PROIECTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE ÎN CONTEXT LOGIC COMPUTAŢIONAL

  CUPRINS:
1. SISTEME INTELIGENTE 11
1.1. Probleme si rezolvarea problemelor 11
1.2. Sisteme inteligente 19

2. PRINCIPIUL SINERGETIC IN PROIECTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE 24
2.1. Integrarea sinergetica functionala 25
2.2. Integrarea sinergetica structurala 27
2.3. Integrarea sinergetica informationala 30
2.4. Integrarea sinergetica comportamentala 34
2.5. Integrarea sinergetica cu mediul si cu factorul uman 44

3. PRICIPIUL CONCEPTUALIZARII IN PROIECTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE 49
3.1. Dimensiunea ontologica 50
3.2. Dimensiunea semiotica 51
3.3. Dimensiunea logica 54
3.4. Dimensiunea de interconectare 58

4. PRINCIPIUL SUFICIENTEI IN PROIECTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE 71
4.1. Nivelul de inteligenta 71
4.2. Harta capabilitatilor sistemelor inteligente 74

5. PRINCIPIUL FIZIC IN PROIECTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE 78
5.1. Structurile fizice suport ale sistemelor inteligente 78
5.2. Conceptul de semnal in realizarea principiului fizic 80

6. CONTEXTUL LOGIC DE DEZVOLTARE AL SISTEMELOR INTELIGENTE 82

7. FORMALISMUL REPREZENTARII CUNOSTINTELOR IN LOGICA PROPOZITIILOR 86
7.1. Formalizarea simbolica in logica propozitiilor 86
7.2. Semantica reprezentarii cunostintelor in logica propozitiilor 89
7.3. Relationarea cunostintelor in logica propozitiilor 92

8. PRELUCRAREA PROPOZITIILOR LOGICE. FORME NORMALE SI CLAUZE 95
8.1. Forme normale 95
8.2. Clauze 97

9. METODE DE DEDUCERE IN LOGICA PROPOZITIILOR 100
9.1. Structuri de reguli de productie 101
9.2. Metoda rezolutiei 106
9.3. Circuite logice de deductie bazate pe semnificarea regulilor. Circuite - regula 108
9.4. Model de aplicare a metodelor de deducere pentru un sistem inteligent de rezolvare a unei probleme de verificare in contextul logicii propozitiilor 111
9.4.1. Sistem inteligent bazat pe reguli de productie 114
9.4.2. Sistem inteligent bazat pe rezolutie 117
9.4.3. Sistem inteligent bazat pe circuit logic de deductie 120

10. REPREZENTAREA CUNOSTINTELOR IN LOGICA PREDICATELOR 124
10.1. Formalizarea cunostintelor in logica predicatelor 124
10.2. Semantica reprezentarii cunostintelor in logica predicatelor 128
10.2.1. Semnificarea formulelor instantiate 133
10.2.2. Semnificarea formulelor neinstantiate 135

11. RELATIONAREA CUNOSTINTELOR IN FORMALISMUL LOGICII PREDICATELOR 142
11.1. Interconectarea prin variabile si predicate 143
11.2. Protocolul de interconectare prin variabile bazat pe substitutie 147
11.3. Protocolul de interconectare prin simboluri predicative si functionale ca atribute 153
11.3.1. Dezvoltarea interconectarii prin simboluri predi-cative si functionale ca atribute pentru o baza de cunostinte 157

12. PRELUCRAREA FORMALA A FRAZELOR IN LOGICA PREDICATELOR 161
12.1. Transformarea frazelor in forme normale prenex 162
12.2. Transformarea frazelor in forme normale Skolem 163
12.3. Prelucrarea cunostintelor la nivel de clauze 164

13. METODE DE DEDUCERE IN LOGICA PREDICATELOR 167
13.1. Structuri de reguli de productie in logica predicatelor 167
13.2. Metoda rezolutiei in logica predicatelor 169
13.3. Metoda circuitelor de deductie 174

14. ANALIZA APLICARII METODELOR DE DEDUCERE PENTRU UN SISTEM INTELIGENT IN CONTEXTUL LOGICII PREDICATELOR 176
14.1. Sistem inteligent bazat pe reguli de productie 179
14.2. Sistem inteligent bazat pe metoda rezolutiei 188
14.3. Sistem inteligent bazat pe circuit logic de deductie 194

15. CICLUL DE VIATA AL SISTEMELOR INTELIGENTE 201
15.1. Caracteristicile de utilizare / exploatare ale sistemelor inteligente 201
15.2. Procesele ciclului de viata ale sistemelor inteligente 204

BIBLIOGRAFIE 209
  PREZENTARE:
Proiectarea sistemelor inteligente se constituie ca una dintre problemele specifice privind dezvoltarea unui nou tip de produse si servicii tehnice care vor interactiona din ce in ce mai mult cu contextul uman, social si tehnic actual si viitor.

Dintre directiile teoretice si practice elaborate de domeniul inteligentei artificiale se evidentiaza cadrul logicii propozitiilor si predicatelor ca solutie de realizare a rationamentului, respectiv gandirii logice.

De asemenea, fundamentarea metodelor si tehnicilor de proiectare se realizeaza conform principiilor specifice determinate care vor identifica directiile de implementare a rezultatelor teoretice in realizarea de sisteme inteligente care isi desfasoara functiile in conditii de efectivitate si eficacitate / eficienta.

Avand in vedere perspectivele amintite, cartea propune o metodologie integrata de proiectare a sistemelor inteligente in contextul logic computational. Astfel au fost identificate principiile generale de proiectare specifice dezvoltarii sistemelor inteligente ca produse furnizoare de servicii specifice. Aceste principii au fost ulterior considerate in cadrul teoretic al logicii, evidentiindu-se aspectele caracteristice ale logicii propozitiilor si predicatelor in formalizarea si prelucra¬rea cunostintelor, precum si in realizarea proceselor de deducere corespunzatoare, fiind, in acest fel, specificat contextul logic computational al proiectarii sistemelor inteligente.

De asemenea, sunt identificate si definite caracteristicile de utilizare si exploatare ale sistemelor inteligente, precum si ciclul de viata al acestora.

Prin problematica tratata, cartea se adreseaza mediilor de proiectare si de cercetare tehnica din domeniile inteligentei artificiale, mecatronicii si roboticii, precum si mediului universitar.

Prof.univ.dr.ing. Ioana ARMAS
  PREFATA:
Prof. univ. dr. ing. Ioana Armas, absolventa a Universitatii Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Mecanica, sectia de Mecanica fina. Doctor in stiinte tehnice, specialitatea Fiabilitate, cu teza Fiabilitatea sistemelor mecatronice. Este cadru didactic la Facultatea de Electronica, Automatica si Informatica Aplicata a Universitatii Hyperion din Bucuresti.

Principalele domenii de cercetare, in care a publicat numeroase carti, articole si comunicari stiintifice la conferinte nationale si internationale, sunt: fiabilitatea, mecatronica si robotica.
  CUVINTE CHEIE: