TRATAT DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR METALICE

  CUPRINS:
Capitolul 1
TRATAMENTELE TERMICE
ALE MATERIALELOR METALICE
(in memoriam Prof. univ. dr. ing. Titi DULĂMIŢĂ)

1.1.Definirea, clasificarea şi caracterizarea tratamentelor termice
(Conf. univ. dr. ing. Ioana GHERGHESCU, Conf. univ. dr. ing. Sorin CIUCĂ)
1.2.Caracterizarea materialelor metalice supuse tratamentelor termice
(Conf. univ. dr. ing. Ioana GHERGHESCU, Conf. univ. dr. ing. Sorin CIUCĂ)
1.3. Parametrii tehnologici ai tratamentelor termice
( Prof. univ. dr. ing. Constantin DUMITRESCU ,
Dr. ing. Constantin TRANTE, Ş. l. dr. ing. Octavian TRANTE,
Ing. Diana Gabriela TRANTE)
1.4.Tehnologia recoacerilor ( Prof. univ. dr. ing. Constantin DUMITRESCU, Dr. ing. Constantin TRANTE, Ş. l. dr. ing. Octavian TRANTE,
Ing. Diana Gabriela TRANTE)
1.5. Tehnologia călirii şi revenirii
( Prof. univ. dr. ing. Constantin DUMITRESCU,
Prof. univ. dr. ing. Petru MOLDOVAN, Dr. ing. Constantin TRANTE,
Ş. l. dr. ing. Octavian TRANTE, Ing. Diana Gabriela TRANTE)
1.6.Tehnologia tratamentelor termice aplicate pieselor reprezentative pentru construcţia de maşini (Prof. univ. dr. ing.Rami ŞABAN,
Prof. univ. dr. ing. Marin BANE, Prof. univ. dr. ing. Cornel ŞERBAN,
Ş. l. dr. ing. Octavian TRANTE)
1.7.Tehnologia tratamentelor termice aplicate sculelor
(Prof. univ. dr. ing. Rami ŞABAN, Ş. l. dr. ing. Gabriel GRIGORESCU,
Dr. ing. Constantin TRANTE)
1.8.Utilaje, instalaţii şi automatizări pentru tratamente termice
(Prof. univ. dr. ing. Adrian DIMA, Prof. univ. dr. ing. Sorin DIMITRIU, Conf. univ. dr. ing. Alina MINEA, Dr. ing. Constantin TRANTE)
Bibliografie

Capitolul 2
PROCESAREA PRIN TRATAMENTE TERMOCHIMICE
A PRODUSELOR METALICE
(In memoriam Prof. univ. dr. ing. T. DULĂMIŢĂ,
Prof. univ. dr. ing. E. FLORIAN)
2.1.Aspecte teoretice fundamentale (Prof. univ. dr. ing. Mihai COJOCARU)
2.2.Particularităţi teoretice şi practice ale variantelor de tratamente termochimice (Prof. univ. dr. ing. Mihai COJOCARU)
2.3.Producerea atmosferei controlate utilizate la tratamente termochimice
(Prof. univ. dr. ing. L. DRUGĂ)
2.4.Instalaţii pentru tratamente termochimice (Prof. univ. dr. ing. L. DRUGĂ)
Bibliografie

Capitolul 3
PROCESAREA MATERIALELOR METALICE PRIN METALURGIA PULBERILOR
3.1.Generalităţi (Prof. univ. dr. ing. Mihai COJOCARU)
3.2.Pulberi metalice (Prof. univ. dr. ing. Mihai COJOCARU)
3.3.Formarea produselor din pulberi metalice
(Prof. univ. dr. ing. Mihai COJOCARU)
3.4.Sinterizarea (Prof. univ. dr. ing. Mihai COJOCARU)
3.5.Echipamente de încălzire utilizate pentru sinterizare
(Prof. univ. dr. ing. Leontin DRUGĂ)
Bibliografie

Capitolul 4
PROCESAREA MATERIALELOR COMPOZITE
DIN TOPITURI METALICE
(Prof. univ. dr. ing. Petru MOLDOVAN,
Prof. univ. dr. ing. Sorin DIMITRIU,
Prof. univ. dr. ing. Gabriela POPESCU, Prof. univ. dr. ing. Ion CIUCĂ)
4.1.Considerații generale
4.2.Tehnici de amestecare a particulelor în matricea metalică
4.3.Tehnici de infiltrare a matricei lichide în preformă
4.4.Tehnici de producere in-situ
Bibliografie selectivă

Capitolul 5
PROCESAREA NANOMATERIALELOR METALICE
5.1.Introducere în domeniul nanometric (Prof. univ. dr. ing. Gabriela POPESCU, Prof. univ. dr. ing. Zorica BACINSCHI)
5.2.Termodinamica sistemelor nanometrice (Prof. univ. dr. doc. ing. Florea OPREA, Prof. univ. dr. ing. Petru MOLDOVAN,
Prof. univ. dr. ing. Zorica BACINSCHI)
5.3.Clasificarea metodelor de procesare (Prof. univ. dr. doc. ing. Florea OPREA, Prof. univ. dr. ing. Zorica BACINSCHI, Prof. univ. dr. ing. Gabriela POPESCU)
5.4.Metode de procesare mecanică (Prof. univ. dr. doc. ing. Florea OPREA,
Prof. univ. dr. ing. Petru MOLDOVAN, Prof. univ. dr. ing. Gabriela POPESCU, Prof. univ. dr. ing. Zorica BACINSCHI)
5.6.Metode de procesare chimică (Prof. univ. dr. doc. ing. Florea OPREA,
Prof. univ. dr. ing. Petru MOLDOVAN, Prof. univ. dr. ing. Gabriela POPESCU, Prof. univ. dr. ing. Zorica BACINSCHI)
5.7.Structuri nanometrice dispersate (Prof. univ. dr. doc. ing. Florea OPREA,
Prof. univ. dr. ing. Petru MOLDOVAN, Prof. univ. dr. ing. Zorica BACINSCHI)
5.8.Procedee speciale de procesare (Prof. univ. dr. doc. ing. Florea OPREA,
Prof. univ. dr. ing. Zorica BACINSCHI)
5.9.Procesarea nanofibrelor metalice (Prof. univ. dr. doc. ing. Florea OPREA,
Prof. univ. dr. ing. Petru MOLDOVAN, Prof. univ. dr. ing. Zorica BACINSCHI)
5.10.Evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice şi structurale la procesarea nanomaterialelor (Prof. univ. dr. doc. ing. Florea OPREA,
Prof. univ. dr. ing. Petru MOLDOVAN, Prof. univ. dr. ing. Zorica BACINSCHI)
Bibliografie

Capitolul 6
INSTALAŢII, UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE METALURGICE
Prof. univ. dr. ing. Ioan VÎRCOLACU, Prof. univ. dr. ing. Vasile MIREA,
Ş.l. dr. ing. Bogdan FLOREA, Conf. univ. dr. ing. Alina Adriana MINEA)
6.1.Echipamentele parcurilor de materii prime şi ale instalaţiilor de aglomerare şi elaborare a fontei în furnal
6.2.Echipamentele instalaţiilor de elaborare a oţelurilor
6.3.Echipamentele instalaţiilor de elaborare a metalelor neferoase
6.4.Echipamentele liniilor de laminare
6.5.Echipamentele instalaţiilor de forjare, matriţare şi extrudare
6.6.Echipamentele instalaţiilor de turnare a materialelor metalice în piese
6.7.Echipamente de conducere automată, convenţională şi complexă
a instalaţiilor metalurgice
6.8.Fiabilitatea şi întreţinerea utilajelor din instalaţiile metalurgice
Bibliografie

Capitolul 7
ELEMENTE DE ECOSOCIOLOGIE METALURGICĂ
7.1.Obiective ale unui nou model de dezvoltare reprezentate de programele și proiectele ecosociometalurgice (Prof. univ. dr. ing. Avram NICOLAE)
7.2.Rolul tehnicii, tehnologiei şi ingineriei în dezvoltarea ecosocială
(Conf. univ. dr. ing. Alina Adriana MINEA)
7.3.Definirea şi caracterizarea pe scurt a Ecosociologiei metalurgice
(Drd. Bogdan Florin STROE)
7.4.Paradigmă şi metodologie (Drd. Bogdan Florin STROE)
7.5.Particularităţi ale Ecosociologiei metalurgice
(Prof. univ. dr. ing. Avram NICOLAE şi Drd. Bogdan Florin STROE)
7.6.Evaluarea impactului ecotehnologic şi a impactului ecosocial
(Prof. univ. dr. ing. Avram NICOLAE şi
Prof. univ. dr. ing. Augustin SEMENESCU)
Bibliografie

Capitolul 8
METODE ŞI TEHNICI DE CARACTERIZARE
A MATERIALELOR8.1.Microscopie optică calitativă şi cantitativă
(Conf. univ. dr. ing. Mihai BRÂNZEI,
Conf. univ. dr. ing. Dan GHEORGHE, Prof. univ. dr. ing. Ion CIUCĂ)
8.2.Metode şi tehnici instrumentale de analiză elementală a materialelor
(Conf. univ. dr. ing. Ion PENCEA)
8.3.Analiza structurală a materialelor prin difracţia radiaţiilor X
(Conf. univ. dr. ing. Ion PENCEA)
8.4.Proprietăţile termofizice ale materialelor şi metode de investigare
(Conf. univ. dr. ing. Mihai BRÂNZEI,
Conf. univ. dr. ing. Dan GHEORGHE, Ș. l. dr. ing. Marian MICULESCU)
8.5.Asigurarea calităţii rezultatelor încercărilor
(Ș.l. dr. ing. Cătălin Eugen SFĂT,
Prof. univ. dr. ing. Cornel Eugen ŞERBAN)
Bibliografie
  PREZENTARE:
Volumul cu numărul cinci al Tratatului de Știința și Ingineria Materialelor completează seria volumelor precedente apărute în decursul a peste șase ani, începând cu volumul unu „Bazele Științei Materialelor” (2006) și continuând cu volumul doi „Bazele teoretice și ingineria obținerii materialelor metalice” (2007), volumul trei „Metale, aliaje, materiale speciale, materiale compozite” (2009) și volumul patru „Tehnologii de procesare primară ale materialelor metalice” (2010).
Prezentul volum, așa cum v-am obișnuit, constituie o lucrare originală prin conținut și mod de prezentare, o sinteză a cunoștințelor teoretice și a experienței tehnologice dobândite de cadrele universitare și cercetătorii din domeniul materialelor metalice ai Facultății de Știința și Ingineria Materialelor.
  PREFATA:
Tratatul de Știința și Ingineria Materialelor Metalice, lucrare amplă, profundă și complexă, începută în urma cu peste șase ani, este cumulul cunoștințelor și experienței cadrelor universitare din Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea „Politehnica” București și a colegilor din centre universitare de prestigiu din țară.
Lucrarea, tipărită cu sprijinul unor instituții de prestigiu din sfera literaturii tehnice metalurgice, se află astăzi în pragul apariției volumului cu numărul cinci, intitulat „Tehnologii de procesare finală ale materialelor metalice”.
Acest volum, ca și precedentele, se prezintă ca o lucrare originală prin conținut și mod de prezentare, care se adresează inginerilor și cercetătorilor din toate sectoarele de activitate aferente industriei de materiale metalice, precum și doctoranzilor și cadrelor didactice din universitățile cu profil tehnic.
Evoluțiile rapide din domeniile calculatoarelor, aviației și industriei aerospațiale, componentelor din electronică și microelectronică, energiilor nucleare necesită noi materiale metalice cu proprietăți spectaculoase, care pot fi obtinuțe și procesate doar cu ajutorul unor tehnologii moderne, neconvenționale.
O contribuție importantă, la modernizarea tehnologiilor tradiționale de procesare finală ale produselor metalice, dar în același timp și la realizarea de noi tehnologii, au avut-o dascălii noștrii care și-au dedicat întreaga activitate dezvoltării metalurgiei în Romînia: Titi DULĂMIȚĂ, Emil FLORIAN, Georgeta GORAȘ, Lucica CINCĂ, Neculai MURGULEȚ, Niculae POPESCU. Dorim să amintim aici contribuția și dedicarea profesională pentru o perioadă, din păcate, nu prea îndelungată a colegului nostru Danil BUNEA. Lor le datorăm în mare măsură dezvoltarea cunoștințelor fundamentale, dar și a celor aplicative în domeniul procesărilor finale ale materialelor metalice.
Generația de azi, prin acest tratat, și-a îndeplinit o datorie de onoare, aceea de a continua tradiția înaintașilor și de a contribui la îmbogățirea cunoștințelor teoretice și tehnologice în domeniul obținerii, procesării și caracterizării materialelor metalice.
În acest volum, cinci, sunt prezentate atât tehnologii tradiționale, cât și ultimele noutăți tehnologice din sfera tratamentelor termice preliminare și finale, a tratamentelor termochimice, a obținerii produselor prin metalurgia pulberilor, a procesării materialelor compozite cu matrice metalică sau cu elemente de ranforsare metalice, a realizării materialelor nanostructurate.
Tehnologiile actuale necesită instalații, utilaje, aparatură și sisteme de automatizare moderne, care să respecte riguros normele de mediu impuse de Uniunea Europeană.
De asemenea calitatea produselor metalice trebuie să fie certificată de cele mai noi metode de analiză și control impuse de organisme internaționale abilitate.
La momentul apariției volumului cinci al seriei de lucrări care se constituie
într-un „Tratat de Știința și Ingineria Materialelor”, întregul colectiv de autori își exprimă gratitudinea față de toți cei care au contribuit la materializarea aspirațiilor unei generații.


Unterried, Germania
August, 2011
Prof. univ. dr. ing. Rami ȘABAN
Prof. univ. dr. ing. Mihai COJOCARU
  CUVINTE CHEIE: