-europene privind energia de mâine au fost dezbătute la lucrările FOREN 2014 de către 730 participanţi, dintre care 93 participanţi din străinătate care au reprezentat: factori de decizie din industria energetică de stat şi privată, reprezentanţi ai conducerii executive şi membri ai Comitetelor Naţionale ale CME din regiunea central şi est europeană, înalte oficialităţi din cadrul autorităţilor guvernamentale, locale şi de reglementare, decidenţi din marile companii şi firme energetice din ţară şi din străinătate, reprezentanţi marcanţi ai mediului academic şi educaţional, investitori şi dezvoltatori, experţi de prestigiu din cadrul institutelor de cercetare-dezvoltare, ITC etc. Un număr de 180 vorbitori invitaţi au prezentat idei, opinii şi puncte de vedere la cele 26 de evenimente din programul FOREN 2014.
În cadrul unor sesiuni speciale, organizate în cadrul FOREN 2014, s-a analizat un număr important de teme, precum:
Cele mai bune politici pentru securitatea, alimentarea şi utilizarea energiei. Energia de mâine a Europei Centrale şi de Est (Ziua regională a Energiei);
Pieţele de energie în 2014 (KA 1);
Resurse globale de energie: scenarii energetice globale şi perspective regionale (KA 2);
Rolul stake-holderilor în rezolvarea trilemei energiei: analizarea programelor strategice la nivel european şi regional (Conferinţa Trilema Energiei);
Energia nucleară: cerinţe, avantaje, riscuri (RTF1);
Soluţii inteligente pentru asigurarea securităţii energetice (RTF 2);
Surse regenerabile de energie şi dezvoltarea sustenabilă în regiune (RTF 3);
Combustibili fosili şi dezvoltarea sustenabilă în regiune (RTF 4);
Cooperarea regională între organizaţiile ştiinţifice şi universităţi (WSS 1);
Eficienţa energetică - politici, măsuri, cele mai bune practici (WSS 2);
Resurse energetice şi tehnologii; centrale electrice pe combustibili fosili (WSS 3);
Au fost de asemenea organizate reuniunile Grupelor de Studii ale Consiliului Mondial al Energiei:
World Energy Trilemma,
World Energy Resources,
Knowledge Network (KN) on Hydropower.
  CUVINTE CHEIE: