ANALIZA DE MEDIU A PROCESELOR ENERGETICE

  CUPRINS:
1. CALCUL EMISIILOR GENERATE IN PROCESELE ENERGETICE
1.1. Calculul emisiilor poluante
1.2. Calculul emisiei de noxe
1.3. Calculul emisiei de particule solide
1.3. Emisia de oxizi de sulf
1.4. Emisia de oxizi de azot
1.4.1. Cazul combustibililor lichizi si gazosi
1.4.2. Cazul combustibililor solizi
1.5. Emisia de dioxid de carbon

2. ANALIZA DE IMPACT. INDICATORI DE IMPACT
2.1. Epuizarea resurselor naturale
2.2. Efectul de sera
2.3. Formarea ozonului fotochimic
2.4. Toxicitatea umana
2.5. Ecotoxicitate
2.6. Acidificare
2.7. Eutrofizarea

3. APLICAREA METODELOR MULTICRITERIALE IN SECTORUL ENERGETIC
3.1. Generalitati privind metodele de analiza multicriteriala
3.1.1. Principiul surclasarii
3.1.3. Ponderarea criteriilor
3.2. Structura metodelor multicriteriale
3.2.1. Metode de atribuire globala
3.2.2. Metode de atribuire partiala

4. STUDIU DE CAZ. ALEGEREA MULTICRITERIALA A FILIEREI ENERGETICE OPTIME ECOLOGIC
4.1. Determinarea unitatii functionale
4.2. Determinarea necesarului de combustibil corespunzator fiecarei etape a filierei energetice
4.3. Analiza de inventar a emisiilor pe ciclul de viata
4.4. Recalcularea emisiilor din etapa de inventar
4.5. Determinarea prin calcul a emisiilor din etapa de combustie
4.6. Analiza de impact
4.7. Evaluarea multicriteriala a filierelor energetice.
  PREZENTARE:
DESPRE AUTOR:

Sl. dr. ing. Cristian DINCA a absolvit Facultatea de Energetica - sectia Termoenergetica in 1999. A urmat studiile doctorale in cotutela, atat in cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, cat si in cadrul Institutului National de Stiinte Aplicate (INSA) din Lyon (Franta), obtinand diploma de doctor in domeniul stiintelor ingineresti in 2006.

Autor si coautor a peste 20 de articole publicate in reviste cotate ISI in domenii precum: analiza ciclului de viata al sistemelor energetice; tehnologii de captare, transport si stocare a dioxidului de carbon; politici energetice; surse regenerabile de energie. De asemenea, autor si coautor la peste 50 de articole prezentate in cadrul conferintelor nationale si internationale.

A participat, in calitate de coordonator/participant, la numeroase contracte de cercetare in domeniul captarii dioxidului de carbon din gazele de ardere, strategii de dezvoltare a sectorului energetic romanesc, surse regenerabile de energie.

Sef de lucrari din 2007, este titularul disciplinelor: Energie si mediu; Analiza de mediu a proceselor energetice; Surse regenerabile de energie; Sisteme de masura si analiza poluantilor.
  PREFATA:
Utilizarea eficienta a energiei primare respectiv reducerea impactului global asupra mediului inconjurator a proceselor energetice reprezinta astazi doua dintre cele mai discutate si cercetate teme din domeniul energetic. O solutie de crestere a eficientei utilizarii energiei primare consta in alegerea corecta a solutiei energetice corespunzator tipului de consumator (casnic, industrial, rezidential etc.) si tinand cont de necesitatile acestuia. Asigurarea necesarului de energie reprezinta o prioritate pentru orice consumator indiferent de tipul si de marimea acestuia. O alegere corecta a solutiei energetice optime din punct de vedere tehnico-economic si de impact asupra mediului inconjurator se face utilizand analize comparative multicriteriale. Dificultatea alegerii solutiei optime este data de colectarea unui set numeros de date tehnice, economice dar si privind emisiile generate in mediul ambiant. Pornind de la actualele dificultati existente, in cadrul acestui volum se prezinta metodologia Analiza Ciclului de Viata utilizata pentru evaluarea impactului global asupra mediului inconjurator a diverselor filiere energetice. Pentru rezolvarea problemelor de selectare a unei solutii se prezinta diferite metode de analiza multicriteriala precum si exemple pentru intelegerea acestora.

Prezenta lucrare este structurata in patru capitole. Primul capitol prezinta modul de calcul al principalelor emisii generate in mediul ambiant in urma proceselor energetice tinand cont de instalatia de ardere precum si de combustibilul utilizat. Pentru emisiile de CO, praf, NOx si SO2 se prezinta limitele maxim admisibile la arderea combustibililor fosili in instalatii energetice vechii si noi. De asemenea, pentru principalii poluanti generati in procesele de ardere a combustibililor fosili se prezinta relatii de calcul. In cel de-al doilea capitol se prezinta o clasificare a claselor de impact precum si metodologia de cuantificarea a claselor de impact in indicatori de impact tinand cont de emisiile care contribuie la fiecare clasa de impact. Capitolul trei prezinta principalele metode multicriteriale utilizate in studiile de fezabilitate si prefezabilitate din sectorul energetic dar si exemple privind modul de aplicare al acestora. In capitolul patru se prezinta un studiu de caz privind alegerea multicriteriala a solutiei energetice pentru un consumator provenind din sectorul rezidential-tertiar. Alegerea solutiei optime are la baza utilizarea de criterii tehnice, economice si de impact asupra mediului. In cadrul acestui capitol se trateaza ciclul de viata al diferitelor surse primare de energie de origine fosila sau regenerabila determinandu-se pe baza emisiilor colectate in diverse etape, indicatorii de impact aferenti.

Lucrarea este adresata atat studentilor din anul trei si patru din Facultatea de Energetica, specializarea Ingineria Mediului, dar si acelor persoane interesate de solutionarea problemelor ridicate de impactul asupra mediului a sectorului energetic.
  CUVINTE CHEIE: