ICI - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN INFORMATICA

  CUPRINS:
Introducere

1. Contextul international si national al dezvoltarii informaticii in anii ’50 si ’60
1.1. Evolutia pe plan international
1.2. Evolutia la nivel national

2. Constituirea si evolutia ICI. Diferite formule organizatorice
2.1. Etapa 1970 - 1973. Inceputul si consolidarea
2.2. Etapa 1973 - 1985. Stabilitate si dezvoltare, ca institutie centrala in coordonarea domeniului informaticii la nivel national
2.3. Etapa 1985 - 1989. Pierderea functiei de coordonare la nivel national
2.4. Etapa 1990 - 2010. Adaptarea la economia de piata, intr-o noua evolutie

3. Activitatea de cercetare-dezvoltare-proiectare si utilizare a echipamentelor de calcul
3.1. Activitatea de cercetare-dezvoltare-proiectare si utilizare a echipamentelor de calcul, in anii ’70
3.2. Orientari privind cercetarea, dezvoltarea, proiectarea in informatica si dezvoltarea utilizarii echipamentelor de calcul (CPDUEC), in anii ’80
3.3. Orientari privind cercetarea, dezvoltarea, proiectarea in informatica si dezvoltarea utilizarii echipamentelor de calcul (CPDUEC), in anii ’90. Managementul programelor de Cercetare-Dezvoltare si Inovare (CDI) la nivel national
3.4. Misiunea actuala si obiectivele de perspectiva ale ICI
3.5. Integrarea in Spatiul de Cercetare European si cooperarea internationala
3.6. Diseminarea rezultatelor cercetarii

4. Domeniul coordonarii activitatii de informatica la nivel national
4.1. Principalele obiective ale ICI, ca institutie coordonatoare la nivel national
4.2. Unitati de informatica componente, subordonate nemijlocit ICI
4.3. Unitati de informatica din componenta ICI, ca unitati in dubla subordonare
4.4. Realizari economico-financiare
4.5. Biblioteca Nationala de Programe - Coordonarea activitatii de elaborare si difuzare a produselor program
4.6. Centrul de pergatire a cadrelor in informatica (CPI) - Coordonarea pregatirii
in informatica la nivel national
4.7. Programul special „Cercetare Proiectare Asistata de Calculator” (CPAC) - Coordonarea dotarii si utilizarii echipamentelor de calcul in domeniul CPAC

5. Cooperarea internationala
5.1. Cooperarea cu Franta
5.2. Cooperarea in cadrul CAER
5.3. Cooperarea cu UNESCO - Conferinta SPIN
5.4. Cooperarea cu Control Data Corporation - Proiectele CYBERNET si PLATO
5.5. Cooperarea cu firma Digital (DEC - Digital Equipment Corporation) in domeniul minicalculatoarelor
5.6. Cooperarea in cadrul Uniunii Europene, dupa 1990

6. Evenimente si documente inedite in viata ICI
6.1. Despre sediul si amplasamentul actual pentru ICI
6.2. Despre Centrul de calcul 1
6.3. Conferinta SPIN - Raport de participare
6.4. Proiectul pentru minicalculatoarele de tip PDP. Documente oficiale
6.5. Proiectul UNIDATA. Documente oficiale
6.6. Proiectul CYBERNET si PLATO. Documente oficiale
6.7. Relatia cu conducerea de partid si de stat. Documente inedite

7. Proiecte si initiative de pionierat privind dezvoltarea informaticii si utilizarea calculatoarelor in Romania, cu contributia ICI
7.1. Dezvoltarea utilizarii calculatoarelor in sisteme de teleprelucrare si in retele de
calculatoare. Proiectele Renac/Renod si Cameleon
Bibliografie § 7.1.
7.2. Initiative si proiecte reprezentative pentru dezvoltarea utilizarii calculatoarelor
in conducerea proceselor tehnologice, in sisteme de tip tranzactional si timp-real
7.3. Reteaua Academica Romana de transmisie si prelucrare automata a datelor -
RAR (1992), RoEduNet si RNC (2002). Domeniul .ro si prima conexiune Internet in Romania (1991)
7.4. Sistemul de inteligenta artificiala IURES, un proiect de pionierat in Romania
Bibliografie § 7.4.
7.5. Proiectul DISPECER. Sisteme suport pentru decizie (SSD) in conducerea
operativa a productiei
Bibliografie § 7.5
7.6. Proiectul privind introducerea sistemelor informatice in biblioteci
si informatizarea bibliotecilor (ICI, 1977)
7.7. Proiectul Sistemului Informatic National, in anii ’80
(Sistemul e-Guvernare in prezent)

Bibliografie generala

Anexe
Anexa 1 - Conducerea ICI pe etape, colective si specialisti care s-au format in ICI
Anexa 1.1 - Conducerea ICI pe etape
Anexa 1.2 - Catalog al angajatilor cu o vechime de peste 5 ani
Anexa 2 - Documente oficiale originale, inedite, sau cu circulatie restransa, privind activitatea si existenta ICI
Anexa 2.1 - Materiale privind cooperarea cu Franta la realizarea unui calculator de generatia 3,5 - 4, in cadrul Consortiului pan-european UNIDATA, inclusiv in domeniul retelelor de calculatoare.
  PREZENTARE:
  PREFATA:
Initiativa realizarii acestei monografii a fost pornita in anul 2008, ca urmare a mai multor discutii avute cu conducerea ICI si specialisti, fosti angajati ai institutului sau colaboratori apropiati, din Bucuresti si provincie, care au considerat interesanta consemnarea evolutiei institutului de catre o persoana implicata in aceasta evolutie, care a trait cu intensitate, mai ales anii de inceput si de consolidare a lui, cu ocazia implinirii a 40 ani de la infiintare.

Hotararea de a materializa aceasta initiativa si de a scrie o monografie a ICI si a informaticii din Romania s-a bazat si pe incurajarea prof. Mihai Draganescu, dupa ce un simpozion organizat la Academie, privind istoria calculatoarelor si a retelelor de calculatoare, a informaticii in general, nu s-a materializat prin aparitia intr-un volum a comunicarilor prezentate.

Amintirile legate de modul in care mi s-a propus sa fac parte din conducerea ICI, in 1970, la infiintarea lui (dupa un stagiu de bursier Fulbright, petrecut in anii 1968 - 1969, la doua mari universitati din SUA: UC-Berkeley si MIT), extinzandu-mi activitatea didactica de la Facultatea de Automatica si Calculatoare cu cea de cercetare-dezvoltare oferita de perspectivele noului institut, m-au determinat, in plus, sa fac efortul de a scrie aceasta monografie, pentru o institutie interesanta ca evolutie si aport la dezvoltarea informaticii in tara noastra. De asemenea, conexiunile profesionale si de prietenie, mentinute in timp, cu fosti studenti, doctoranzi, sau colegi si colaboratori la teme de cercetare, lucrari de sinteza privind fundamentarea unor decizii la nivel national si proiecte de pionierat in domeniul informaticii au reprezentat tot atatea motive de a consemna in scris evolutia institutului.

Conducerea ICI mi-a creat conditii pentru depozitarea documentatiei si realizarea unor intalniri cu personalitati cunoscute ale domeniului, de la care am obtinut marturii si documente, care se constitue intr-o arhiva, depozitata la ICI, ce poate fi consultata de cei care vor dori sa aprofundeze temele tratate in acest volum.

Continutul capitolelor din acest volum poate trezi nostalgii pentru cei care se regasesc in evolutia domeniului, in cercetare-dezvoltare, fabricatie, invatamant, inclusiv in utilizarea calculatoarelor in proiecte si aplicatii de pionierat, dupa cum poate trezi si interesul tinerei generatii, care a preluat si a dezvoltat domeniul, avand responsabilitatea mentinerii lui la nieluri inalte de competitivitate, intr-o societate marcata de tehnologiile informationale si de comunicatii, ca societate bazata pe cunoastere si inovare.

Paralel cu realizarea acestei monografii, am realizat o bogata documentare privind istoria informaticii din Romania [22], inclusiv a integrarii calculatoarelor cu comunicatiile, cu evidentierea rolului avut de ICI ca for coordonator al domeniului, pe parcursul multor ani, incepand cu crearea bazei industriale si tehnologice in tara noastra, de la sfarsitul anilor ’60, pana in 1985 si dupa, in alte conditii. Aceasta documentare se adauga celei constituite pentru realizarea prezentului volum, fiind depozitata, de asemenea, tot la ICI.

Cititorii care pot aduce completari documentate la temele si subiectele tratate in monografie (prospecte, acte oficiale, fotografii etc.) o pot face, adresandu-se editurii si conducerii ICI, pentru a contribui la completarea arhivei existente, autorul multumindu-le anticipat pentru contributia lor, care va fi mentionata ca referinta, asa cum s-a procedat si cu cei care au manifestat disponibilitate pentru aducerea unor marturii si documente, specificate in acest volum.

Doresc sa-mi exprim recunostinta, pentru sprijinul si incurajarile primite in finalizarea lucrarii, unor persoane legate de evolutia ICI, pasionate de obiectivele lui si implicate in trairile acestui institut: Ileana Trandafir, Liana Dogaru, Ana-Maria Borozan, Nicolae Badea, Filip Florin si multi altii, mentionati in volum. Am considerat nimerit sa mentionam, de asemenea, intr-o anexa, pe toti cei care au fost membri ai comunitatii ICI, cu o vechime mai mare de cinci ani si al caror destin profesional este legat de institut.

De asemenea, exprim multumiri Editurii AGIR, prin dr. ing. Ganea Ioan, director, ing. Valentin Ionescu, tehnoredactare si Ion Marin, grafician, pentru acceptarea si editarea lucrarii.

Octombrie 2012
Autorul
  CUVINTE CHEIE: