PRODUSE SI SERVICII MECATRONICE

  CUPRINS:
IntroducereV

1. Sisteme mecatronice. Competitivitatea tehnică a întreprinderii1
1.1. Sisteme mecatronice - definiţii şi obiective1
1.2. Competitivitatea întreprinderii3
1.2.1. Calitatea - metrică a competitivităţii întreprinderii9

2. Produse mecatronice16
2.1. Definirea conceptului de produs mecatronic16
2.2. Tipuri de produse mecatronice22
2.2.1. Produse mecatronice dezvoltate la nivel macroscopic23
2.2.1.1. Produse mecatronice de tip robot23
2.2.1.1.1. Roboţi de manipulare cu bază fixă24
2.2.1.1.2. Roboţi de manipulare cu bază mobilă27
2.2.1.2. Produse mecatronice de tip vehicule28
2.2.1.3. Produse mecatronice care acţionează mecanic asupra
mediului prin care îşi realizează funcţia30
2.2.1.4. Produse optomecatronice, cu clasa de produse mecaoptronice31
2.2.1.5. Produse mecatronice distribuite35
2.2.1.6. Produse mecatronice pentru fabricaţie37
2.2.1.7. Produse mecatronice de tip roboţi umanoizi37
2.2.1.8. Produse mecatronice pentru susţinerea funcţiilor biologice
şi pentru asistare şi reabilitare43
2.2.2. Produse mecatronice de tip microsisteme şi nanosisteme44

3. Servicii mecatronice47
3.1. Definirea conceptului de serviciu mecatronic47
3.2. Tipuri de servicii mecatronice51
3.2.1. Servicii mecatronice de manipulare a unor obiecte fizice52
3.2.2. Servicii mecatronice de transport52
3.2.3. Servicii mecatronice medicale55
3.2.4. Servicii mecatronice de asistenţă55
3.2.5. Servicii mecatronice de explorare56

4. Contextul structural de dezvoltare a produselor şi serviciilor mecatronice57

5. Ciclul de viaţă al produselor şi serviciilor mecatronice70
5.1. Conceptul de ciclu de viață70
5.2. Ciclul de viaţă al produselor mecatronice71
5.2.1. Identificarea şi desfăşurarea ciclului de viaţă al produselor mecatronice71
5.2.2. Integrarea sinergetică a proceselor ciclului de viaţă
al produselor mecatronice76
5.3. Ciclul de viaţă al serviciilor mecatronice86
6. Dezvoltarea contextului funcţional global al produselor
şi serviciilor mecatronice90

7. Dezvoltarea dimensiunii funcţionale de mişcare a sistemelor mecatronice92
7.1. Manipularea de tip umanoid în mediul de lucru93
7.2. Navigarea în mediul de lucru104
7.3. Acţiune celulară în şi/sau asupra mediului de lucru107
7.4. Aspecte cinematice şi dinamice ale mişcării108
7.5. Specificarea operaţională a mişcărilor116

8. Dezvoltarea dimensiunii funcţionale de procesare a sistemelor mecatronice125
8.1. Reprezentarea operaţională a procesării125
8.2. Operaţia de cuantificare130
8.3. Operaţia de filtrare131
8.4. Operaţia de modulare şi de demodulare139
8.5. Operaţia de conversie între reprezentarea continuă şi cea discontinuă
a semnalului141
8.6. Operaţia de conversie între reprezentarea discontinuă şi cea continuă
a semnalului143
8.7. Operaţia de amplificare145
8.8. Operaţia de codificare. Decodificarea145
8.9. Operaţia de multiplexare149
8.10. Operaţia de demultiplexare151
8.11. Transformarea de tip a semnalelor158
8.12. Operaţii matematice şi logice elementare162
8.13. Operaţii de manipulare a semnalelor interpretate şi codificate ca date172

9. Dezvoltarea dimensiunii funcţionale conceptuale a sistemelor mecatronice178
9.1. Tipuri de informaţii în dezvoltarea dimensiunii conceptuale178
9.2. Structuri de date şi informaţii. Operaţii specifice de prelucrare183
9.2.1. Scheme / structuri de prelucrare a datelor şi informaţiilor184
9.2.2. Structuri de date şi informaţii şi operaţii specifice de prelucrare189
9.3. Reprezentarea şi structurarea cunoştinţelor205
9.3.1. Reprezentarea şi structurarea cunoştinţelor în logica propoziţiilor205
9.3.2. Reprezentarea şi structurarea cunoştinţelor în logica predicatelor218

10. Dezvoltarea dimensiunii funcţionale de percepţie a sistemelor mecatronice227

Bibliografie236
  PREZENTARE:
  PREFATA:
Nivelul ridicat al complexităţii problematicilor privind realizarea de produse şi servicii în cadrul diversificat şi dinamic al competitivităţii şi utilităţii individuale şi sociale al acestora, impune considerarea de către întreprinderile moderne din domeniul tehnic şi tehnologic a necesităţii definirii unui nou tip de ofertă.
Din această perspectivă, mecatronica, prin eterogenitatea, multidimensionalitatea şi multidisciplinaritatea sa, reprezintă baza teoretică şi practică a dezvoltării de soluţii noi, inovatoare în ceea ce priveşte generarea unui nivel superior al ofertei tehnice şi tehnologice.
Ca urmare, crearea unui cadru industrial specific impune identificarea şi explicitarea tipurilor de produse şi servicii mecatronice în relaţie atât cu aspectele competitivităţii, cât şi cu domeniile ştiinţifice, tehnice şi metodologice definitorii pentru dezvoltarea soluţiilor corespunzătoare.
Astfel, cartea tratează domeniul extins al mecatronicii, respectiv al dezvoltării produselor şi serviciilor mecatronice în condiţiile realizării competitivităţii întreprinderilor, adresându-se mediilor de proiectare şi de cercetare tehnică şi tehnologică, industriei tehnice, specialiştilor din domeniile mecatronicii, roboticii, electronicii, software-ului, mecanicii de precizie, precum şi mediului universitar tehnic şi tehnologic.

Autorul
  CUVINTE CHEIE: