INGINERIA MECANICA A SISTEMELOR DE CONDUCTE

  CUPRINS:
Capitolul 1
SISTEMELE DE CONDUCTE (SC) - O PROFESIUNE
MECANICĂ ÎN SINE
1.1. Scurtă introducere 3
1.2. Sisteme de conducte 4
1.2.1. Inginerul de conducte - băiatul bun la toate 6
1.2.2. Legăturile cu alte specialităţi 7
1.3. Utilitatea manualului 7
1.4. Ingineria mecanică a unui SC 9
Bibliografie 9
Capitolul 2
CLASE DE CONDUCTE - DEFINIRE ŞI CONŢINUT
2.1. Definirea şi conţinutul unei clase de conducte 13
2.1.1. Unele cerinţe de proiectare care trebuie avute în vedere la
întocmirea unei CC 13
2.1.2. Modul de întocmire al unei clase de conducte 15
2.1.3. Note generale privind elementele unei clase de conducte 19
2.1.4. Note specifice privind conţinutul unei clase de conducte 19
2.2. Principalele date pentru clasele de conducte 21
2.2.1. Stabilirea parametrilor de operare şi de calcul şi a materialelor de
execuţie 21
2.2.1.1. Presiunea de calcul (de proiectare) cf. ASME B31.3 21
2.2.1.2. Temperatura de clacul (de proiectare) 21
2.2.2. Domeniul (ratingul) de presiune temperaturi pentru materiale
şi elemente de conducte 24
2.3. Principalele elemente de conducte 25
2.3.1. Ţevi, tuburi 25
2.3.2. Coturi, curbe, coturi din segmenţi 25
2.3.2.1. Coturi 25
2.3.2.2. Curbe 26
2.3.2.3. Coturi din segmenţi 26
2.3.3. Ramificaţii 27
2.3.3.1. Tipuri de ramificaţii 27
2.3.3.2. Ramificaţii cu sau fără inel de întărire
(compensare sau consolidare) 27
2.3.3.3. Ramificaţiile de tipul o-let 29
2.3.3.4. Ramificaţii cu consolidare integrală 30
2.3.3.5. Ramificaţii conform ASME B31.4 31
2.3.4. Flanşe clasice (convenţionale) 31
2.3.5. Alte tipuri de flanşe şi îmbinări demontabile 33
2.3.5.1. Flanşe SPO COMPACT 33
2.3.5.2. Îmbinările mecanice de tipul GROOVED PIPE
JOINT (GPJ) 35
2.3.5.3. Îmbinare mecanică de tip PRESSFIT 37
2.3.5.4. Îmbinările mecanice de tipul PIPE CLAMP
CONNECTION (PCC) 38
2.3.5.5. Garnituri 40
2.3.5.6. Presiunea maximă admisibilă de lucru (MAWP) 40
2.3.5.7. Aplicarea conceptului FITNESS FOR SERVICE
conductelor magistrale (pipelines) 41
Bibliografie 41
Capitolul 3
CLASE DE CONDUCTE - CALCULE ELEMENTE CONDUCTE
3.1. Calcule de dimensionare şi de alegere a componentelor SC 45
3.1.1. Calculul grosimii peretelui ţevii (power piping) 46
3.1.2. Calculul grosimii peretelui ţevii (process piping) 48
3.1.3. Calculul grosimii peretelui ţevii (pipelines) 48
3.1.4. Calculul grosimii peretelui altor elemente de conducte 49
3.1.5. Calculul şi alegerea tipului ramificaţiei 52
3.1.6. Metoda de calcul a lungimii necesare a prezoanelor unei flanşe 55
3.2. Alegerea tipului de izolaţie termică şi calculul grosimii ei optime 57
3.2.1. Alegerea tipului de izolaţie termică 57
3.2.2. Calculul grosimii izolaţiei 59
3.3. Încălzirea/însoţirea cu abur sau electrică a sistemelor de conducte 60
3.3.1. Sistem tipic de încălzire cu abur 60
3.3.2. Sistem tipic autoregulator electric de însoţire de încălzire 62
3.3.3. Principiul de funcţionare al cablului electric de însoţire 64
3.3.4. Soluţii pentru optimizarea sistemului de încălzire electrică 66
3.3.5. Etapele care se parcurg pentru întocmirea proiectului
de încălzire electrică 66
3.4. Alegerea armăturilor 66
3.4.1. Recomandări privind armăturile 66
3.4.2. Stabilirea tipului de armătură potrivită cerinţelor procesului 67
3.5. Supape de siguranţă şi discuri de rupere 73
Bibliografie 73
Capitolul 4
AMPLASAREA GENERALĂ ŞI DE DETALIU A INSTALAŢIEI
4.1. Amplasare echipamente şi SC 77
4.2. Teme pentru echipamente 79
4.2.1. Temă pentru amenajări exterioare pe coloane, platforme şi
suporturi pentru conducte 79
4.2.1.1. Platforme pe coloane 79
4.2.1.2. Macara pivotantă şi lift pe coloane 80
4.2.2. Temă pentru montarea unui schimbător de căldură
pe trei suporturi 83
4.3. Teme pentru compartimentul construcţii: fundaţii, estacade, susţineri
conducte, platforme acces, amenajări antivibraţii şi antiseismice 83
4.3.1. Temă pentru o estacadă 86
4.3.2. Teme pentru diverse platforme 88
4.3.3. Teme speciale 88
4.3.4. Temă pentru fundaţii pompe 90
4.3.5. Teme pentru compresoare, turbine şi alte echipamente dinamice 91
4.3.6. Teme pentru cuve, bazine, buncăre etc. 92
4.4. Teme pentru compartimentul electrice 93
Bibliografie 93
Capitolul 5
REGIMUL TERMIC AL SISTEMELOR DE CONDUCTE -
COMPENSAREA DILATĂRILOR TERMICE
5.1. Dilatarea termică, privită ca o sursă de introducere a unor tensiuni
suplimentare în SC 97
5.2. Compensarea dilatărilor termice 100
5.2.1. Autocompensarea sc cu lupe de dilatare (U, Z, L, Z rot) 100
5.2.2. Utilizarea unor dispozitive speciale de compensare:
compensatoare de dilatare lenticulare de diferite tipuri,
compensatoare telescopice, burdufuri din cauciuc etc. 102
5.3. Lire de dilatare de tipul Z rotit 103
5.3.1. Lira de dilatare Z rotit şi caracteristicile ei 104
5.3.2. Capacitatea de compensare a unei lire de tip Z rotit 104
5.3.3. Sisteme asimetrice 106
5.3.4. Momente 107
5.3.5. Suporturi 107
Bibliografie 108
Capitolul 6
AMPLASAREA, CALCULUL ŞI CONSTRUCŢIA
SUPORTURILOR SISTEMELOR DE CONDUCTE
6.1. Generalităţi 111
6.2. Deschiderea între suporturile unui SC 112
6.2.1. Stabilirea distanţei maxime între suporturi pe baza tensiunii
maxime de încovoiere 112
6.2.2. Stabilirea distanţei maxime între suporturi pe baza săgeţii
admisibile 113
6.2.3. Stabilirea distanţei maxime între suporturi pe baza altor criterii 114
6.2.3.1. Deschiderea maxim admisibilă între două suporturi 114
6.2.3.2. Alte formule pentru calculul deschiderii maxime între
două suporturi 114
6.3. Stabilirea tipurilor suporturilor 115
6.4. Un exemplu concret de amplasare a suporturilor unui SC 118
6.5. Stabilirea încărcărilor pe suporturi la rece (la montaj) şi în operare (la cald)
pe baza repartiţiei sarcinilor în SC 120
6.6. Vibraţiile şi suporturile 120
6.7. Temperatura de proiectare pentru componentele suporturilor 121
6.8. Suporturi pentru sisteme de conducte nucleare 123
Bibliografie 124
Capitolul 7
SUPORTURI ELASTICE VARIABILE ŞI CONSTANTE
ŞI ALTE TIPURI SPECIALE
7.1. Suporturi elastice cu sarcină constantă (SEC) 132
7.1.1. Principiul de funcţionare 132
7.1.2. Elemente constructive 133
7.1.3. Tipizare, cursă/sarcină 134
7.1.4. Recomandări privind montarea SEC 135
7.2. Suporturi elastice cu sarcină variabilă (SEV) - caracteristici principale 136
7.3. Proceduri de reglare a SEV şi SEC care prezintă situaţii necorespunzătoare
punerii în funcţiune. Scopul procedurilor 138
7.3.1. Procedura V1 - reglarea SEV de tip atârnat la care încărcarea
la rece este preluată cu arcul suprasolicitat 139
7.3.2. Procedura V2 - reglarea SEV de tip aşezat la care încărcarea
la rece este preluată cu arcul suprasolicitat 139
7.3.3. Procedura V3 - reglarea SEV de tip atârnat la care încărcarea
la rece este preluată cu arcul relaxat 140
7.3.4. Procedura V4 - reglarea SEV de tip aşezat la care încărcarea
la rece este preluată cu arcul relaxat 140
7.3.5. Procedura C1 - reglarea SEC - varianta de execuţie cu întinzător
dreapta-dreapta 140
7.3.6. Procedura C2 - reglarea SEC - varianta de execuţie cu întinzător
stânga-dreapta 141
7.4. Suporturi speciale 141
Bibliografie 140
Capitolul 8
ANALIZA DE TENSIUNI
8.1. Raportul analizei de tensiuni 143
8.1.1. Obiectivele RAT 144
8.1.2. Unele consideraţii privind analiza de tensiuni a unui SC 144
8.1.3. Cazuri de încărcări analizate 145
8.2. Definirea categoriilor de conducte tensionate critice 146
8.2.1. Trasee non-critice 146
8.2.2. Lista liniilor critice 146
8.2.3. Criteriile pentru liniile critice 146
8.3. Criterii de selecţie a SC pentru care se face RAT 147
8.4. Pretensionarea SC 149
8.5. Reacţiunile în punctele de capăt (terminale) ale SC 151
8.6. Încărcări admisibile în racordurile echipamentelor din sistemele de
conducte ataşate 151
8.6.1. Metode şi mijloace de a reduce încărcările exterioare în
racordurile echipamentelor 153
8.6.2. Detalii privind unele încărcări de calcul 154
8.7. Domeniul de portanţă - un nou concept în studiul portanţei racordurilor
recipientelor cilindrice supuse la solicitări locale 156
Bibliografie 160
Capitolul 9
FABRICAREA, ASAMBLAREA, MONTAREA, INSPECŢIA,
EXAMINAREA ŞI TESTAREA SISTEMELOR DE CONDUCTE
9.1. Recomandări privind măsuri preliminare execuţiei sistemelor de conducte 163
9.2. Fabricarea SC şi a elementelor componente 163
9.2.1. Îndoirea 163
9.2.2. Elemente prefabricate 164
9.2.3. Documentaţia generală de execuţie 165
9.2.4. Documentaţia necesară realizării prefabricatelor 166
9.3. Asamblarea şi montarea sistemelor de conducte 167
9.3.1. Generalităţi 167
9.3.2. Toleranţe de nepotrivire la aliniere 167
9.3.3. Asamblarea unor echipamente şi SC sub formă de SKID-uri 168
9.4. Asamblarea îmbinărilor cu flanşe 171
9.4.1. Preasamblarea 171
9.4.2. Strângerea controlată a şuruburilor unei îmbinări cu flanşe 172
9.4.2.1. Tensionarea şurubului 172
9.4.2.2. Calculul cuplului de tensionare a şurubului 175
9.4.2.3. Calculul de alungire pentru tensionare 176
9.4.2.4. Strângerea şuruburilor îmbinării 177
9.4.2.5. Efectul coeficienţilor de garnitură m şi y 178
9.5. Inspecţia şi examinarea sistemelor de conducte 180
9.5.1. Introducere 180
9.5.2. Inspecţia şi examinarea - contradicţie sau consens 180
9.6. Proba de etanşeitate şi de presiune pentru sistemele de conducte 181
9.6.1. Sisteme de probă 182
9.6.2. Proba pneumatică de etanşeitate 182
9.6.2.1. Cerinţe generale 182
9.6.2.2. Pregătirea pentru testare 183
9.6.2.3. Fluidul de testare pneumatică 183
9.6.2.4. Presiunea de testare 184
9.6.2.5. Examinarea pentru depistarea scurgerilor 184
9.6.3. Proba hidraulică de presiune 184
9.6.3.1. Cerinţe generale 184
9.6.3.2. Fluidul de probă 185
9.6.3.3. Proba de presiune 185
9.7. Proceduri de lansare şi primire dispozitive PIG 186
9.7.1. Procedura tip de lansare 186
9.7.2. Procedura tip de primire 187
9.8. Evaluarea stării tehnice a sistemelor de conducte în scopul prelungirii
duratei lor de viaţă 188
9.8.1. Mentenanţa 189
9.8.2. Programul de examinări, încercări şi investigaţii 189
9.8.3. Programul de inspecţie 190
9.8.3.1. Inspecţia vizuală 191
9.8.3.2. Măsurători 192
9.8.3.3. Controale nedistructive 192
9.8.3.4. Controale metalografice 192
9.8.3.5. Încercări distructive 192
9.8.3.6. Verificarea suporturilor 193
9.9. Expertizarea instalaţiilor de sisteme de conducte şi echipamente 193
9.9.1. Scopul şi modul de desfăşurare 193
9.9.2. Unele aspecte privind expertizarea echipamentelor 194
Bibliografie 195
Capitolul 10
COROZIUNEA SISTEMELOR DE CONDUCTE, ESTIMAREA
REZISTENŢEI (DURATEI DE VIAŢĂ) RĂMASE
10.1. Coroziunea - forme de manifestare, tipuri de coroziuni 199
10.2. Efectele dezastruoase ale coroziunii neidentificate şi nemonitorizate 200
10.2.1. Redistribuirea încărcărilor pe suporturile SC (în special
elastice) 201
10.2.2. Pierderea în greutate la conductele din oţel carbon
corodate 202
10.3. Metoda B31.G de identificare şi apreciere a efectelor periculoase
ale coroziunii 203
10.4. Metode de apreciere a duratei de viaţă (rezistenţei) rămase a unui sistem
de conducte corodat 206
10.5. Situaţiile în care coroziunea afectează sistemele de conducte 207
10.5.1. Rezistenţa unei conducte (durata de viaţă) 207
10.5.2. Suportarea unui SC corodat 208
10.6. Concluzii 209
Bibliografie 210
Capitolul 11
SISTEME DE CONDUCTE EXECUTATE DIN MATERIALE
NEMETALICE: MATERIALE TERMOPLASTICE
ŞI MATERIALE TERMORIGIDE
11.1. Materiale plastice. Introducere 213
11.1.1. Clasificare 213
11.1.2. Proprietăţi ale materialele termoplastice 213
11.1.2.1. Densitatea 213
11.1.2.2. Rezistenţa chimică 214
11.1.2.3. Vâscoelasticitatea 214
11.1.2.4. Compatibilitatea chimică 214
11.1.2.5. Conductibilitatea termică 214
11.1.2.6. Pierderi prin frecare 215
11.1.2.7. Performanţe pe termen lung 215
11.1.2.8. Greutate 215
11.1.2.9. Varietatea metodelor de îmbinare 215
11.1.2.10. Netoxicitatea 215
11.2. Studiul unei conducte din material termoplastic pentru transportul unor
fluide extrem de corozive 216
11.2.1. Prezentarea temei 216
11.2.2. Soluţionarea tehnică a realizării montajului SC din PEHD 216
11.2.3. Alegerea materialului 217
11.2.4. Execuţia şi montarea conductelor. Generalităţi 218
11.2.5. Asamblarea sistemelor de conducte din PEHD 218
11.2.6. Descrierea suporturilor 219
11.2.7. Calculul reacţiunilor din suporturi. „Modulul 5500“ 221
11.2.8. Calculul unei lire de dilatare de forma U 224
11.2.9. Elemente de calcul pentru conducte din PEHD 225
11.2.10. Cămin de vane 229
Bibliografie 230
Capitolul 12
STABILIREA ELEMENTELOR DE PREZENTARE A PROIECTELOR DE
SISTEME DE CONDUCTE
12.1. Conţinutul proiectului de montaj echipamente şi conducte) 233
12.2. Stagiile de întocmire şi prezentare ale proiectului 234
12.3. Alcătuirea unei scheme P&I 236
12.4. Modelarea în spaţiul 3D 236
Bibliografie 238
ANEXE
Anexa 1 - Aplicaţii numerice la unele probleme teoretice
Aplicaţia 1.1. Determinarea domeniului de tensiuni admisibile într-un caz
concret 241
Aplicaţia 1.2. Determinarea grosimii peretelui unei ţevi (piping) 243
Aplicaţia 1.3. Calculul forţelor rezultante din curgerea fluidului într-un cot de
conductă 243
Aplicaţia 1.4. Cum se determină diametrul unui distribuitor cu mai multe
ramificaţii 244
Anexa 2 - Aplicaţii numerice pentru diverse probleme de montaj SC
Aplicaţia 2.1. Controlul zgomotului produs de supapele de siguranţă 246
Aplicaţia 2.2. Determinarea distanţei optime între suporturile unei conducte
magistrale (pipeline) pentru apă geotermală 250
Anexa 3 - Aplicaţii numerice la capitolul 10
Aplicaţia 3.1. Calculul presiunii sigure de funcţionare în cazul unei ţevi cu un
singur defect, izolat, sub presiune 251
Aplicaţia 3.2. Calculul presiunii sigure de funcţionare în cazul unei ţevi cu un
singur defect, izolat, sub presiune şi o încărcare de compresie
longitudinală 251
Aplicaţia 3.3. Calculul presiunii sigure de funcţionare în cazul unei ţevi cu
două defecte care interacţionează 253
Anexa 4 - Programe pentru diverse calcule rapide şi eficiente
Aplicaţia 4.1. Programul MESTEEL Pipe Corrosion Rate Calculator 255
Aplicaţia 4.2. Programul MESTEEL Pipe Corrosion Allowance Calculator 256
Aplicaţia 4.3. Programul MESTEEL Sour Service Calculator 256
Aplicaţiile 4.4. - 4.7. Programul Pipe Data - PRO 257
Aplicaţia 4.8. COADE Units Conversion 259
Aplicaţiile 4.9. - 4.12. Programul Pipe Mill 260
Aplicaţia 4.13. Programul PIPE TABLE WIZARD 264
Anexa 5 - Detalii de montaj şi alte diverse situaţii apărute
în practica curentă de proiectare
Aplicaţia 5.1. Toleranţe de nepotrivire la alinierea SC 265
Aplicaţia 5.2. Montajul unei supape de siguranţă cu eşapare în sistem deschis
(în atmosferă) 266
Aplicaţia 5.3. Detalii de montaj componente pe aspiraţia unor pompe pereche
(funcţionare - rezervă) 266
Aplicaţia 5.4. Consideraţii practice privind sistemele de conducte de aspiraţii
de pompe 269
Aplicaţia 5.5. Flexibilitatea unui SC 270
Aplicaţia 5.6. Montarea unui Debitmetru 272
Anexa 6 - Aplicaţii diverse
Aplicaţia 6.1. Alegerea unei lire de compensare Z rotit pe baza diagramelor
Capacităţii de Compensare 273
Aplicația 6.2. Verificarea strângerii controlate a prezoanelor unei îmbinări
cu flanșe 274
Aplicația 6.3. Comparație între 3 tipuri de lire de compensare a dilatărilor 275
Anexa 7 - Tabele generale
Aplicația 7.1. Principalele proprietăţi ale ţevilor de uz general ale SC
(în sistem metric) 277
Aplicația 7.2. Tabel cu rezistenţa chimică a materialelor termoplastice 289
Aplicația 7.3. Tabel de conversii utile 296
Anexa 8 - Detalii de asamblarea a SC din materiale termoplastice
Aplicaţia 8. Metode de sudare a materialelor termoplastice 298
Lista Codurilor, Standardelor şi Specificaţiilor recomandate şi valabile
la data întocmirii lucrării 305
Lista simbolurilor și a abrevierilor utilizate în lucrare 307
Glosar de termeni 313

Conţinutul CD-ului ataşat
1. ASME B31.G Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded
Pipelines, Supplement to ASME B31 Code for Pressure Piping, 2009
2. Prescripție Tehnică ISCIR PTC1-2010 - Cazane de abur, cazane de apă
fierbinte, supraîncălzitoare și economizoare independente
3. Prescripție Tehnică ISCIR PTC4-2010 - Recipiente metalice stabile sub
presiune
4. Prescripție Tehnică ISCIR PTC6-2010 - Conducte metalice sub presiune
pentru fluide
5. Prescripție Tehnică ISCIR PTC9-2010 - Cazane de apă caldă și cazane
de abur de joasă presiune
6. Prescripție Tehnică ISCIR PTC10-2010 - Conducte de abur și conducte
de apă fierbinte sub presiune
7. API 579-1/ ASME FFS-1 2007 - Fitness for Service
8. API 579-2/ ASME FFS-2 2009 - Fitness for Service Exemple Problem
Manual
9. Handbook of Comparative World Steel Standards (Ed. Bringas, J.E. -
ASTM DS67B/ 2004) - CHEIA OȚELURILOR
10. Recommended Practice DNV-RP-F101 Corroded Pipelines - 2010
11. Piping Basics (videoclip)
12. ASME B31.1 Power Piping 2010
13. ASME B31.3 Process Piping 2012
14. ASME PCC1 - Guidelines for Pressure Boundary Bolted Flanges Joints
Assembly 2010
15. ASME B31.4 Pipelines Transportation Systems for Liquid of
Hydrocarbons and Other Liquids 2009
  PREZENTARE:
  PREFATA:
Uzinele chimice, petrochimice şi de rafinării, reţelele de transport
gaze şi hidrocarburi sunt ansambluri complexe de echipamente, sisteme de
conducte, instrumentaţie de automatizare, sisteme electrice, computere şi
sisteme de control.
Proiectarea, ingineria şi construcţia acestor uzine de proces presupun
efortul unei echipe multidisciplinare. Amplasarea şi proiectarea sistemelor
de conducte constituie o parte majoră a acestui ansamblu.
Scopul acestui manual este să completeze cunoştinţele de bază ale
inginerului mecanic proiectant de sisteme de conducte cu elemente speciale,
de detaliu - dar de importanţă majoră, rezultate din experienţa de peste 45 de
ani a autorului în acest domeniu. Manualul acoperă principiile fundamentale
şi conceptele proiectării sistemelor de conducte.
Inginerul proiectant de sisteme de conducte joacă un rol important, de
la stadiul conceperii unui proiect, până la comisionare şi punere în funcţiune,
în toate sectoarele de proces, energie, chimie, petrochimie şi nuclear.
Conceptul actual de „fitness for service“ (utilitatea pentru funcţionare)
este fenomenul unitar de evaluare a stării unei instalaţii, de găsire a problemelor
apărute şi de rezolvare din punctul de vedere al ingineriei
mecanice, care este tocmai scopul acestui manual.
Având în vedere că actualii ingineri şi proiectanţi de sisteme de
conducte (aşa-zisul montaj conducte) nu au o pregătire specifică de studii
superioare, având la bază pregătirea de studiu al echipamentelor (utilajişti),
energeticieni, fizicieni, calculatorişti sau matematicieni, apare ca fiind foarte
necesară o asemenea carte de explicare a unor aspecte strict specifice
proiectării sistemelor de conducte.
De asemenea, cartea poate fi utilă specialiştilor din instalaţii, care pot
găsi aici explicaţii pentru unele probleme pe care proiectarea poate nu le-a
rezolvat complet. Dacă nu au putut fi tratate toate aceste aspecte, cel puţin au
fost scoase în evidenţă şi făcute trimiteri la materiale documentare din
Bibliografia fiecărui capitol, care le explică în detaliu.
Lucrarea cuprinde referiri la cele mai noi (recente) ediţii ale Standardelor
şi Codurilor aplicabile care nu trebuie să lipsească din biblioteca
niciunui specialist din domeniu.
Sigur că în prezent există numeroase programe (softuri) pentru
desenare şi calcul elemente de conducte sau analize de tensiuni, dar cele mai
multe scot în evidenţă punctele nevralgice ale unui sistem, dar nu indică
soluţii pentru îndepărtarea lor. Tot inginerului specialist în sisteme de
conducte îi revine obligaţia de a găsi soluţii „fitness for service“ pentru
rezolvarea acestor puncte nevralgice.
Şi, pentru situaţii similare, succes şi dumneavoastră!
Doresc să adresez mulţumirile mele celor care m-au învăţat această
meserie (printre alţii: ing. CIUCĂ P., ing. NEMODA B.), celor care m-au
sprijinit într-un fel sau altul la scrierea acestei cărţi (printre alţii: ing.
BILEGAN C., prof. dr. ing. TEODORESCU N., prof. dr. ing. IORDACHE
Gh.), tuturor celor care s-au arătat interesaţi de apariţia ei, în special
colectivului de profesionişti din Editura AGIR (director dr. ing. Ioan GANEA)
şi, nu în ultimul rând, soţiei mele, Valentina, care a avut răbdarea să mă
suporte în această perioadă.
  CUVINTE CHEIE: