EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE IN BANKING EFCB

  CUPRINS:
CUPRINS:

MODULUL A - SISTEMUL FINANCIAR SI POLITICA MONETARA IN UE
A.1 STRUCTURA ECONOMICA SI FINANCIARA DIN UE 11
A.1.1 TRASATURI DEFINITORII PENTRU ECONOMIA EUROPEANA
A.1.1.1 Indicatori si corelatii macroeconomice - fluxul circular al veniturilor si cheltuielilor
A.1.1.2 Indicatori economici fundamentali in Uniunea Europeana
A.1.2 STRUCTURA SISTEMULUI MONETAR-FINANCIAR 22
A.1.2.1 Piete monetare
A.1.2.2 Piete de capital
A.1.2.3 Piata valutara
A.1.3 CADRUL INSTITUTIONAL SI JURIDIC AL UNIUNII EUROPENE 64
A.1.3.1 Uniunea Europeana si Uniunea Economica Monetara
A.1.3.2 Cadrul institutional al Uniunii Europene
A.1.3.3 Cadrul juridic al Uniunii Europene
A.1.3.4 Principalele caracteristici ale Single Euro Payment Area(SEPA)
A.2 POLITICA MONETARA DIN UE 81
A.2.1 POLITICA MONETARA - OBIECTIVE, STRATEGII, INSTRUMENTE, OPERATIUNI
A.2.2 POLITICA MONETARA A BCE
A.2.3 POLITICA MONETARA A BNR

MODULUL B - CLIENTI SI PRODUSE BANCARE
B.1 PRODUSE, CLIENTI, CANALE DE DISTRIBUTIE SI CONCURENTA 107
B.1.1 PRODUSE
B.1.1.1. Fundamentele contabilitatii bancare
B.1.1.2 Situatii financiare
B.1.1.3 Operatiuni bancare de activ si pasiv
B.1.1.4 Categorii de produse bancare
B.1.2 CLIENTII BANCII 120
I Motivatii de cumparare ale produselor si serviciilor
II Grupuri de referinta
III Relatiile bancilor cu clientii
IV Cercetarea si segmentarea pietei
V Managementul relatiilor cu clientii
B.1.3 CANALE DE DISTRIBUTIE SI CONCURENTA 141
I Canale de distributie - modul eficient de acaparare a cotelor de piata.
II Distributia produselor si serviciilor bancare - parte a mixului marketing
III Extinderea utilizarii sistemelor de distributie
IV Franchising
V Promovarea personala in sectorul bancar
VI Tendinte in domeniul bancar
VII Concurenta din partea institutiilor financiare non-bancare
B.2 CLIENTUL, PERSOANA FIZICA 166
B.2.1 TIPOLOGIA CLIENTILOR
B.2.2 PRODUSE SI SERVICII OFERITE CLIENTULUI PERSOANA FIZICA
I Contul curent si operatiunile de cont curent
II Depozite
III Credite
IV Operatiuni cu carduri si alte servicii electronice
V Alte produse si servicii bancare de retail
B.2.3 RETAIL BANKING-UL ROMANESC - EVOLUTIE SI PERSPECTIVE
B.3 CLIENTUL, PERSOANA JURIDICA 244
B.3.1 CALITATILE NECESARE UNUI INTREPRINZATOR
B.3.2 COMPORTAMENTUL CLIENTULUI PERSOANA JURIDICA
B.3.3 FORMELE SOCIETATILOR COMERCIALE
B.3.4 OPERATIUNILE DE CREDITARE ALE PERSOANELOR JURIDICE
I Operatiuni bancare privind acordarea de credite pentru companii
II Elemente esentiale in analiza procesului de creditare.
III Riscul in creditare. Analiza financiara
B.4 MANAGEMENTUL RISCURILOR SI COSTURILOR 326
B.4.1 MANAGEMENTUL ACTIVELOR SI PASIVELOR
B.4.2 MANAGEMENTUL RISCULUI
I. Concepte. Definitii
II. Organizarea si administrarea procesului de management al riscurilor
III. De la Basel II la Basel III/CRD IV
B.4.3 INTERMEDIERE SI DEZINTERMEDIERE
B.4.4 COSTURI SI POLITICI DE PRETURI
B.4.5 MANAGEMENT FINANCIAR
B.4.6 STANDARDE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE

MODULUL C - ETICA PROFESIONALA. INTRODUCERE IN MANAGEMENT SI MARKETING
C.1 ETICA 377
C.1.1 COMPORTAMENTUL SI GANDIREA ETICA
C.1.2 ETICA IN AFACERI
C.1.3 INSTITUTIILE DE CREDIT SI ETICA BANCARA
C.2 NOTIUNI DE MARKETING 404
C.2.1 IMPORTANTA MARKETINGULUI PENTRU O INSTITUTIE DE CREDIT
C.2.2 CORELATIA DINTRE SEGMENTAREA COMPORTAMENTALA SI STRATEGIA DE MARKETING
C.2.3 MARKETINGUL IN ACTIVITATILE DE RETAIL, CORPORATE SI PRIVATE BANKING
C.3 NOTIUNI DE MANAGEMENT 418
C.3.1 PLANIFICAREA, CA FUNCTIE A MANAGEMENTULUI
C 3.2 CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE
BIBLIOGRAFIE 433
  PREZENTARE:
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: