INGINERIA. ARTĂ SAU MEȘTEȘUG. VOL. I

  CUPRINS:
  PREZENTARE:
Erudiţie şi competenţă, tenacitate şi aplecare cu totul specială pentru cercetarea, în cele mai mici amănunte, a domeniului abordat - în cazul de faţă de o vastitate pe care nici chiar imaginaţia nu o poate cuprinde - iată doar cîteva dintre atuurile care fac din cartea intitulată INGINERIA - ARTĂ SAU MEŞTEŞUG de Prof. univ. em.dr. ing. Mircea BEJAN (cadru didactic al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca - Facultatea de Mecanică, are conducere de doctorat în specialitatea Inginerie mecanică, Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Preşedinte al Filialei Cluj a AGIR) o lectură extrem de utilă pentru cititorul de orice vîrstă, graţie fondului valoros de informaţii pe care-l pune la dispoziţie. Pe 472 de pagini, în 12 mari capitole, 104 subcapitole, peste 250 figuri şi fotografii, tabele şi folosindu-se o bibliografie impresionantă, la care se adaugă şi experienţa proprie, autorul - reputat pentru cărţile sale tehnice publicate anterior - evidenţiază practici inginereşti demne de a fi urmate, experienţe de dezvoltat şi principii de abordare a unor probleme specifice. Cu alte cuvinte, avem în faţă o „mică enciclopedie a realizărilor inginereşti”, scrisă riguros ştiinţific şi captivant, totodată.
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: