ASISTENTA SOCIALA A PERSOANELOR VARSTNICE IN ROMANIA

  CUPRINS:
Lista abrevierilor
Prefata

1. Abordari conceptuale si caracteristici ale batranetii
1.1. Delimitari conceptuale ale batranetii
1.2. Drepturile persoanelor varstnice

2. Populatia varstnica la nivel national
2.1. Marimea si structura populatiei varstnice pe sexe grupe de varsta si medii de rezidenta
2.2. Situatia socio-economica a persoanelor varstnice
2.3. Aspecte referitoare la starea de sanatate a persoanelor varstnice

3. Asistenta sociala a persoanelor varstnice din Romania
3.1. Beneficiile sociale destinate persoanelor varstnice
3.2. Serviciile sociale destinate persoanelor varstnice
3.3. Institutii implicate in furnizarea serviciilor sociale si mod de finantare

4. Evaluarea calitatii serviciilor sociale destinate varstnicilor din municipiul Bucuresti
4.1. Evaluarea calitatii serviciilor sociale din perspectiva furnizorilor
4.2. Evaluarea calitatii serviciilor sociale din perspectiva beneficiarilor

5. Aspecte actuale privind cercetarile in domeniul serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice

Bibliografie.
  PREZENTARE:
Editie bilingva, romana/engleza.

Aceasta carte a fost elaborata in cadrul proiectului NUCLEU SOACT III - „Metodologie de evaluare a implementarii strategiei nationale de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele varstnice”, contract cu numarul PN 09-420202, implementat de INCSMPS - Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si Protectiei Sociale (INCSMPS).

Uniunea Europeana a desemnat 2012 drept Anul european al imbatranirii active si al solidaritatii intre generatii ca raspuns la provocarile demografice cu care se confrunta tarile membre. Fenomenul imbatranirii populatiei trebuie transformat in oportunitate prin dezvoltarea unei culturi a imbatranirii active. Furnizorii de servicii de asistenta sociala trebuie sa invete sa-si trateze beneficiarii ca pe niste persoane-resursa ale comunitatii lor stimuland traiul independent si participarea acestora la viata sociala.
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: