CENTENARUL ENERGETICII ROMÂNEȘTI

  CUPRINS:
NOTIUNI INTRODUCTIVE / 1
1. Marile descoperiri stiintifice care au pus bazele electricitatii / 1
2. Electrificarea Romaniei / 7

Partea I. ELECTRIFICAREA ROMANIEI IN PERIOADA 1882 - 1918 / 13
1. Introducere / 15
2. Energetica generala / 17
3. Realizari importante in domeniul termoenergetic / 20
4. Realizari importante in domeniul hidroenergetic / 31
5. Realizari importante in domeniul electroenergetic / 38
6. Personalitati cu contributii la dezvoltarea electricitatii romanesti in etapa 1882-1918 / 44
7. Invatamantul electrotehnic - energetic / 46

Partea a II-a. ELECTRIFICAREA ROMANIEI IN PERIOADA 1918-2018. „CENTENARUL ENERGETICII ROMANESTI’’ / 49
1. Perioada 1918-1947 / 51
1.1. Introducere / 51
1.2. Energetica generala / 52
1.3. Realizari principale in domeniul termoenergetic / 59
1.4. Realizari principale in domeniul hidrooenergetic / 68
1.5. Realizari principale in domeniul electroenergetic / 72
1.6. Concluzii privind electrificarea tarii in perioada 1918 - 1947 / 78
1.7. Personalitati care au contribuit la dezvoltarea electricitatii romanesti in perioada dintre cele doua razboaie (1918-1947) / 79
1.8. Invatamantul electrotehnic-energetic / 82
2. Perioada de la al doilea razboi mondial pana in 1990 (1948-1990) / 86
2.1. Introducere / 86
2.2. Industria proprie de constructii de masini si electrotehnica / 87
2.3. Executia obiectivelor energetice / 92
2.3.1. Introducere / 92
2.3.2. Trustul Hidroconstructia (T.C.H.) / 92
2.3.3. Trustul Energoconstructia (T.E.C.) / 96
2.3.4. Trustul Energomontaj (T.Eg.M.) / 99
2.3.5. Trustul Electromontaj (T.E.M) / 105
2.3.6. Intreprinderea Nuclearmontaj - I.N.M. / 107
2.4. Proiectarea obiectivelor energetice / 108
2.4.1. Institutul de Studii si Proiectari Energetice (ISPE) / 108
2.4.2. Institurul de Studii si Proiectari Hidroenergetice (ISPH) / 110
2.4.3. Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice (ICEMENERG) / 110
2.4.4. I.C.N. Pitesti / 113
2.5. Energetica generala / 114
2.5.1. Introducere / 114
2.5.2. Evolutia si structura puterii instalate in centralele electrice din SEN / 122
2.5.3. Evolutia si structura productiei de energie electrica / 123
2.6. Termoenergetica / 125
2.6.1. Introducere / 125
2.6.2. Realizarea obiectivelor termoenergetice / 127
2.6.3. Exploatarea centralelor termoelectrice / 175
2.6.3.1. Lantul conversiilor intr-o centrala termoelectrica cu abur / 175
2.6.3.2. Fluxuri de materiale si de energie / 176
2.6.3.3. Parametrii ciclului termic / 179
2.6.3.4. Schemele ciclului termic / 181
2.6.3.5. Instalatii termomecanice / 182
2.6.4. Productia de energie electrica in centrale termoelectrice / 185
2.6.5. Consumul specific de combustibil conventional in centralele termoelectrice / 186
2.6.6. Randamentul productiei de energie electrica / 187
2.6.7. Evolutia puterii instalate in centralele termoelectrice de termoficare din SEN / 188 2.6.8. Evolutia si structura productiei de energie termica in centralele termoelectrice de termoficare [3] / 188
2.6.9. Consumul specific de combustibil conventional pentru producerea energiei termice, in centralele termoelectrice de termoficare / 190
2.6.10. Concluzii / 190
2.7. Hidroenergetica / 192
2.7.1. Introducere / 192
2.7.2. Conceptia de amenajare hidroenergetica. Centrale hidroelectrice subterane si supraterane / 192
2.7.3. Realizarile in hidroenergetica in perioada 1950-1990 / 194
2.8. Principalele realizari in domeniul energeticii nucleare / 223
2.9. Realizarile principale in electroenergetica / 226
2.10. Energetica resurselor regenerabile de energie / 249
2.11. Personalitati marcante care au contribuit la dezvoltarea electricitatii romanesti / 249
2.12. Invatamantul electrotehnic-energetic / 253
2.13. Concluzii pentru etapa 1948-1989 / 256
3. Perioada de dupa anul 1990 (1990-2018) / 258
3.1. Introducere / 258
3.2. Energetica generala / 257
3.3. Realizari in termoenergetica / 271
3.4. Realizari in hidroenergetica / 287
3.5. Realizari in energetica nucleara / 297
3.6. Realizari in energetica resurselor regenerabile de energie / 303
3.7. Realizari in electroenergetica. Starea actuala a Sistemului Energetic National -SEN / 306
3.8. Personalitati cu contributii la dezvoltarea energeticii romanesti in etapa 1990 - 2018 / 320
3.9. Invatamantul universitar energetic / 321

Partea a III-a. ENERGETICA ROMANEASCA INCOTRO / 325
1. Introducere / 327
2. Energetica - factor important de dezvoltare economica si de crestere a bunastarii generale in Romania / 330
2.1. Introducere / 330
2.2. Starea economiei nationale / 332
2.2.1. Introducere / 332
2.2.2. Cresterea economica pe baze sustenabile / 333
2.2.3. Modelul de crestere economica aplicat in Romania / 334
2.2.4. Starea economiei Uniunii Europene / 334
2.2.5. Capitalul de dezvoltare / 335
2.2.6. Decapitalizarea umana a economiei si energeticii / 335
2.3. Care sunt solutiile Romaniei / 336
2.3.1. Asigurarea resurselor financiare / 336
2.3.2. Exploatarea mai eficienta si in interes national a resurselor energetice / 337
2.3.3. Capitalul autohton in sistemul bancar / 337
2.3.4. Relatia Romaniei cu Uniunea Europeana / 338
2.3.5. Rolul agriculturii in economia nationala / 338
2.3.6. Rolul invatamantului si educatiei / 338
2.3.7. Rolul coeziunii sociale / 339
2.4. „Constrangerile si gradele de libertate’’ ale Romaniei in politica economica, ca membru UE / 342
2.5. „Ce politica economica trebuie sa duca in continuare Romania” / 342
2.5.1. „O politica economica sub constrangeri mari, dar cu utilizarea gradelor de libertate pe care le are’’ / 342
2.5.2. „O politica de reindustrializare’’ / 343
2.5.3. Reactualizarea politicii si strategiei energetice / 343
2.6. Concluzii / 345
3. Probleme actuale ale energeticii romanesti / 346
3.1.Functionarea SEN interconectat cu Sistemul Energetic European coordonat de ENTSO-E / 346
3.1.1. Introducere / 346
3.1.2. Reteaua Europeana a Operatorilor de Transport si de Sistem pentru Energie Electrica - ENTSO-E / 347
3.1.3. Politica Uniunii Europene in domeniul energiei si mediului / 348
3.1.4. Asigurarea Uniunii Europene cu resurse primare de energie / 350
3.2. Resursele primare de energie ale Romaniei / 352
3.3. Piata angro de energie electrica si dezvoltarea Sistemului Electroenergetic National / 353
3.3.1. Introducere / 353
3.3.2. Structura pieteii angro de energie electrica / 354
3.3.3. Functionarea si dezvoltarea pietei angro de energie electrica / 357
3.3.4. Concluzii privind functionarea pietei angro de energie electrica / 359 3.4. Piata europeana unica de energie electrica / 360 3.4.1. Introducere / 360
3.4.2. Cuplarea pietelor de energie electrica / 361
3.4.3. Concluzii / 362
3.5. Solutii moderne de realizare a centralelor termoelectrice, pentru cresterea sigurantei si eficientei in functionare si reducerea impactului asupra mediului inconjurator / 363
3.5.1. Introducere / 363
3.5.2. Solutii moderne de realizare a centralelor termoelectrice cu carbune / 365
3.5.2.1. Arderea in stare pulverizata a carbunelui / 367
3.5.2.2. Arderea in pat fluidizat atmosferic a carbunelui / 369
3.5.3. Solutii de reducere a impactului centralelor termoelectrice cu carbune asupra mediului inconjurator / 370
3.5.3.1. Introducere / 370
3.5.3.2. Captarea si depozitarea CO2 / 371
3.5.4. Automatizarea grupurilor termoenergetice de mare putere / 374
3.5.5. Solutii de realizare a centralelor termoelectrice cu ciclu combinat gaze - abur / 377
3.5.5.1. Introducere / 377
3.5.5.2. Turbina cu gaze / 380
3.5.6. Concluzii / 386
3.6. Solutii de realizare a centralelor nucleare / 386
3.6.1. Introducere / 386
3.6.2. Constructia si functionarea centralelor nucleare / 387
3.6.3. Concluzii / 399

Partea a IV-a. ORIENTARI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU SI LUNG / 401
1. Orientari strategice energetice coerente in interes national pentru specialisti / 403
2. Concluzii privind electrificarea, politica si strategia energetica a Romaniei / 411
BIBLIOGRAFIE / 414

DESPRE AUTOR

Prof. dr. ing.Victor VAIDA, s-a nascut in satul Cincis, comuna Teliuc, judetul Hunedoara, la data de 13 septembrie 1945. A urmat cursurile Facultatii de Electrotehnica din Timisoara, Sectia Electroenergetica, pe care le-a absolvit in anul 1968.

Activitate profesionala. A inceput activitatea in anul 1968, ca inginer stagiar la Trustul Energomontaj Bucuresti, Santierul Termocentrala Mintia-Deva, unde a participat la montarea si punerea in functiune a primei etape a termocentralei Mintia, formata din patru grupuri de 210 MW, pana la 1 ianuarie 1972. In perioada 1972-1974 a facut o specializare la firma Siemens - Germania, pentru punerea in functiune a centralelor electrice si nucleare, fiind inginer de punere in functiune la Centrala Termoelectrica Emdem si Nucleara Biblis (2 grupuri, de 1200 si 1300 MW, cele mai mari din lume la acel moment) din R.F. Germania. Intors in tara a participat la montarea, punerea in functiune si exploatarea centralelor termoelectrice Rovinari (4 grupuri de 330 MW), Turceni (8 grupuri de 330 MW), si Mintia (6 grupuri de 210 MW), in perioada 1975-1989, in calitate de director general si director tehnic, Dupa 1989 a fost viceprimar la Primaria Judetului Hunedoara, deputat in Parlamentul Romaniei, Camera Deputatilor (1990-1992), vicepresedinte cu probleme de Productie, Transport si Distributie la RENEL Bucuresti (1991-1993), presedintedirector general la RENEL Bucuresti (1993-1995), director general (1995-2005) si director tehnic (2005-2008) la S.C. Electrocentrale Deva, prefect al judetului Hunedoara (oct 2004-martie 2005). Dupa 2008, a fost presedinte la S.C. TMP Bucuresti S.A. si presedinte - director general la S.C. Power Plant Fagaras.

Activitate didactica. A inceput activitatea didactica in anul 1997, in calitate de conferentiar universitar la Facultatea de Energetica, Universitatea din Oradea (19972001), apoi profesor universitar (2001-2015), predand cursul „Bazele energeticii si conversia energiei“. Din anul 2007 este profesor universitar asociat la Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica, (Sectia energetica), Universitatea din Petrosani, predand cursurile ,,Partea electrica a centralelor electrice’’ si ,,Piata de energie electrica“. In perioada 2005-2010 a fost profesor universitar asociat la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Universitatea Politehnica din Timisoara, masterat energetic, predand cursul „Probleme speciale ale consumatorilor de energie electrica“.

Activitate stiintifica si culturala. Activitatea stiintifica s-a materializat in 18 carti si peste 200 de articole si conferinte in domeniul energetic, in tara si in strainatate. A fost coordonator, autor sau colaborator la peste 100 de proiecte de cercetare-dezvoltare, pe baza de contract / grant sau lucrari de cercetare / dezvoltare / modernizare in domeniul energetic si studii in domeniul energetic. Ca presedinte al Comitetului Membru Roman al Consiliului Mondial al Energiei si presedinte RENEL, a fost organizator al Conferintei Nationale de Energie - Neptun (1994). Este organizator al Conferintei Nationale de Energetica, Simpozionului de Siguranta in
Functionare a Sistemelor Energetice, Simpozionului de Informatica si Automatizari in Energetica, in perioada 1991-2018. Este consultant pentru firme din tara si din strainatate, pentru probleme din domeniul energetic: studii de solutie si fezabilitate pentru investitii de centrale termoelectrice pe carbune, de mare putere, cu parametrii supracritici si ultra-supracritici; centrale cu ciclu combinat cu gaze naturale, cu performanta ridicata; centrale de cogenerare pe gaze; centrale pe resurse regenerabile etc. Este membru a colectivul de specialisti pentru realizarea Studiului ,,Energetica in Tranzitie - 2050“ in cadrul EUREL - Bruxelles (Asociatia Societatilor Inginerilor Electrotehnicieni, Energeticieni si din Telecomunicatii). In cadrul activitatii culturale, ca presedinte a Asociatiei ,,Cincisenii’’ (Cincis - jud. Hunedoara) a fost organizator al Festivalurilor de Muzica Populara ,,Floare mandra de Cincis“, Concursuri de colinzi etc..

Activitate manageriala, internationala si sociala. In cadrul activitatii manageriale a fost: presedinte - director general sau vicepresedinte al RENEL; director general, sau director tehnic la centralele electrice Mintia, Rovinari, Turceni; seful grupului parlamentar ecologist-social democrat din Camera Deputatilor; membru al comisiilor economice si de mediu ale Camerara Deputatilor; vicepresedinte al comitetului interparlamentar Romania-China; secretar al comitetului interparlamentar RomaniaGermania; secretar al comitetului interparlamentar Romania-Argentina; membru al Comitetului de Directie al UNIPEDE (Uniunea Internationala a Producatorilor si Distribuitorilor de Energie Electrica) - Paris; seful delegatiei Romaniei la Comisia Europeana (Bruxelles), pentru negocierea „Cartei Europene a Energiei”; membru al Comisiei de Energetica a Academiei Romane; presedinte al Comitetului Membru Roman al Consiliului Mondial al Energiei; presedintele Consiliului de Conducere al Patronatului ELPEGA (Petrol, Gaze, Energie); vicepresedintele Patronatului CONPIROM (Industrie); presedintele ARIST (Asociatia Romana pentru Istoria Stiintei si Tehnicii) si membru fondator; presedinte si prim-vicepresedinte al SIER (Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania); membru al Comisiei „Eficienta XXI” - ONU, Geneva; membru al Asociatiei de Promovare a Calitatii; membru de onoare al Comitetului Facultatii de Energetica Bucuresti; membru al Comitetului Business ,,Area Generation” Eurelectric - Bruxelles; membru de Onoare a MEE - Societatea Inginerilor Electrotehnicieni si de Telecomunicatii din Ungaria; membru AGIR; membru si membru onorific al Comitetului Membru Roman al Consiliului Mondial al Energiei; membru al Adunarii Generale a EUREL - Bruxelles (Asociatia Societatilor Inginerilor Electrotehnicieni, Energeticieni si din Telecomunicatii) (2002-2018), membru al Comitetului Executiv (2008-2015), presedinte executiv (2011-2013), vicepresedinte (2014-2015), presedinte (2015-2016).
  PREZENTARE:
CUVANT INAINTE

Domnul profesor Victor Vaida, distins energetician, fost presedinte al Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei si fost presedinte al RENEL, ne-a obisnuit cu contributii editoriale deosebit de interesante. Din lungul sir de carti publicate as mentiona aici „Strategia energetica a Romaniei. Orientari strategice pe termen mediu si lung”, Bucuresti, Editura AGIR, in care autorul priveste catre viitor, propunand transpunerea in practica a unei strategii sectoriale, corelata cu obiectivele pe termen lung ale dezvoltarii societatii romanesti.

Acum domnul profesor Victor Vaida ne bucura cu publicarea unei noi carti, de data aceasta oferind in primul rand o privire retrospectiva. Este vorba de „Centenarul Energeticii”, carte care isi propune sa omagieze contributiile celor care au activat dea lungul ultimului secol in acest frumos domeniu al ingineriei. Volumul actual este o forma extinsa a capitolului cu care domnul profesor Victor Vaida a contribuit la Volumul omagial al Sectiei de Stiinte Tehnice a Academiei Romane, ,,Istoria Stintelor Tehnice”, editat de acad. Dorel Banabic, din cadrul amplului proiect „Civilizatie Romaneasca”, elaborat sub coordonarea Vicepresedintelui Academiei Romane, acad. Victor Spinei.

Depasind putin aria temporala asteptata la aflarea titlului, cartea face o prezentare pe etape a evolutiei energeticii din aceasta arie geografica, incepand cu 1882 si pana in zilele noastre. Autorul discerne cateva perioade definitorii, fiecare cu caracteristicile si obiectivele ei: inceputurile insularizate (1882-1918), initierea electrificarii zonale (1918-1947), realizarea sistemului energetic national (1947-1990) si perioada de dupa 1990. Sunt prezentate succint principalele realizari in termoenergetica, hidroenergetica si electroenergetica si sunt amintite personalitatile si institutiile implicate in dezvoltarea sectorului. Un amplul capitol este destinat prezentarii unei perspective, in care autorul ne propune o viziune proprie asupra dezvoltarii energeticii romanesti in conditiile economiei de piata si ale integrarii in sistemul energetic european. Cartea, elaborata de o personalitate a domeniului, este interesanta, de larga respiratie, si aduce o frumoasa contributie la literatura de specialitate, in acest an incarcat de semnificatii.

Acad. Mihail Viorel BADESCU
Bucuresti, Septembrie 5, 2018

,,OMAGIU adus in anul CENTENARULUI MARII UNIRI, tuturor romanilor care au luptat pentru drepturile nationale si sociale si unitatea poporului roman”
  PREFATA:
Cartea „Centenarul energeticii romanesti” editata in anul CENTENARULUI MARII UNIRI, doresc sa fie in acelasi timp si un OMAGIU adus generatiilor de energeticieni (personalitati, specialisti si lucratori) care au realizat electrificarea tarii.

Electrificarea a inceput in anul 1882, cand s-a deschis era electricitatii si a continuat pana in zilele noastre, avand o contributie importanta la dezvoltarea economica, sociala si culturala a tarii, si trebuie continuata in noile conditii nationale, europene si globale.

Prezentarea Istoriei energeticii romanesti este pentru prima data structurata pe etape istorice grupate pe doua mari perioade: De la inceputuri pana la primul razboi mondial (1882-1918) si Centenarul energeticii romanesti (1918-2018), impartit la randul sau in trei perioade: dintre cele doua razboaie mondiale (1918-1947); de la al Doilea Razboi Mondial pana in anul 1990 (1948-1989) si de dupa anul 1990 (1990-2018).

Pentru prima data, in fiecare etapa, se face o prezentare separata a partilor componentele ale energeticii: energetica generala, termoenergetica, hidroenergetica, energetica nucleara, energetica resurselor regenerabile de energie si electroenergetica.

Cartea „Centenarul energeticii romanesti” cuprinde doua capitole introductive si mai multe capitole grupate pe patru parti.

In cele doua capitole de inceput al cartii „Notiunile introductive” sunt prezentate marile descoperiri stiintifice la nivel mondial care au pus bazele electricitatii si cele la nivel national care au pus bazele electrificarii Romaniei, electrificare ce reprezinta una dintre realizarile tehnice principale ale Romaniei. Studiile teoretice si aplicatiile practice realizate la nivel mondial erau cunoscute de fizicienii si inginerii romani, cu preocupari in domeniul electricitatii si care le-au folosit la realizarea unor studii si aplicatii originale, ca realizari romanesti, cunoscute in istoria energeticii.

In continuare, prima parte in care sunt grupate 7 capitole, se refera la Electrificarea Romaniei in perioada 1882 - 1918. Aceasta perioada este caracterizata printr-o evolutie fara orientari stabilite prin legi, bazata pe initiativele administratiilor locale, cu scopul realizarii iluminatului electric stradal si casnic, cea mai folosita solutie fiind cu o centrala electrica pentru o localitate, un obiectiv industrial, cultural sau de sanatate si distributia energiei electrice la joasa tensiune. In urmatoarea etapa de dezvoltare s-au realizat electrificarile zonale, prin interconectarea a cel putin doua centrale electrice si cu distributia energiei electrice la medie tensiune. Resursele energetice primare folosite in centralele termoelectrice au fost carbunele si petrolul. In aceasta etapa sau construit mai multe centrale termoelectrice dar si unele centrale hidroelectrice pe raurile interioare. Echipamentele energetice folosite la realizarea instalatiilor energetice erau procurate din import.

Partea a II-a, intitulata Electrificarea Romaniei in perioada 1918 - 2018 - CENTENARUL ENERGETICII ROMANESTI, trateaza perioada centenarului in trei etape, fiecare intr-un capitol distinct:

1) Perioada 1918 - 1947, caracterizata printr-o evolutie in conditii de economie liberala, fara ca statul sa aiba o participare majora la investitiile energetice. S-a continuat constructia de termocentrale si hidrocentrale, precum si extinderea de retele electrice de transport si distributie a energiei electrice pentru electrificare. S-au format sistemele energetice locale si regionale care apoi s-au interconectat pentru cresterea continuitatii in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor. S-au realizat primele societati de electricitate, institute de proiectare, organizatii de constructii-montaj si fabrici pentru echipamente energetic, romanesti. S-a infiintat si dezvoltat invatamantul politehnic electrotehnic - energetic, la Iasi, Bucuresti si Timisoara.

2) Perioada 1948 - 1989, caracterizata de dezvoltarea intensa a electrificarii, prin formarea si dezvoltarea Sistemului Energetic National (S.E.N), interconectarea SEN cu sistemele energetice ale tarilor vecine si cu Sistemul Energetic Interconectat (SEI) si introducerea sistemului centralizat de termoficare. Resursele energetice principale folosite la producerea energiei electrice si termice au fost gazele naturale, petrolul, carbunele si energia apei.

Pentru realizarea in conditii bune a electrificarii s-au organizat pentru energetica: o industrie proprie de constructii de masini si electrotehnica; societati specializate pentru executia obiectivelor energetice; institute specializate de proiectare - cercetare. S-au format in scolile romanesti specialisti si lucratori pentru proiectare - cercetare, constructii - montaj, punere in functiune si exploatarea instalatiilor energetice.

3) Perioada 1990 - 2018, caracterizata de tranzitia economiei si energeticii romanesti, de la economie planificata centralizat la economia de piata. Are loc reorganizarea si restructurarea Sistemului Energetic National (SEN). Resursele energetice principale folosite pentru producerea de energie electrica si termica: carbunele, gazele naturale, petrolul, energia hidro, energia nucleara si resursele regenerabile de energie. Se separa Sistemul Energetic National (SEN) de Sistemul Energetic Interconectat (SEI), apoi functioneaza interconectat cu sistemele energetice ale unor tari vecine, iar in final se interconecteaza cu Sistemul Energetic European coordonat de UCTE. Aceasta perioada a electrificarii, se poate imparti in doua subperioade: de tranzitie spre economia de piata (1990 - 2000) si cu economie de piata (2000 - 2018). In anul 2000 se infiinteaza piata angro de energie electrica.

Partea a III-a, sub forma a 3 capitole, este intitulata „Energetica Romaniei incotro ”

Restructurarea, reorganizarea si privatizarea in SEN a avut efecte majore asupra dezvoltarii energeticii, precum si asupra economiei si nivelului de trai. Este necesara o noua politica si strategie energetica, prin care sa se propuna solutii de dezvoltare a energeticii romanesti in conditiile functionarii SEN interconectat cu Sistemul European coordonat de ENTSO-E, Romania membra UE si situatia geopolitica actuala si de perspectiva. In acest sens se propune un set de orientari strategice pe termen mediu si lung.

Partea a IV-a prezinta in finalul lucrarii Orientari strategice pe termen mediu si lung. Se propune un set de concluzii privind realizarea electrificarii Romaniei si politica si strategia de dezvoltarea pe termen mediu si lung a energeticii romanesti.

Mentionez ca, sub o forma restransa a materialelor din aceasta carte, s-a elaborat capitolul „Energetica’’, din Volumul omagial al Sectiei Tehnice a Academiei Romane „Istoria Stiintelor Tehnice’’, editat de domnul acad. Dorel Banabic, din cadrul amplului proiect „Civilizatie Romaneasca’’ coordonat sub conducerea Vicepresedintelui Academiei Romane, acad. Victor Spinei. Cu acest prilej aduc multe multumiri domnului acad. Dorel Banabic, seful Sectiei Tehnice a Academiei Romane si domnului acad. Viorel Badescu. De asemenea, multe multumiri domnului acad. Viorel Badescu pentru Cuvantului inainte la cartea de fata.

Multumiri conducerii SC Hidroconstructia Bucuresti, domnului Mihaita Fundeanu - director general, SC Hidroconstructia - Filiala Hunedoara - director general Ioan Radu si conducerii SC Energomontaj Bucuresti - director general Horea Stefanescu, pentru sprijinul financiar acordat editarii carti.

Multumiri conducerii Editurii AGIR pentru sprijinul acordat la editarea cartii.

Autorul
  CUVINTE CHEIE: