SENIORII ENERGIEI - continuare de tiraj 2016

  CUPRINS:
Cuvânt înainte7
DOAMNA ENERGETICII ROMÂNEŞTI (Hermina Albert)9
DOMNULUI PROFESOR, CU DRAGOSTE (Aureliu Leca)25
TENACITATEA CA VIRTUTE (Gleb Drăgan)43
„PIRATUL“ DE LA UZINA „G“ (Marius Sabin Peculea)55
RESPECT FAŢĂ DE OM ŞI MESERIE (Gheorghe Buliga)73
PROVOCAREA MESERIEI DE DISPECER (Iuliu Blechtal)85
OMUL CU VIZIUNE INTEGRATOARE (Virgil Muşatescu)97
EDUCAȚIA, CEA MAI PUTERNICĂ ARMĂ CARE POATE
SCHIMBA LUMEA (Nicolae Iliaș) 115
ENERGIA ESTE PROBLEMA NUMĂRUL UNU
A OMENIRII (Eugeniu Potolea)129
VĂ SALUT, DOM’PROFESOR (Eugen Constantin Isbăşoiu)141
O VIAŢĂ ÎN SLUJBA CERCETĂRII (Florin Teodor Tănăsescu)153
MAREA FAMILIE A DISPECERILOR ENERGETICI
(Octavian Lohan and Marian Cernat)167
ÎN TOT CEEA CE FACI, TREBUIE SĂ FII ECHILIBRAT
(Niculae Napoleon Antonescu)183
PRINCIPALA NOASTRĂ LUPTĂ ESTE CU NOI ÎNŞINE (Iulian Iancu)197
PERFORMANŢA INSPIRĂ (Mariana Gheorghe)215
ISPE, MON AMOUR (Anca Popescu)227
FERICIT ESTE CEL CARE A PUTUT CUNOAŞTE
CAUZELE LUCRURILOR (Miron Laurenţiu Goia)239
SUNTEM CEEA CE ADĂUGĂM LUMII (Niculae Niculescu)251
O CARTE BUNĂ ESTE O FAPTĂ BUNĂ (Ioan Ganea)267
MESERIA MI-A OFERIT SATISFACŢII EXTRAORDINARE
(Gheorghe Radu)281
NU M-A SPERIAT NICIUNUL DIN VALURILE VIEŢII
(Stelian Alexandru Iuliu Gal)295
EXCELENŢA GENEREAZĂ EXCELENŢĂ (Daniela Elena Scripcariu)309
SECRETELE UNUI ANTREPRENOR DE SUCCES
(Constantin Moldoveanu)323
OMUL CARE SFINŢEŞTE LOCUL (Ion Potârniche)341
FAPTELE MARI SE FAC CU OAMENI PASIONAŢI ŞI MODEŞTI
(Gheorghe Marcu) 361
O VIAŢĂ CA UN ROMAN (Nicolae Mogoreanu)369
RIGOARE, RIGOARE, RIGOARE (Jean Constantinescu)383
NOBILUL PROPRIETAR (Artemiu Iosif Vanca)389
VIAŢA MEA ÎNSEAMNĂ ENERGETICA NUCLEARĂ (Dragoş Gabor)415
PENTRU MINE ECHIPA ESTE EXTRAORDINAR DE IMPORTANTĂ
(Ion Merfu)439
ROMÂN VERDE (Gheorghe Bălan)455
SENIORUL (Călin Andrei Mihăileanu)475
  PREZENTARE:
  PREFATA:
Mi-a hărăzit Dumnezeu o activitate profesională desfăşurată între oa¬meni cu totul speciali, de la care am învăţat şi învăţ continuu. Domeniul energetic, domeniu de elită al economiei româneşti, cuprinde specialişti de cea mai înaltă clasă, cu rol covârşitor în formarea şi dezvoltarea industriei şi şcolii energetice româneşti şi în creionarea unui viitor sustenabil al sectorului energiei electrice din România.
Niciuna din realizările energeticii de astăzi nu s-ar fi înfăptuit fără priceperea, dăruirea şi experienţa înaintaşilor noştri şi fără expertiza contemporanilor, oameni, a căror viaţă este guvernată de rigoare, disci¬plină, seriozitate, curaj, profesio¬nalism, dedicaţie, modestie, responsa¬bilitate şi echilibru. Oameni care, indiferent
de vreme şi de vremuri, de condiţii, de stări şi probleme personale, se dăruiesc profesiei de energe¬tician chiar până la uitarea de sine. Oameni, a căror muncă se desfăşoară în anonimat. Oameni, fără de care funcţionarea sistemului energetic naţional ar putea fi perturbată sau chiar paralizată.
Volumul I „SENIORII ENERGIEI. Dialoguri de suflet“ aduce în faţa citi¬torilor doar o parte din elita energeticienilor români care au ridicat această profesie la cele mai înalte valenţe senioriale, transformând-o în una din cele mai nobile meserii. Prezentarea personalităților în volum a urmat cronologia interviurilor purtate.
Pornind de la premisa că persoanele intervievate sunt cunoscute mai mult prin realizările profesionale, am încercat ca în aceste dialoguri să descopăr şi omul care se ascunde dincolo de profesionist.
Am aflat, astfel, lucruri uimitoare de la specialiştii cu care am purtat interesante dialoguri.
Am aflat despre procesul industrial de separare a apei grele, ori despre cum funcţionează morile de cărbune; despre activitatea de pionierat şi realizările dispecerului energetic naţional sau despre tehnica tensiunilor înalte; despre monitorizarea on-line a staţiilor electrice şi despre sistemele de termoficare; despre legile şi principiile fizicii ori despre importanţa energeticii nucleare; despre forajul la mare adâncime, gazele convenţionale ori gazele de şist; despre reţelele electrice ale viitorului ori despre cărbune şi minerit; despre nanotehnologie, cercetare în electrotehnică şi despre proiecte pentru staţii electrice; despre producerea energiei electrice şi termice şi despre oraşe inteligente; despre viitorul producţie de ţiţei şi gaze sau despre generatoare şi şine hidraulice transportate pe calea ferată cu carul cu boi şi cai; despre strategii şi politici energetice şi despre nobila profesie de dascăl în energetică; despre piaţa de energie şi despre cum se scrie o carte tehnică; despre turbine hidraulice ori mecanica fluidelor, despre echipamente pentru forajul marin sau despre analiza SWOT a siste¬mului energetic românesc, despre leadership, valori şi modele de viaţă şi despre multe altele.
Am aflat întâmplări inedite din viaţa interlocutorilor mei, despre gândurile şi visele lor, despre pasiuni, proiecte realizate sau despre proiecte legănate în iluzii, despre dorinţe neîmpărtăşite încă nimănui.
Am depănat amintiri nostalgice cu mulţi dintre SENIORII cu care împreună am dialogat, am râs, ne-am amuzat, ne-am întristat, ne-am transmis unii altora emoţiile şi, nu de puţine ori, ne-am şters fiecare dintre noi câte o lacrimă pe furiş.
Toţi avem nevoie de modele şi de repere morale şi spirituale pentru crearea unui sistem sănătos şi durabil de valori. Istoria energeticii trăită pe viu şi povestită de personalităţile cu care am dialogat reprezintă o carte deschisă şi adevărate lecţii de viaţă pentru tânăra generaţie de astăzi şi potenţialii lideri energeticieni de mâine.
Parafrazându-l pe Garabet Ibrăileanu, aş spune că timpul nu trece niciodată, ci noi suntem cei care trecem prin timp. Eu am fost extrem de onorată să-i însoţesc prin timp - măcar pentru câteva ore - pe oamenii deosebiţi pe care îi veţi întâlni în această carte, ale căror poveşti de viaţă vă vor surprinde nu de puţine ori şi cărora le transmit încă odată întreaga mea gratitudine.

Elena Ratcu
Iulie 2015
  CUVINTE CHEIE: