Analiza Termo-Energetică a Unor Cicluri Avansate cu Coabsorbant de Conditionare a Aerului

  CUPRINS:
Simboluri şi abrevieri folosite ....................................................................... 7
1. Introducere ................................................................................................. 9
2. Analiza transferului de masă şi căldură în procesele de absorbţie -
metoda divided device (metoda aparatului divizat) ....................................... 9
2.1. Analiza transferului masă şi căldură în procesele de absorbţie
izobare cu temperaturi alunecătoare................................................... 9
2.2. Metoda “divided device” („aparatul divizat”) de analiză a
transferului de căldură în procese de absorbţie izobare ................... 15
3. Compunerea externă a ciclurilor cu coabsorbant ..................................... 20
3.1. Analiza termodinamică a ciclurilor de răcire cu coabsorbant
multi-efect cu etaje de presiune (PSMECCC) ................................ 22
3.2. Lemă de bază de calculul al PSMECCC ......................................... 24
3.3. Teorema cop carnot a ciclului PSMECCC...................................... 27
3.4. Analiza utilizării PSMECCC cu H2O - LiBr
în condiţionarea aerului ................................................................... 34
3.4.1. Structura şi analiza schimbului termic al PSMECCC .......... 34
3.4.2. Cuplarea psmeccc cu un sistem clasic de condiţionare a
aerului (ACS)........................................................................ 39
3.4.3. Economia de energie a sursei calde într-un cuplaj
PSMECCC-ACS................................................................... 49
Bibliografie .................................................................................................. 53
  PREZENTARE:
Mărirea eficienţei ciclurilor aplicate în condiţionarea aerului este de o
importanţă deosebită, în general. În particular, datorită fenomenului de
încălzire globală, la care asistăm, precum şi datorită rezervelor limitate de
energie primară clasice ale pământului (ex. hidrocarburi), reducerea
consumului de energie primară în condiţionarea aerului devine o problemă
stringentă pentru prezent, dar mai ales pentru viitor. Potenţialul deosebit al
tehnologiei cu coabsorbant pe care aceasta îl are în rezolvarea eficientă a
majorităţii problemelor de pompare a căldurii, (Staicovici, 2006, Staicovici,
2013, Staicovici, 2014), ne îndreptăţeşte să ne punem speranţe în utilizarea
ei eficientă şi în condiţionare a aerului. În această lucrare, se vor analiza din
punctele de vedere al transferului de masă şi căldură şi cel termodinamic,
posibilitatea cuplării unor cicluri de răcire cu coabsorbant cu multi-efect cu
un sistem clasic de condiţionare a aerului şi se vor trage concluzii. În prima
parte, lucrarea prezintă metoda Divided Device (DD) ca instrument foarte
de util în analiza transferului de masă şi căldură al proceselor de absorbţie,
ce va fi folosit şi în cercetarea întreprinsă aici.
  PREFATA:
  CUVINTE CHEIE: